Özel Arama
GAZETELER DERGİLER TELEVİZYON RADYOLAR HABER VİDEO E-DEVLET PAYLAŞIM

Oto Rehberi

Seyahat Rehberi

Spor Rehberi

Finans Rehberi

İl Rehberi

Link Rehberi

 
 
  Tasiş Antalya Araç Satış İlanı - 28 Ocak 2010

<< Geri Tasiş Araç Satış İlanları

AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATILACAK EŞYANIN/ARACIN SATIŞ TARİHİ, YERİ VE SAATİNİ, BULUNDUĞU YERİ, BU SATIŞA AİT DİĞER HUSUSLARLA ÖZEL HÜKÜMLERİ VE EŞYAYA/ARACA
İLİŞKİN AYRINTILI BİLGİLERİ GÖSTERİR ŞARTNAME EKİ SATIŞ LİSTESİ


1) SATIŞI YAPAN İDARE : Antalya Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğü
2) SATIŞ YERİ : Antalya Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğü İhale Salonu - Liman Cd. TMO Yanı Büyükliman/ANTALYA
3) SATIŞ TARİHİ VE SAATİ : 28/01/2010 tarihinde, saat: 09.30'da

c) Satışa sunulacak araç listesi aşağıda belirtilmiştir.

4) GÜVENCENİN YATIRILACAĞI YER VE SON ÖDEME ZAMANI : a) Nakdi olarak ödenecek güvencenin 27/01/2010 saat: 16:30'a kadar Liman Cd. TMO Yanı Büyükliman/ANTALYA adresinde bulunan ve satışı yapan Antalya Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğü veya Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer Tasfiye İşletme Şube Müdürlükleri ve Şefliklerde bulunan sayman mutemetliklerine veya Defterdarlık TASİŞ Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü Veznesine yatırılması,

b) Tasfiye Yönetmeliğinin 11’inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan diğer değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saatlere kadar "Şaşmaz mevkii Ergazi Tesisleri Türk kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA” adresinde bulunan Defterdarlık TASİŞ Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

5) BU SATIŞ İÇİN SÜRÜLECEK EN AZ PEY MİKTARI : 100,00 TL
6) SATIN ALINAN EŞYA BEDELİNİ ÖDEME ÖDEME SÜRESİ : 7 Gün (Satışın tamamlanmasını izleyen yedi gün içinde, satış bedelinin ödenmesi zorunludur.)
7) SATIN ALINAN EŞYANIN TESLİM ALINARAK GÖTÜRÜLME SÜRESİ : 10 Gün (Satışın tamamlanmasını izleyen on gün içinde alıcı tarafından eşyanın bulunduğu yerden teslim alınması zorunludur.)
8) BU SATIŞTA TAKSİTLENDİRME YAPILIP YAPILMAYACAĞI VE YAPILMASI HALİNDE TAKSİTLENDİRMEYE ESAS TUTAR VE UYGULANACAK FAİZ ORANI : Eşyanın Satışta Bulduğu Değerin 10.000,00 TL ve üzerinde olması halinde yıllık % 24 faiz alınmak koşuluyla bu bedel en çok on iki taksitte ödenebilir.
9) EŞYANIN BULUNDUĞU YERİN ADRESLERİ VE GÖRÜLEBİLECEĞİ SAATLAR : Satış ilanının idarenin ilan tahtasına asıldığı günden satıştan önceki gün mesai bitimine kadar saat: 09.30 - 12.00 ile 13.30 - 16.00 saatleri arasında aşağıdaki yazılı adresde tasfiye idaresi veya ilgili gümrük biriminden alacakları belge ile görülebilir.

Antalya Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğü


10) ÖZEL HÜKÜMLER :

a) Tasfiye Yönetmeliğinin 28. maddesine göre; Kanunda öngörülen süreler dışında bu Yönetmelikte yer alan sürelerle ilgili olarak, sürelerin bitiminden önce ilgili mercie başvurulması şartıyla tasfiye veya gümrük birimince en çok on güne kadar ek süre verilebilir. Ödemeye ilişkin verilen ek sürelerde faiz alınır. Faizin hesabında 6183 sayılı Kanunun tecil faizine (günlük bindebeş) ilişkin hükümleri uygulanır.
b) Tasfiye Yönetmeliğinin 12/c maddesine göre; İhale yoluyla yapılacak satışlarda, damga vergisi satış anında alıcı tarafından ödenir.
c) Araçlara ilişkin tescile esas yapılması gereken işlemler ve Karayolları Uygunluk Belgesi alıcıya aittir.
d) Tasfiye Yönetmeliğinin 16/a maddesine göre; Tasfiye idaresi, satış öncesinde veya sonrasında satışı iptal etmeye yetkilidir.
e) Tasfiye Yönetmeliğinin 16/f maddesine göre; yüzde altmış ve daha fazla hasarlı durumda olan araçlar hurda olarak kabul edilir. Hurda olarak satılan araçlara trafik şahadetnamesi verilmez.
f) Satışlarımız 4077 sayılı Kanun kapsamında değildir.
g) Satış şartnamesi ve şartname eki liste, talepleri halinde isteklilere 10,00 TL bedel karşılığında verilir.

Bilgi için : Antalya Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğü 0 242 259 03 80


 

Gümrük Araç Satış İçin Google Türkçe Kaynaklarda Özelleştirilmiş Arama Yap

Google
 
 

© 2015 E-Yaşam Rehberi  |  Hakkımızda  |  Bize Yazın  |  Sitene Ekle  |  Gizlilik Bildirimi  Kullanım Şartları