Online Yabancı Uyruklular Sağlık Sigortası Teklif Alma - Sigorta Merkezi


Yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de ikamet izni başvurularında isteen bu poliçe, sigorta süresi içinde, sigortalının ve/veya poliçede belirtilmiş olmaları kaydıyla, sigorta ettirenin hastalık ve/veya kazaya uğraması halinde bu ürüne özel anlaşmalı sağlık kurumlarında gerçekleşen tanı ve tedavilerine ait sağlık harcamalarını; poliçe kapsamında karşılar.

Yabancı Uyruklular Sağlık Sigortası poliçesi, 06.06.2014 tarih ve 9 sayılı İkamet İzni Talepleri’nde Yaptırılacak Özel Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelge'de belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır. İkamet izni başvurularında kabul edilen bir sigorta poliçesidir.


yabancı uyruklular sağlik sigortası
Yabancı Uyruklular Sağlık Sigortası Teklif Alma - Fiyat Karşılaştırma

Özerol Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.

Ankara Caddesi Özyuva İşhanı No: 40/21 Kartal/İSTANBUL
Tel: 0216 473 80 00
Gsm: 0553 922 40 00
bilgi@sigortamerkezi.com

Online Sigorta Satışı:
www.sigortamerkezi.com

Sigorta Şirketleri