Özel Arama
GAZETELER DERGİLER TELEVİZYON RADYOLAR HABER VİDEO E-DEVLET PAYLAŞIM

Oto Rehberi

Seyahat Rehberi

Spor Rehberi

Finans Rehberi

İl Rehberi

Link Rehberi

 
 
  SSK - BAĞKUR YENİDEN YAPILANDIRMA TAKSİTLERİNİN KREDİ KARTI İLE ÖDENMESİ

<< Geri E-Devlet Linkleri

 

1/9/2014 Tarihli 6552 sayılı Kanuna istinaden Bağ-Kur Prim borçları

yapılandırıldığında ödenecek tutarı öğrenme ekranı için tıklayınız >>

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"SOSYAL GÜVENLİK KURUMU"
Tüm Banka Kredi Kartları ile Prim Ödenmesi Hakkında Açıklamalar

Yeniden yapılandırma taksitlerini kredi kartı ile online ödeme
DEVREDİLEN SSK ÖDEMELERİ
(5510 sy. Kanun, md: 4-1/a)


•
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILARIN PRİM ÖDEMELERİ


İST.BAĞLI SİG.PRİMLERİ-CARİ DÖNEMİ: 506 sayılı Kanunun 85 inci maddesine göre isteğe bağlı sigortaya ait 4958, 5458 ve 5510 sayılı Kanunlara göre prim borçlarını yapılandıranlar ile 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (g) bendi gereğince Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçilerinden isteğe bağlı sigortalı olanların yasal ödeme süresi geçmemiş (cari ay) prim borçlarını ödenebildiği alandır. (Bağ. numarası almış olan isteğe bağlı sigortalılarımız primlerini Devredilen Bağ-Kur Ödemeleri seçeneğinden 01-Aylık Prim Tahsilatı seçeneğinden ödeme yapabilirler.)


İST.BAĞLI SİG.PRİMLERİ-TOPLULUK BORCU: 506 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine göre topluluk sigortasına tabi avukat ve noterlerden 01/10/2008 tarihinden sonra vergi mükellefi olmaları nedeniyle 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılıkları devam ettirilenlerin yasal ödeme süresi geçmemiş (cari ay) prim borçlarını ödenebildiği alandır. (Bağ. numarası almış olan isteğe bağlı sigortalılarımız primlerini Devredilen Bağ-Kur Ödemeleri seçeneğinden 01-Aylık Prim Tahsilatı seçeneğinden ödeme yapabilirler.)


İST.BAĞLI SİG.PRİMLERİ-YAPILANDIRMA (5458 KANUN): 506 sayılı Kanunun 85 inci maddesine göre isteğe bağlı sigortaya ait 5458 sayılı Kanuna göre prim borçlarını yapılandırıp halen taksit ödemesine devam edenlerin taksitlerini ödeyebildikleri alandır.


İST.BAĞLI SİG.PRİMLERİ-TOPLULUK YAP. (5458 KANUN): 506 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine göre topluluk sigortasına tabi sigortalıların 5458 sayılı Kanuna göre prim borçlarını yapılandırıp halen taksit ödemesine devam edenlerin taksitlerini ödeyebildikleri alandır.


• İŞVEREN PRİM ÖDEMELERİ


İŞVEREN PRİMLERİ – CARİ DÖNEM: 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki (Devredilen SSK) sigortalıları çalıştıran işyeri işverenlerinin bu sigortalılara ilişkin yasal ödeme süresi geçmemiş (cari ay) sigorta prim borçlarını ödenebildiği alandır.


İŞVEREN PRİMLERİ – İDARİ PARA CEZASI (IPC): 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki (Devredilen SSK) sigortalıları çalıştıran işyeri işverenlerine, 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesi uyarınca uygulanan ve işverenlerce tebellüğ edilen yasal ödeme süresi geçmemiş idari para cezalarının ödenebildiği alandır.


İŞVEREN PRİMLERİ – YAPILANDIRMA (5458 KAN.): 5458 sayılı Kanun uyarınca borçları yeniden yapılandırılan işyeri işverenlerinin son ödeme süresi geçmemiş taksit tutarlarını ödenebildiği alandır.


• İŞVEREN İCRA ÖDEMELERİ


İŞVEREN İCRA ÖDEMELERİ – DOSYA SEÇİMLİ: İşverenlerin icraya intikal etmiş borçlarının tamamının değil de sadece bir veya birkaç icra dosyasındaki borçlarının ödenebildiği alandır.


İŞVEREN İCRA ÖDEMELERİ – PEŞİN ÖDEME: İşverenlerin icraya intikal etmiş borçlarının tamamının ödenebildiği alandır.


İŞVEREN İCRA ÖDEMELERİ – TAKSİT PEŞİNATI: İşverenlerin icraya intikal etmiş borçlarının 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirilmesi için taksit peşinatının ödenebildiği alandır.


İŞVEREN İCRA ÖDEMELERİ – TAKSİT TAHSİLATI: İşverenlerin icraya intikal etmiş borçlarının 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirilmiş olup taksit miktarınınödenebildiği alandır.


• TARIM SİGORTALILARI PRİM ÖDEMELERİ (2925 sy. Kanun)


T
ARIM SİGORTALILARI – PRİM TAHSİLATI (2925 KANUN): 2925 sayılı Kanun kapsamındaki (SSK-Tarım) tarım sigortalılarının yasal ödeme süresi geçmemiş (cari ay) prim borçlarının ödenebildiği alandır.

 

DEVREDİLEN BAĞ-KUR ÖDEMELERİ
(5510 sy. Kanun, md: 4-1/b)
 

PRİM ÖDEMELERİ


01-AYLIK PRİM TAHSİLATI: Geçmiş ve cari döneme ait olup ödenmemiş prim tutarları, gecikme zammı ve gecikme cezası borçlarının ödenebildiği alandır (Bağ-Kur isteğe bağlı ve 2926 sayılı Kanun kapsamındaki (Bağ-Kur tarım) sigortalıların primleri de bu seçenekten ödenir.)


02- EK/19 MD.’YE GÖRE PRİM TAHSİLATI YAPILANDIRMA (5458 KAN.): 1479 sayılı Kanunun ek 19 uncu maddesi gereğince 5510 sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önceye ait sigortalılığın durdurulması ile ilgili uygulamanın yeniden sigortalılık olarak değerlendirilmesi için yapılması gereken ödeme tutarının ödenebildiği alandır.


08- SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ: 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 02/08/2003 tarihi ile 30/09/2008 tarihleri arasında Bağ-Kur dışında ki sosyal güvenlik kuruluşlarından aylık alanlardan esnaf ve sanatkarlar gibi kendi adına ve hesabına bağımsız çalışması olanların, ödeyecekleri sosyal güvenlik destek primlerinin ödenebildiği alandır.


09- HİZMET İHYASI (TOPTAN ÖDEME): Bağ-Kur kapsamında çalışırken işten ayrılan fakat malullük veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan sigortalılardan bu sürelere ilişkin primlerini toptan ödeme olarak geri almış olanlardan bu sürelere ilişkin sigortalılık sürelerini yeniden kazanmak isteyenlere, ödemeleri gereken ve Kurumca yazılı olarak tebliğ edilen tutarın ödenebildiği alandır.


10- 17 MD.’YE GÖRE PRİM TAHSİLATI YAPILANDIRMA (5510 KANUN): 5510 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesi gereğince sigortalılığın durdurulması ile ilgili uygulamanın, yeniden sigortalılık olarak değerlendirilmesi için yapılması gereken ödeme tutarının ödenebildiği alandır.


ASKERLİK BORÇLANMASI


03- ASKERLİK BORÇLANMASI: 4-1/b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalıların, askerlik borçlanma tutarının ödenebildiği alandır.

 

DEVREDİLEN EMEKLİ SANDIĞI ÖDEMELERİ
(5510 sy. Kanun, md: 4-1/c)


EMEKLİ SANDIĞI İSTEĞE BAĞLI İŞTİRAKÇİ PRİM: 5434 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ve ek 76 ncı maddeye göre isteğe bağlı iştirakçi olanların yasal ödeme süresi geçmemiş (cari ay) keseneklerinin ödenebildiği alandır.

 

<< Geri E-Devlet Linkleri

Bağ-Kur İçin Google Türkçe Kaynaklarda Özelleştirilmiş Arama Yap

Google
 

© 2009 E-Yaşam Rehberi  |  Hakkımızda  |  Bize Yazın  |  Sitene Ekle  |  Gizlilik Bildirimi  Kullanım Şartları  |  ARŞİV