Özel Arama
GAZETELER DERGİLER TELEVİZYON RADYOLAR HABER VİDEO E-DEVLET PAYLAŞIM

Oto Rehberi

Seyahat Rehberi

Spor Rehberi

Finans Rehberi

İl Rehberi

Link Rehberi

 
 
  Tasiş, Edirne Araç Satış İlanı - 22 Kasım 2011

<< Geri Tasiş İlanları

EDİRNE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 4458 SAYILI KANUN UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATIŞ İLANI

 

Tasiş Edirne: listede gösterilen binek otomobil, jeep ve kamyonet 25 adet araç; açık artırma suretiyle, Edirne Özel İdare İl Müdürlüğü Düğün Salonu 1.Murat Mahallesi İstasyon Kavşağı Migros Karşısı EDİRNE adresindeki ihale salonunda 22/11/2011 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır.


1- SATIŞI YAPAN İDARE : EDİRNE TASFİYE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2- SATIŞ YERİ : Edirne Özel İdare İl Müdürlüğü Düğün Salonu 1.Murat Mahallesi İstasyon Kavşağı Migros Karşısı EDİRNE
3- SATIŞ TARİHİ VE SATIŞ SAATİ :22/11/2011 tarihinde ve saati 09:30–12:00 ile 13:00–16:00 arası yapılacaktır.

 

Satışa sunulacak araç listesi aşağıda belirtilmiştir.

4- GÜVENCENİN YATIRILACAĞI YER VE SON ÖDEME ZAMANI

a) Nakdi olarak ödenecek güvence 21/11/2011 tarih ve saat 16.00’a kadar Kapıkule Gümrük Kompleksi KAPIKULE/EDİRNE adresinde bulunan ve satışı yapan Edirne Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğü veya İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Şube Müdürlükleri ve Şefliklerde bulunan sayman mutemetliklerine veya TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması,

b) Tasfiye Yönetmeliğinin 11. maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan diğer değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Şaşmaz Mevkii Ergazi Tesisleri Türkkuşu Yanı Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

5- BU SATIŞ İÇİN SÜRÜLECEK EN AZ PEY MİKTAR : 100 TL.

6- SATIN ALINAN EŞYANIN BEDELİNİ ÖDEME SÜRESİ : Satışın tamamlanmasını izleyen 7 (yedi) gün içinde;

7- SATIN ALINAN EŞYANIN TESLİM ALINARAK GÖTÜRME SÜRESİ : Satışın tamamlanmasını izleyen 10 (on) gün içinde ;

8- BU SATIŞTA TAKSİTLENDİRME YAPILIP YAPILMAYACAĞI VE YAPILMASI HALİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANI YILLIK : %12’dir.

9- EŞYANIN BULUNDUĞU YERİN ADRESLERİ VE GÖRÜLEBİLECEĞİ SAATLER:

a) Aracın bulunduğu yerin adresleri:

1-Kapıkule Tasfiye Araç Sundurması-KAPIKULE / EDİRNE
2- Kapıkule Kaçak Araç Sundurması-KAPIKULE/ EDİRNE
3-Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü-TEKİRDAĞ

b) Görülebileceği saatler: Satışa sunulan araçlara ait satış listesinin idarenin ilan panosuna asıldığı günden, ihale gününden bir önceki gün mesai saati sonuna kadar.

10- ÖZEL HÜKÜMLER:

1- Tasfiye yönetmeliğinin 12/c maddesine göre; damga vergisi satış anında alıcı tarafından ödenir.

2- Tasfiye yönetmeliğinin 16/a maddesine göre; Tasfiye idaresi satış öncesinde ve sonrasında satışı iptal etmeye yetkilidir.

3- Güvence, eşyanın satışa esas bedelinin en az (%10) oranında alınır.

4- Yatırılan güvenceye istinaden satışa katılan ve üzerine satış yapılan alıcının güvence belgesi aslı satış dosyasına konulur. Şartnamenin 8’nci maddesindeki şartların yerine getirilmesinden sonra görevlilerce “güvencenin iade edilmesinde sakınca bulunmamaktadır” Şerhi düşülen ve imzalanarak alıcıya teslim edilen güvence belgesine istinaden alıcı yapılacak diğer satışlarda kullanabilir veya çözdürerek parasını geri alabilir.

5- Satışta bulduğu değerden, vergi, resim ve diğer giderler ayrıldıktan sonra net satış bedeli 10.000,00 TL’yi aşan eşya/araçlar için taksitlendirme yapılabilir. Taksitlendirme talebin yazılı yapılması ve Yönetmeliğin 11. Maddesine göre; güvence gösterilmesi ile tecil faizinin ödenmesi halinde yapılır.

6- Tasfiye Yönetmeliğinin 28. Maddesine göre; Kanunda öngörülen süreler dışında bu Yönetmelikte yer alan sürelerle ilgili olarak sürelerin bitiminden önce ilgili mercie başvurulması şartıyla Tasfiye veya Gümrük birimince en çok on güne kadar ek süre verilebilir. Ödemeye ilişkin verilen ek sürelerde 6183 sayılı A.A.T.U.H.K. uyarınca tecil faizi alınır.

7- Satış listesi muhteviyatı araçlar için satışının yapılarak alıcıya tesliminden sonra piyasaya arz için ilgili kuruluşlardan alınması gereken izin/belgeler alıcıya aittir.

8- Satış faturalarında “Satışlarımız 4077 sayılı Kanun kapsamında değildir. Alıcılar tarafından garanti belgesi düzenlenemez” belirtilecektir.

9- Araçlara ilişkin tescile esas yapılması gereken işlemler ve Karayolları Uygunluk Belgesi (İthal Araç Muayene Kontrol ve Uygunluk Belgesi) alıcıya aittir.

10- Tasfiye Yönetmeliğinin 16/1. maddesine göre; yüzde altmış (%60) ve daha fazla hasarlı durumda olan araçlar hurda olarak kabul edilir. Hurda olarak satılan araçlara trafik şahadetnamesi verilmez.

11- Şartnamenin 13/2. Maddesi uyarınca Eşya/Araçlar mevcut durumu ile satışa sunulmakta olup, listenin hasar oranı bölümünde belirtilen hususlar ‘‘bilgi’’ mahiyetindedir. Alıcının eşya/aracı yerinde bizzat görerek satışa katıldığı kabul edildiğinden; hasar oranları gösterilmiş olsun veya olmasın belirtilen hususlara hiçbir şekilde itiraz edilemez. Bu konuda yapılacak itirazlar idarece red edilir.

12- Satış Şartnamesi ve şartname eki liste, talepleri halinde isteklilere KDV dahil 10,00 TL. bedel karşılığında verilir.

Bilgi için : Tasiş Edirne İşletme Şube Müdürlüğü (0) (284) (215 21 78)

 

Gümrük Araç Satış İçin Google Türkçe Kaynaklarda Özelleştirilmiş Arama Yap

Google
 

BU KONUYLA İLGİLİ DİĞER BAŞLIKLAR

 

© 2015 E-Yaşam Rehberi  |  Hakkımızda  |  Bize Yazın  |  Sitene Ekle  |  Gizlilik Bildirimi  Kullanım Şartları