Özel Arama
GAZETELER DERGİLER TELEVİZYON RADYOLAR HABER VİDEO E-DEVLET PAYLAŞIM

Oto Rehberi

Seyahat Rehberi

Spor Rehberi

Finans Rehberi

İl Rehberi

Link Rehberi

 
 
  Tasiş, Gebze Tasfiyelik Hale Gelen Araçlar Satış İlanı - 07.Ocak.2010

<< Geri Tasiş İlanları

GEBZE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
GÜMRÜK MEVZUATI VE 5607 SAYILI KANUN UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA
SATIŞ İLANI

 

1- SATIŞI YAPAN İDARE: GEBZE TASFİYE İŞLETME ŞUBE  MÜDÜRLÜĞÜ
2- SATIŞ YERİ: Çilingir Düğün Salonu -İtfaiye arkası GEBZE -KOCAELİ
3-SATIŞ TARİHİ VE SAATİ:  07/01/2010 tarihinde saat  09.30 - 12.00 ile 14.00-16.00 saatleri arasında.
4-A- GÜVENCENİN YATIRILACAĞI YER VE SON ÖDEME TARİHİ: Nakdi olarak ödenecek güvencenin 06/01/2010 tarih ve 16’30 a kadar.

Satışa sunulacak araç listesi aşağıda belirtilmiştir.

Sultan Orhan Mah. Kuruçeşme mevkii Gebze/KOCAELİ adresinde bulunan ve satışı yapan Gebze İşletme Şube Müdürlüğü veya İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Şube Müdürlükleri ve şefliklerde bulunan sayman mutemetliklerine veya Tasiş Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması,
      b) Tasfiye Tüzüğünün 14 üncü maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan diğer değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saatlere kadar  “Şaşmaz Mevkii, Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA” Adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.”


5- BU SATIŞ İÇİN SÜRÜLECEK EN AZ PEY MİKTARI: 100 TL
6- SATILAN EŞYA BEDELİNİ ÖDEME SÜRESİ: 7 (yedi) gün.
7- SATIN ALINAN EŞYANIN TESLİM ALINARAK GÖTÜRÜLME SÜRESİ: 10 (on) gün.
8-BU SATIŞTA TAKSİTLENDİRME YAPILIP YAPILMAYACAĞIYAPILMASI HALİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANI %24’dür.
9-   EŞYANIN BULUNDUĞU YERİN ADRESLERİ VE GÖRÜLEBİLECEĞİ SAATLER:
a)Bulunduğu Yerin Adresleri:1-Gebze Tasiş Sultan Orhan Mah. Kuruçeşme Mevkii No:123  Gebze- KOCAELİ
   b) ) Görülebileceği Saatler: Satışa sunulan eşyaya ait listenin idarenin ilan tahtasına asıldığı günden ihale gününden bir önceki gün mesai saati sonuna kadar; eşyayı bulunduğu mahalde görebilirler.
 

10-ÖZEL HÜKÜMLER:

 

1-Yatırılan güvenceye istinaden satışa katılan ve üzerine satış yapılan alıcının güvence belgesi aslı satış dosyasına konulur. Şartnamenin 8 inci maddesindeki şartların yerine getirilmesinden sonra satış komisyonunca “güvencenin iade edilmesinde sakınca bulunmamaktadır.”şerhi düşülen ve imzalanarak alıcıya teslim edilen güvence belgesine istinaden alıcı yapılacak diğer satışlara katılabilir.
2- Satışa katılmasına rağmen eşya/araç almayan veya üzerine satış yapılmayan alıcı, yatırmış olduğu güvence bedelini almak istememesi halinde satış komisyonu şerhi aranmaksızın güvence alındı belgesi ile yer ve süre şartı aranmaksızın yapılacak diğer satışlara katılabilir.
3- Şartnamenin 20/1-b maddesi uyarınca 10 günü geçmemek üzere ek süre verilmesi halinde her gün için %0.5 oranında faiz peşin tahsil edilir.
4- Satışta bulduğu değeri vergi resim ve diğer giderler hariç 10.000,00 Tl.sını aşan eşya/vasıta için taksitlendirme yapılabilir.
5 – Tellaliye ücreti, Damga Vergisi satışın tamamlanmasına müteakip açık artırma mahallinde peşin olarak tahsil edilecektir. 
6-  İdareye ödenecek tutar sadece mal bedeli ve ardiye ücreti olmayıp, satış işleminden doğan tüm vergileri kapsamaktadır.
7- Listede belirtilen eşya/araçların  iç piyasaya arzında alınması gereken her türlü (izin, belge, onay vb.gibi) belgeler alıcıya aittir.
8-5607 Sayılı Kanun Kapsamında eşya/araçlara taksitlendirme yapılmaz.
9-HURDA araçlara Trafik Şahadetnamesi verilmez Ancak ÖTV’ ye tabidir.
10- Satışlarımız 4077 sayılı Kanun kapsamında değildir. Alıcılar tarafından garanti belgesi düzenlenemez.
11-  Listenin 22. Sırasında kayıtlı bulunan pil’lerin son kullanma tarihi Şubat 2010
12- Listenin 21’nci sırasında kayıtlı bulunan aracın 335 TL hizmet gideri ayrıca tahsil edilecektir

 

Gümrük Araç Satış İçin Google Türkçe Kaynaklarda Özelleştirilmiş Arama Yap

Google
 

BU KONUYLA İLGİLİ DİĞER BAŞLIKLAR

 

© 2015 E-Yaşam Rehberi  |  Hakkımızda  |  Bize Yazın  |  Sitene Ekle  |  Gizlilik Bildirimi  Kullanım Şartları

 

2. El Araç Sayfaları

2 El Otomobil
2 El Kamyon
2 El Otobüs
2 El Motosiklet
2 El İş Makinaları
Pert/Hasarlı Araç Satışı
Gümrük Araç Satışı
Araç Satış İhaleleri