Özel Arama
GAZETELER DERGİLER TELEVİZYON RADYOLAR HABER VİDEO E-DEVLET PAYLAŞIM

Oto Rehberi

Seyahat Rehberi

Spor Rehberi

Finans Rehberi

İl Rehberi

Link Rehberi

 
 
  Tasiş Diyarbakır İşletme Müdürlüğü Araç Satış İlanı - 27 Ekim 2009

<< Geri Tasiş İlanları

TASİŞ DİYARBAKIR İŞLETME BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
DİCLE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

KAMU TAŞINIR MALLARI ARAÇ-EŞYA SATIŞ İLANI

 

1– Kamu Taşınır Mallarından Şartnamesinde detayları belirtilen araç ve eşyalar, 27.10.2009 tarihinde saat 09.00’da İşletme Bölge müdürlüğü, Kayapınar Köyü Peyaskörkuyu Mevkii'nde bulunan Açık Artırma salonunda adresinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile satılacaktır.

 

2– Şartname ve ekleri İstanbul, Ankara, Diyarbakır ve İzmir İşletme Bölge Müdürlüklerinden ve Şube Müdürlüklerinden 1.00 TL bedel karşılığında satın alınabilir veya bu Bölge Müdürlüklerinde bedelsiz görülebilir.

 

3- Nakdi olarak ödenecek güvencenin 26.10.2009 tarih ve saat 16:00'a kadar Kayapınar Köyü Peyaskörkuyu Mevkii adresindeki Dicle İşletme Şube Müdürlüğü veya İşletme bölge Müdürlüklerine ve Şefliklerde bulunan Sayman mutemetliklerine veya TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması,

 

     Tasfiye tüzüğünün 14.cü maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saatlere kadar "Şaşmaz Mevkii, Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut / ANKARA" adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

 

4– İsteklilerin kimliklerini belirlemeye yarayan belge ile Türkiye’deki iş veya ikametgah adreslerini gösterir belgeyi; vekillerin noterden tasdikli vekaletnameyi ihale komisyonuna ibraz etmeleri gerekir.

 

5– İstekliler tekliflerini yazılı olarak vermek istemeleri halinde Devlet İhale Kanunu’nun 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri teklif mektuplarını iadeli taahhütlü bir mektupla 27.10.2009 tarih ve saat 09.00’da 1'inci maddede belirtilen adresteki İhale Komisyonu Başkanlığında olacak şekilde gönderebilirler. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

 

    Bilgi için: (0 412) 257 43 79     Diyarbakır Dicle İşletme Şube Müdürlüğü

 

- Satışa sunulacak araç listesi aşağıda belirtilmiştir.

Gümrük Araç Satış İçin Google Türkçe Kaynaklarda Özelleştirilmiş Arama Yap

Google
 

BU KONUYLA İLGİLİ DİĞER BAŞLIKLAR

 

© 2015 E-Yaşam Rehberi  |  Hakkımızda  |  Bize Yazın  |  Sitene Ekle  |  Gizlilik Bildirimi  Kullanım Şartları

 

2. El Araç Sayfaları

2 El Otomobil
2 El Kamyon
2 El Otobüs
2 El Motosiklet
2 El İş Makinaları
Pert/Hasarlı Araç Satışı
Gümrük Araç Satışı
Araç Satış İhaleleri