Özel Arama
 
SEYAHAT REHBERİ OTO REHBERİ E-DEVLET İL REHBERİ PAYLAŞIM
 
 
  ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ - 30.12.2008 Arşive Eklendi

Muayene Öncesinde

 

Muayene Sırasında

 

Muayene Sonrasında

 

Muayene İstasyonları

KARAYOLLARI TRAFİK MUAYENE İSTASYONLARINDA YAPILACAK ARAÇ MUAYENELERİNDE ALINACAK HARÇLAR HAKKINDA SİRKÜLER/3
Tarih 18/12/2007
Sayı TMH-1/2007-1
Kapsam

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 Karayolları Trafik Muayene İstasyonlarında Yapılacak

Araç Muayenelerinde Alınacak Harçlar Hakkında Sirküler/3


 
Konusu : Araç Muayenelerinde Alınacak Harçlar
Tarihi : 18.12.2007
Sayısı : TMH-1/2007-1
İlgili Olduğu Kanun : 2918 sayılı Kanunun 35 ve Geçici 18 inci maddeleri.

1-Giriş :

01/01/2008 tarihinden itibaren trafik muayene istasyonlarınca alınacak muayene ücretleri bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2-Yasal Düzenleme :

2918 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin 2 nci fıkrasında, "Muayene istasyonlarınca; otobüs, kamyon, çekici ve tanker için 100 milyon lira, otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork için 75 milyon lira, traktör (römorklu-römorksuz) motosiklet, motorlu bisiklet için 40 milyon lira muayene ücreti (katma değer vergisi hariç) alınır. Bu maddede sayılanların dışındaki araçların hangi gruba gireceği Ulaştırma Bakanlığınca belirlenir.

Bu ücretler....her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, her yıl sonunda o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılarak belirlenir. Bu suretle hesaplanan ücret tutarlarında 1.000.000 liranın altındaki tutarlar dikkate alınmaz..." denilmiştir.

Aynı Kanunun Geçici 18 inci maddesinde ise, "Araç muayenesi ile ilgili olarak Karayolları Genel Müdürlüğünce verilen hizmet, yetkilendirilen gerçek veya tüzel kişilerce faaliyete geçirilinceye kadar devam eder. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan muayeneler için 35 inci maddede belirtilen muayene ücreti ile bu ücretin genel katma değer vergisi oranı kadar fazlasından oluşan tutar, Teknik Muayene Harcı olarak vergi dairelerince tahsil edilir. Bu harç hakkında 492 sayılı Harçlar Kanunu hükümleri uygulanır." hükmüne yer verilmiştir.

3- Sonuç:

Yapılan düzenleme ile 01/01/2008 tarihinden itibaren muayene istasyonlarınca yapılacak araç muayenelerinde alınacak Teknik Araç Muayene Harç tutarları:
 

a- Otobüs, kamyon, çekici ve tanker için

147.50 YTL.

b- Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork için

110.90 YTL.

c- Traktör (römorklu ve römorksuz), motosiklet,

motorlu bisiklet için

57.80 YTL

olarak uygulanacaktır.

Diğer taraftan, 2918 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan "Muayene süresi geçirilen her ay için muayene ücreti, yetki verilen gerçek veya tüzelkişi ya da alt işleticiler tarafından, % 5 fazlası ile tahsil edilir. Ay kesirleri tam ay olarak hesap edilir." hükmü vergi dairelerince yapılacak harç tahsilatı sırasında dikkate alınmayacaktır. Duyurulur.

BU KONUYLA İLGİLİ DİĞER BAŞLIKLAR

 

© 2009 E-Yaşam Rehberi  |  Hakkımızda  |  Bize Yazın  |  Sitene Ekle  |  Gizlilik Bildirimi  Kullanım Şartları  |  ARŞİV

 

2. El Araç Sayfaları

2 El Otomobil
2 El Kamyon
2 El Otobüs
2 El Motosiklet
2 El İş Makinaları
Pert/Hasarlı Araç Satışı
Gümrük Araç Satışı
Araç Satış İhaleleri