Özel Arama
GAZETELER DERGİLER TELEVİZYON RADYOLAR HABER VİDEO E-DEVLET PAYLAŞIM

Oto Rehberi

Seyahat Rehberi

Spor Rehberi

Finans Rehberi

İl Rehberi

Link Rehberi

 
 
  BİR KISIM MOTORLU KARAYOLU TAŞITLARININ PİYASADAN ÇEKİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

Hakkında

 

Hurda Araç Teslimi

Adresler

Resmi Gazate 2. madde değişikliği

BİR KISIM MOTORLU KARAYOLU TAŞITLARININ PİYASADAN ÇEKİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 53)

MADDE 1 – 17/11/2007 tarih ve 26703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Bir Kısım Motorlu Karayolu Taşıtlarının Piyasadan Çekilmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 49)" in 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, modeli 1972 ve öncesi yıllar olan;

a) İzin verilen azami yüklü ağırlığı 3.500 kg’ dan fazla olan ve yük/eşya taşımak için imal edilmiş bulunan kamyon, tanker ve çekici cinsi motorlu taşıtları,

b) Sürücüsü dahil 16 adet ve üzeri oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan otobüs cinsi motorlu taşıtları,

(2) Modeli 1987 ve önceki yıllar olan;

a) C2, L2 ve M3 yetki belgelerine 31/12/2007 tarihinden önce kaydedilmiş/kayıtlı motorlu taşıtları

kapsar."

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında verilmiş olan herhangi bir yetki belgesinde 9/11/2007 tarihinden önce kayıtlı bulunan/bulunmuş olan taşıtlar için:

[1.500 + (taşıt ağırlığı* (kg) x 0,80)] YTL

b) Diğer taşıtlar için:

[750 + (taşıt ağırlığı* (kg) x 0,80)] YTL

ödenir.

* Taşıt ağırlığı; boş olarak tartıldığı kantar tartı değeridir. Taşıtın kantar tartı değerinin, trafik tescil belgesinde yazılı olan ağırlık değerinden fazla olması halinde, trafik tescil belgesinde yazılı net ağırlık ödemeye esas alınır."

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğin 4 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen iş ve işlemlerin aşağıdaki takvime uygun olarak yapılmış olması gerekir.

1958 model ve öncesi taşıt sahibi olanlar : 15/1/2008 - 29/2/2008

1959 -1961 model taşıt sahibi olanlar : 1/3/2008 - 30/4/2008

1962 -1966 model taşıt sahibi olanlar : 1/5/2008 - 31/5/2008

1967 -1968 model taşıt sahibi olanlar : 1/6/2008 - 30/6/2008

1969 model taşıt sahibi olanlar : 1/7/2008 - 31/7/2008

1970 model taşıt sahibi olanlar : 1/8/2008 - 31/8/2008

1971 model taşıt sahibi olanlar : 1/9/2008 - 30/9/2008

1972 model taşıt sahibi olanlar : 1/10/2008 - 31/10/2008

Taşıtını yukarıdaki takvime uygun olarak teslim edemeyenler ise 1/11/2008 - 31/1/2009 tarihleri arasında teslim edebilirler.

(2) Bu Tebliğden yararlanmak ihtiyari olup, bu Tebliğ ile getirilen imkanlardan 1 inci fıkrada belirtilen takvime uyan gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilir.

(3) Bu Tebliğin 2 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren araç sahipleri için bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen takvim uygulanmaz."

MADDE 4 – Aynı Tebliğe aşağıdaki Geçici 1 inci madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1 – 49 nolu Tebliğ kapsamında hak sahibi olarak adına para tahakkuk eden veya ödenen kişilere de bu Tebliğ ile getirilen yeni ücretten oluşan fark Bakanlıkça ödenir."

MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Ulaştırma Bakanı yürütür.
 

Hurda Satış İçin Google Türkçe Kaynaklarda Özelleştirilmiş Arama Yap

Google
 

BU KONUYLA İLGİLİ DİĞER BAŞLIKLAR

 

© 2009 E-Yaşam Rehberi  |  Hakkımızda  |  Bize Yazın  |  Sitene Ekle  |  Gizlilik Bildirimi  Kullanım Şartları  |  ARŞİV

 

2. El Araç Sayfaları

2 El Otomobil
2 El Kamyon
2 El Otobüs
2 El Motosiklet
2 El İş Makinaları
Pert/Hasarlı Araç Satışı
Gümrük Araç Satışı
Araç Satış İhaleleri