Özel Arama
GAZETELER DERGİLER TELEVİZYON RADYOLAR HABER VİDEO E-DEVLET PAYLAŞIM

Oto Rehberi

Seyahat Rehberi

Spor Rehberi

Finans Rehberi

İl Rehberi

Link Rehberi

 
 
  Tasiş Diyarbakır İşletme Müdürlüğü Araç Satış İlanı - 21 Nisan 2011

<< Geri Tasiş İlanları

TASİŞ DİCLE (DİYARBAKI) İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK ( DEVLET MALI ) HALE GELEN ARAÇ SATIŞ İLANI

 

Diyarbakır Tasiş: Listede gösterilen 20 adet muhtelif markalarda binek oto, kamyonet, tanker-kamyon ve traktör araç; açık artırma suretiyle, Dicle İşletme Şube Müdürlüğü Açık Artırma Salonu-Diyarbakır adresindeki ihale salonunda 21/04/2011 tarihinde saat 09.00'da satışa sunulacaktır.

 

1) SATIŞI YAPAN İDARE : DİCLE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DİCLE - TASİŞ
2) SATIŞ YERİ : Dicle İşletme Şube Müdürlüğü Açık Artırma Salonu- DİYARBAKIR (Liste 2011/3 Sayfa 1)
3) SATIŞ TARİHİ VE SAATİ : 21.04.2011 tarihinde saat 09.00 ve 16.00'a kadar

 

4) GÜVENCENİN YATIRILACAĞI YER VE SON ÖDEME ZAMANI : a) Nakdi olarak güvencenin;20.04.2011 tarih ve saat 16.30'a kadar Kayapınar Köyü Peyaskörkuyu Mevkii adresinde bulunan ve satışı yapan Dicle İşletme
Şube Müdürlüğü veya İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Şube Müdürlükleri ve Şefliklerde bulunan Sayman mutemetliklerine veya TASİŞ
Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması
b) Tasfiye Yönetmeliğinin 11'inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan diğer değerlerin,yukarıda belirtilen tarih ve saatlere kadar
"Şaşmaz Mevkii,Ergazi Tesisleri,Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA" adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü Veznesine
teslim edilmesi gerekmektedir.
5) BU SATIŞ İÇİN SÜRÜLECEK EN AZ PEY MİKTARI : 100 TL
6) SATIN ALINAN EŞYA BEDELİNİ ÖDEME ÖDEME SÜRESİ : Satışın tamamlanmasını izleyen 7 Gün içinde
7) SATIN ALINAN EŞYANIN TESLİM ALINARAK GÖTÜRÜLME SÜRESİ : Satışı tamamlanmasını izleyen 10 Gün içinde
8) BU SATIŞTA TAKSİTLENDİRME YAPILIP YAPILMAYACAĞI VE YAPILMASI
HALİNDE TAKSİTLENDİRMEYE ESAS TUTAR VE UYGULANACAK FAİZ ORANI : Taksitlendirme yapılacaktır. Eşyanın satışta bulduğu değerden Ö.T.V ve K.D.V düşüldükten sonra kalan tutarın 10.000.TL ve üzerinde olması halinde
taksitlendirme yapılacak olup, 6183 sayılı Yasa'ya göre % 12 tecil faizi alınır.
 

9) EŞYANIN BULUNDUĞU YERİN ADRESLERİ VE GÖRÜLEBİLECEĞİ SAATLER :
a) Eşyanın Bulunduğu Yer : 1-Dicle TASİŞ Diyarbakır Sundurması. 2- Habur Güm.Müd.Sund.Silopi/Şırnak

b) Görülebileceği Saatler : Satış listesinin ilan tahtasına asıldığı günden, ihale gününden bir önceki gün mesai saatleri içerisinde İdaremizden veya ilgili Gümrük birimlerinden alacakları izin belgesi ile eşya/araç bulunduğu yerde görülebilir.

10) ÖZEL HÜKÜMLER :
a) Şartnamenin 20-1/a-b maddesi uyarınca on güne kadar ek süre verilmesi halinde satış bedelinden % 005 (Binde beş) oranında günlük faiz peşin tahsil edilecektir.
b) Eşya/araç mevcut durumu ile satışa sunulmakta olup, listenin Hasar Oranı bölümünde belirtilen hususlar yalnızca "bilgi" mahiyetindedir. Alıcının eşya/aracı yerinde bizzat görerek satışa katıldığı kabul edildiğinden; hasar oranları gösterilmiş olsun
veya olmasın belirtilen hususlara hiçbir şekilde itiraz edilemez. Bu konuda yapılacak itirazlar idarece reddedilir.
c) Damga Vergisi Kanununa göre alınması gereken vergi, alıcı tarafından ihale salonunda peşin olarak tahsil edilir.
d) Damga Vergisi Kanununa göre alınması gereken verginin satış anında alıcı tarafından ödenmemesi halinde veya alıcının güvencesi yeterli olmadığı halde teklif vermiş olması durumunda yada alıcının şartnamenin 17'nci maddesinin 1'inci paragrafında

belirtilen davranışları nedeniyle satışın ilgili adına gerçekleşmemesi halinde güvencesi döner sermayeye gelir kaydediler. Bu kişi hakkında şartnamenin 17'nci maddesinin 2. ve 6'ncı paragraf hükümleri uygulanır. Eşya, varsa son çekilenin verdiği teklif
üzerinden satışa devam edilir. Artırma olmaması halinde son çekilene satış yapılır. Son çekilenin de yukarıda belirtilen ödemeleri yapmaması halinde, satış iptal edilir ve güvencesi gelir kaydedilir.
e) Satış faturalarında "Satışlarımız 4077 sayılı Kanun kapsamında değildir.Alıcılar tarafından garanti belgesi düzenlenemez." belirtilecektir.
f) Satış listesi muhteviyatı eşyalar için satışının yapılarak alıcıya tesliminden sonra piyasaya arz için ilgili Kuruluşlardan alınması gereken belgeler alıcıya aittir.
g) Yatırılan güvenceye istinaden satışa katılan ve üzerine satış yapılan alıcının güvence belgesi aslı satış dosyasına konulur. Şartnamenin 8'nci maddesindeki şartların yerine getirilmesinden sonra satış komisyonunca "güvencenin iade edilmesinde
sakınca bulunmamaktadır." şerhi düşülen ve imzalanarak alıcıya teslim edilen güvence belgesine istinaden alıcı yapılacak diğer satışlara katılabilir.
h) Satışa katılmasına rağmen eşya/araç almayan veya üzerine satış yapılmayan alıcı, yatırmış olduğu güvence bedelini almak istememesi halinde satış komisyonu şerhi aranmaksızın güvence alındı belgesi ile yer ve süre aranmaksızın yapılacak diğer
satışlara katılabilir.
j) HURDA olarak satışa sunulan araçlara "Trafik Şahadetnamesi" verilmeyecektir.
k) Araçlar için alınması gereken Karayolları Uygunluk Belgesi alıcıya aittir.Bilgi için : Dicle İşletme Şube Müdürlüğü (0) (412) (257 43 78)

Gümrük Araç Satış İçin Google Türkçe Kaynaklarda Özelleştirilmiş Arama Yap

Google
 

BU KONUYLA İLGİLİ DİĞER BAŞLIKLAR

 

© 2015 E-Yaşam Rehberi  |  Hakkımızda  |  Bize Yazın  |  Sitene Ekle  |  Gizlilik Bildirimi  Kullanım Şartları