Özel Arama
GAZETELER DERGİLER TELEVİZYON RADYOLAR HABER VİDEO E-DEVLET PAYLAŞIM

Oto Rehberi

Seyahat Rehberi

Spor Rehberi

Finans Rehberi

İl Rehberi

Link Rehberi

 
 
  Tasiş, Antalya Araç Satış İlanı - 20 Ekim 2011

<< Geri Tasiş İlanları

ANTALYA TASİŞ TASFİYE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATIŞ İLANI

 

Tasiş Antalya: listede gösterilen 13 adet B. Oto, Kamyonet, Kapalı Kasa Kamyonet, Tanker Yat vs. Liman Cd. T. M. O. Yanı Pk: 19 Büyükliman/ANTALYA adresindeki ihale salonunda 20/10/2011 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır.

1) SATIŞI YAPAN İDARE : Antalya Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğü
2) SATIŞ YERİ : Antalya Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğü İhale Salonu - Liman Cd. TMO Yanı Büyükliman/ANTALYA
3) SATIŞ TARİHİ VE SAATİ : 20/10/2011 tarihinde, saat: 09.30'da

4) GÜVENCENİN YATIRILACAĞI YER VE SON ÖDEME ZAMANI : a) Nakdi olarak ödenecek güvencenin 19/10/2011 saat: 16:00'a kadar Liman Cd. TMO Yanı Büyükliman/ANTALYA adresinde bulunan ve satışı yapan Antalya Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğü veya Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer Tasfiye İşletme Şube Müdürlükleri ve Şefliklerde bulunan sayman mutemetliklerine veya Defterdarlık TASİŞ Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü Veznesine yatırılması,

b) Tasfiye Yönetmeliğinin 11’inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan diğer değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saatlere kadar "Şaşmaz mevkii Ergazi Tesisleri Türk kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA” adresinde bulunan Defterdarlık TASİŞ Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

5) BU SATIŞ İÇİN SÜRÜLECEK EN AZ PEY MİKTARI : 100TL

5) BU SATIŞ İÇİN SÜRÜLECEK EN AZ PEY MİKTARI : 100,00 TL
6) SATIN ALINAN EŞYA BEDELİNİ ÖDEME ÖDEME SÜRESİ : 7 Gün (Satışın tamamlanmasını izleyen yedi gün içinde, satış bedelinin ödenmesi zorunludur.)
7) SATIN ALINAN EŞYANIN TESLİM ALINARAK GÖTÜRÜLME SÜRESİ : 10 Gün (Satışın tamamlanmasını izleyen on gün içinde alıcı tarafından eşyanın bulunduğu yerden teslim alınması zorunludur.)
8) BU SATIŞTA TAKSİTLENDİRME YAPILIP YAPILMAYACAĞI VE YAPILMASI HALİNDE TAKSİTLENDİRMEYE ESAS TUTAR VE UYGULANACAK FAİZ ORANI : Bu satışta taksitlendirme yapılmayacaktır.

9) EŞYANIN BULUNDUĞU YERİN ADRESLERİ VE GÖRÜLEBİLECEĞİ SAATLAR : Satış ilanının idarenin ilan tahtasına asıldığı günden satıştan önceki gün mesai bitimine kadar saat: 09.30 - 12.00 ile 13.30 - 16.00 saatleri arasında aşağıdaki yazılı adresde tasfiye idaresi veya ilgili gümrük biriminden alacakları belge ile görülebilir.

1) Antalya Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğü,
2) Antalya Yedd-i Emin Deposu,
3) Alanya Balıkçılar Barınağı

10) ÖZEL HÜKÜMLER : a) Şartnamenin 20.maddesi uyarınca on günü geçmemek üzere ek süre verilmesi halinde idareye ödenmesi gereken bedelden %12 tecil faizi alınır. Bu satışta Taksitlendirme yapılmayacaktır.
b) Tasfiye Yönetmeliğinin 12/c maddesine göre; İhale yoluyla yapılacak satışlarda, damga vergisi satış anında alıcı tarafından ödenir.
c) Araçlara ilişkin tescile esas yapılması gereken işlemler ve Karayolları Uygunluk Belgesi alıcıya aittir.
d) Tasfiye Yönetmeliğinin 16/a maddesine göre; Tasfiye idaresi, satış öncesinde veya sonrasında satışı iptal etmeye yetkilidir.
e) Tasfiye Yönetmeliğinin 16/f maddesine göre; yüzde altmış (% 60) ve daha fazla hasarlı durumda olan araçlar hurda olarak kabul edilir. Hurda olarak satılan araçlara trafik şahadetnamesi verilmez.
f) Satışlarımız 4077 sayılı Kanun kapsamında değildir.
g) Satış şartnamesi ve şartname eki liste, talepleri halinde isteklilere 10,00 TL bedel karşılığında verilir.
h - 1) Yatırılan güvenceye istinaden satışa katılan ve üzerine satış yapılan alıcının güvence belgesi aslı satış dosyasına konulur, Şartnamenin 8'nci maddesindeki şartlarına yerine getirilmesinden sonra satış komisyonunca "güvencenin iade edilmesinde sakınca bulunmamaktadır" şerhi düşülen ve imzalanarak alıcıya teslim edilen güvence belgesine istinaden alıcı yapılacak diğer satışlara katılabilirler.
h - 2) Satışa katılmasına rağmen eşya/araç almayan veya üzerine satış satış yapılmayan alıcı, yatırmış olduğu güvence bedelini almak istemesi halinde satış komisyonu şerhi aranmaksızın güvence alındı belgesi ile yer ve süre şartı aranmaksızın yapılacak diğer satışlara katılabilir.
ı) Satış Listesinin 1,3,4,5 ve 6. sıralarında kayıtlı araçlar üzerinde haciz ve rehin takyidat bulunduğundan, bu takyidat kaldırılmaksızın alıcı adına tescil işlemi yapılacaktır.

 

Bilgi için : Trabzon İşletme Şube Müdürlüğü (0) (462) (326 22 36)
 

Gümrük Araç Satış İçin Google Türkçe Kaynaklarda Özelleştirilmiş Arama Yap

Google
 

BU KONUYLA İLGİLİ DİĞER BAŞLIKLAR

 

© 2015 E-Yaşam Rehberi  |  Hakkımızda  |  Bize Yazın  |  Sitene Ekle  |  Gizlilik Bildirimi  Kullanım Şartları