Özel Arama
GAZETELER DERGİLER TELEVİZYON RADYOLAR HABER VİDEO E-DEVLET PAYLAŞIM

Oto Rehberi

Seyahat Rehberi

Spor Rehberi

Finans Rehberi

İl Rehberi

Link Rehberi

 
 
  Tasiş Bursa İşletme Müdürlüğü Araç Satış İlanı - 08 Ekim 2009

<< Geri Tasiş İlanları

TASİŞ - BURSA TASFİYE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNCE
5607 SAYILI KANUNUN 16/1 MADDESİ UYARINCA SATIŞA ÇIKARILACAK EŞYA VE ARAÇLARIN
SATIŞ TARİHİ, SATIŞ YERİ VE SAATİ, BULUNDUĞU YER, ARAÇ VE EŞYA LİSTESİ

 
1- SATIŞI YAPAN İDARE : Bursa Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğü
2- SATIŞ YERİ : Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü Toplantı Salonu
3- SATIŞ TARİHİ VE SAATİ :

  • 08/10/2009 tarihinde birinci,

  • 13/10/2009 tarihinde ikinci,

  • 16/10/2009 tarihinde üçüncü defa 09.30-16.00 saatleri arası.

- Satışa sunulacak araç listesi aşağıda belirtilmiştir.

4- GÜVENCENİN YATIRALACAĞI YER VE SON ÖDEME ZAMANI
 
a) Nakdi olarak ödenecek güvencenin;
1. Satış İçin : 07/10/2009 tarih ve saat 16.00’a kadar
2. Satış İçin : 12/10/2009 tarih ve saat 16.00’a kadar
3. Satış İçin : 15/10/2009tarih ve saat 16.00’a kadar
 
b) Tasfiye Tüzüğünün 14 üncü maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk Parası dışında kalan diğer değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saatlere kadar “Şaşmaz Mevkii, Ergazi Tesisleri, Türkkuşu Yanı Etimesgut/ANKARA” adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.
 
5- BU SATIŞ İÇİN SÜRÜLECEK EN AZ PEY MİKTARI : 5,00.-TL
6- SATIN ALINAN EŞYANIN BEDELİNİN ÖDENME SÜRESİ : 7 Gün
7- SATIN ALINAN EŞYANIN TESLİM ALINARAK GÖTÜRÜLME SÜRESİ : 10 Gün
8- BU SATIŞTA TAKSİTLENDİRME YAPILIP YAPILMAYACAĞI VE YAPILMASI HALİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANI : Taksitlendirme Yapılmayacaktır.
9- EŞYANIN BULUNDUĞU YERİN ADRESLERİ VE GÖRÜLEBİLECEĞİSAATLER :
 
a) Bulunduğu Yerin Adresi :
1- İşletme Şube Müdürlüğü - Organize Sanayi Bölgesi Beyaz Cadde No:3 Nilüfer/BURSA
2- Bandırma Gümrük Müdürlüğü KEA - Bandırma/BALIKESİR
3- Çanakkale Gümrük Müdürlüğü KEA - ÇANAKKALE
4- Yalova Gümrük Müdürlüğü - YALOVA
4- Kabatepe Limanı - ÇANAKKALE
5- Bademli Trans Bursa Tır Parkı - Mudanya Yolu Üzeri Osmangazi/BURSA
6- Eskişehir Gümrük Müdürlüğü KEA - Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Bulvarı ESKİŞEHİR
7- Tarım İl Müdürlüğü - Hürriyet Cad. No:126 Osmangazi/BURSA
b)Görülebileceği Saatler : Satış listesinin ilan panosuna asıldığı tarihten itibaren, satış tarihinden 1 gün öncesine kadar 09.00-12.00 ile 13.00-16.00 saatleri arası.
 
10-ÖZEL HÜKÜMLER :
a) Yatırılan güvenceye istinaden satışa katılan ve üzerine satış yapılan alıcının güvence belgesi aslı satış dosyasına konulur. Şartnamenin 8 inci maddesindeki şartların yerine getirilmesinden sonra satış komisyonunca “Güvencenin İade Edilmesinde Sakınca Bulunmamaktadır.” Şerhi düşülen ve imzalanarak alıcıya teslim edilen güvence belgesine istinaden alıcı yapılacak diğer satışlara katılabilir.
b) Satışa katılmasına rağmen eşya/araç almayan veya üzerine satış yapılmayan alıcı, yatırmış olduğu güvence bedelini almak istememesi halinde satış komisyonu şerhi aranmaksızın güvence alındı belgesi ile yer ve süre şartı aranmaksızın yapılacak diğer satışlara katılabilir.
c) Şartname 21-1/b maddesi uyarınca on günü geçmemek üzere ek süre verilmesi halinde günlük % 0.15 faiz alınacaktır.
d) Şartnamenin 20. maddesi uyarınca taksitlendirme yapılmayacaktır.
e) Açık artırma suretiyle yapılan satışlarda Şartnamenin 19/6 maddesine göre satış ilanlarına ilişkin giderler, satışa çıkarılan eşyanın birinci satıştaki satışa esas bedelinin tüm eşyaların satışa esas bedelleri toplamına bölünmesi suretiyle bulunan orana göre satış anında tahsil edilir.
f) Güvence eşyanın satışta bulduğu bedel üzerinden öngörülen (% 10) orana göre tamamlanır.
g) Artırmaya katılanlardan eşyaya en yüksek teklif veren isteklilerin güvencesi yetmediği halde pey sürmesi, yatırılan güvencenin eşyanın satışında bulduğu bedel üzerinden %10 oranına tamamlanmaması, artırma üzerinde kalmasına rağmen satış kağıdı imzalamaktan imtina etmesi veya alıcının şartnamenin 17. maddesinin 1. paragrafında belirtilen davranışları nedeniyle satışın ilgilinin adına gerçekleşmemesi halinde güvence döner sermayeye gelir yazılır. Bu şahıs hakkında şartnamenin 17. maddesinin 2. ve 3. paragraf hükümleri uygulanır. Eşya, satıştan en son çekilenin verdiği bedel üzerinden artırmaya devam olunur. Artırma olmaması halinde ise, Tasfiye Tüzüğünün 19/c maddesi uyarınca satış iptal edilerek; en geç üç ay içinde eşyanın tekrar satışa sunulması ve yeni satışta bulduğu değer bir önceki satışta satışın iptaline neden olan alıcının verdiği tekliften az olması halinde aradaki fark, iptale neden olan alıcıdan tahsil edilecektir.
h) ÖTV’ye tabi olan eşyalardan ayrıca ÖTV  ve Bandrole tabi eşyalardan ayrıca Bandrol alınacak olup, satış tarihindeki ÖTV Oranları geçerli olacaktır.
ı) İlan , Tellaliye Ücreti, Damga Vergisi satışın tamamlanmasına müteakip açık artırma mahallinde peşin olarak tahsil edilecektir. KDV satış bedelinin ödenmesi sırasında tahsil edilecektir.
i) Satış Listesi muhteviyatı eşyalar için satışının yapılarak alıcıya tesliminden sonra piyasaya arz için ilgili kuruluşlardan alınması gereken belgeler alıcıya aittir.
j) Satışlarımız 4077 Sayılı kanun kapsamında değildir. Alıcılar tarafından Garanti Belgesi düzenlenmez.
k) Satış Listesinin 6. Sırasında kayıtlı eşyanın satışına “ Rafinerici ve Dağıtıcı Lisansına” haiz firmalar girebilir.
l) Satış Listesinin 6. Sırasında kayıtlı eşyanın Tübitak MAM ‘dan alınan 19.02.2009 tarih ve 2878 sayılı ( “Yaz Sezonuna göre sınır değerlerine uygun, kış sezonuna göre kış sezonuna göre sınır değerlerine uygun değildir.”) Analiz Raporu Mevcuttur.
m) satış Listesinin 23. Sırasında kayıtlı bulunan eşya “YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ” suretiyle satılacaktır.
 
İletişim Adresi : (0224) 243 43 39 Bursa İşletme Şube Müdürlüğü
 

Gümrük Araç Satış İçin Google Türkçe Kaynaklarda Özelleştirilmiş Arama Yap

Google
 

BU KONUYLA İLGİLİ DİĞER BAŞLIKLAR

 

© 2015 E-Yaşam Rehberi  |  Hakkımızda  |  Bize Yazın  |  Sitene Ekle  |  Gizlilik Bildirimi  Kullanım Şartları

 

2. El Araç Sayfaları

2 El Otomobil
2 El Kamyon
2 El Otobüs
2 El Motosiklet
2 El İş Makinaları
Pert/Hasarlı Araç Satışı
Gümrük Araç Satışı
Araç Satış İhaleleri