Özel Arama
GAZETELER DERGİLER TELEVİZYON RADYOLAR HABER VİDEO E-DEVLET PAYLAŞIM

Oto Rehberi

Seyahat Rehberi

Spor Rehberi

Finans Rehberi

İl Rehberi

Link Rehberi

  Tasiş Araç Satış İlanları - Ocak 2010 Gümrük Araç Satış İlanları

<< Geri Tasiş Ana Sayfa

Tasiş, Satışa Sunulan Araçların Resimleri >>

Açık Artırmada Uyulacak Kurallar:

(1) Satış Komisyonu tarafından isteklilere satışa ilişkin gerekli açıklamalar yapılarak, 5 inci maddede belirtilen belgelere ilişkin işlemlerin tamamlanması ve satış düzeninin sağlandığı anlaşıldıktan sonra satış listesinin birinci sırasından eşya satışına başlanır.
(2) Satışı, satış komisyonu yürütür. Satışlarda tellal görevlendirilebilir.
(3) Satış komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle satışı yapıp yapmamakta serbesttir. Satış komisyonunun kararı kesindir.
(4) İstekliler “Giriş Kartı”nı satış komisyonunun ve görevlendirilen tellalın görebileceği şekilde kaldırarak pey sürerler. Bu kurala uymayanlar pey sürmüş sayılmazlar.
(5) Artırma sırasında varsa satıştan en son çekilenin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası beyanı ve tebligat için beyan ettiği ve imzaladığı belgedeki adresi ile sürdüğü pey satış kâğıdına yazılır ve kendisine imzalatılır. 
(6) Satışta, damga vergisi satış anında alıcı tarafından ödenir. Ödenmemesi veya güvence yeterli olmadığı halde teklif verilmesi halinde, güvence bedeli döner sermayeye gelir kaydedilir. Varsa son çekilenin verdiği teklif üzerinden satışa devam edilir. Artırma olmaması halinde son çekilene satış yapılır. Son çekilenin de yukarıda belirtilen kapsama girmesi halinde, güvencesi gelir kaydedilerek satış iptal edilir.
(7) Satışlarda eşyanın satışa esas bedeli kadar teklif gelmemesi halinde, satışa esas bedelin altında teklif veren olup olmadığı sorulur. Teklif verilirse, bu tekliften artırmaya devam olunur. Verilen en yüksek teklifin satışa esas bedelin en az yüzde yetmiş beşini bulması halinde satış yapılır. Bulmaması halinde teklif edilen bedel satış kağıdına yazılarak alıcının imzası alınır. Verilen teklif idare tarafından değerlendirmeye tabi tutularak  “ret” veya “kabul” yönünde satış tarihini takip eden en geç 20 iş günü içinde karar verilir. Teklif edilen bedelin kabul edilmesi halinde, alıcının tebligat adresine iadeli taahhütlü posta ile bildirilir. Bu tür eşya teklif edilen bedel üzerinden tasfiye idaresince kamu kurum ve kuruluşları ile özel kanunla kurulmuş vakıf ve derneklere de verilebilir.

Devamı >>

 

 

10- TASİŞ MERSİN İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ İLANI:

 

İhale Tarihleri: 28/01/2010

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

09- TASİŞ ANTALYA İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ İLANI:

 

İhale Tarihleri: 28/01/2010

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

08- TASİŞ ANKARA (KONYA) İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ İLANI:

 

İhale Tarihleri: 21/01/2010

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

07- TASİŞ EDİRNE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ İLANI:

 

İhale Tarihleri: 20/01/2010

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

06- TASİŞ İSTANBUL İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ İLANI:

 

İhale Tarihleri: 19/01/2010

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

05- TASİŞ ANKARA İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ İLANI:

 

İhale Tarihleri: 14/01/2010

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

04- TASİŞ İZMİR İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ İLANI:

 

İhale Tarihleri: 12/01/2010

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

03- TASİŞ İSTANBUL İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ İLANI:

 

İhale Tarihleri: O8/01/2010

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

02- TASİŞ MERSİN İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ İLANI:

 

İhale Tarihleri: O7/01/2010

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

01- TASİŞ GEBZE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ İLANI:

 

İhale Tarihleri: 07/01/2010

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tasiş Araç Satış İlanları >> Sayfa: (1) - (2) - (3)

 

Tasiş 2010 Yılı İhaleleri:

Ocak - Şubat - Mart - Nisan - Mayıs - Haziran - Temmuz - Ağustos - Eylül - Ekim - Kasım - Aralık

© 2015 E-Yaşam Rehberi  |  Hakkımızda  |  Bize Yazın  |  Sitene Ekle  |  Gizlilik Bildirimi  Kullanım Şartları