Özel Arama
GAZETELER DERGİLER TELEVİZYON RADYOLAR HABER VİDEO E-DEVLET PAYLAŞIM

Oto Rehberi

Seyahat Rehberi

Spor Rehberi

Finans Rehberi

İl Rehberi

Link Rehberi

 
 
  Tasiş, Gebze Gümrük Araç Satış İlanı - 03.Şubat.2010

<< Geri Tasiş İlanları

İHALE YOLUYLA AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATILACAK EŞYANIN/ARACIN SATIŞ TARİHİ, YERİ VE SAATİNİ, BULUNDUĞU YERİ, BU SATIŞA AİT DİĞER HUSUSLARLA ÖZEL HÜKÜMLERİ VE EŞYAYA/ARACA
İLİŞKİN AYRINTILI BİLGİLERİ GÖSTERİR ŞARTNAME EKİ SATIŞ LİSTESİ


1) SATIŞI YAPAN İDARE : GEBZE TASFİYE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2) SATIŞ YERİ : Çilingir Düğün Salonu-İtfaiye Arkası Gebze/KOCAELİ
3) SATIŞ TARİHİ VE SAATİ : 03/02/2010 tarihinde saat 09.30 - 12.00 ile 14.00 - 16.00 saatleri arasında

 

Satışa sunulacak araç listesi aşağıda belirtilmiştir.

4) GÜVENCENİN YATIRILACAĞI YER VE SON ÖDEME ZAMANI :

a) Nakdi olarak ödenecek güvencenin 02/02/2010 tarih ve saat 16.00'a kadar Sultan Orhan Mh. Kuruçeşme Mevkii Gebze/KOCAELİ adresinde bulunan ve satışı yapan Gebze Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğü veya İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Şube Müdürlükleri ve Şefliklerde bulunan sayman mutemetliklerine veyaTasiş Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması.
b) Tasfiye Yönetmeliğinin 11'inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk Parası dışında diğer değerlerin yukarıda belirtilen tarih ve saatlere kadar "Şaşmaz Mevkii Ergazi Tesisleri Türk Kuşu Yanı
Etimesgut/ANKARA" adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi.
5) BU SATIŞ İÇİN SÜRÜLECEK EN AZ PEY MİKTARI : 100 TL
6) SATIN ALINAN EŞYA BEDELİNİ ÖDEME ÖDEME SÜRESİ : Satışın tamamlanmasını izleyen yedi (7) gün içinde
7) SATIN ALINAN EŞYANIN TESLİM ALINARAK GÖTÜRÜLME SÜRESİ : Satışın tamamlanmasını izleyen on (10) gün içinde
8) BU SATIŞTA TAKSİTLENDİRME YAPILIP YAPILMAYACAĞI VE YAPILMASI HALİNDE
TAKSİTLENDİRMEYE ESAS TUTAR VE UYGULANACAK FAİZ ORANI : %19
 

9) EŞYANIN BULUNDUĞU YERİN ADRESLERİ VE GÖRÜLEBİLECEĞİ SAATLAR :

a) Eşya/aracın bulunduğu yerin adresleri: Gebze Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğü-Sultanorhan Mh.
Kuruçeşme Mevkii No:123 Gebze/KOCAELİ
b) Eşya/aracın görülebileceği saatler: Satışa sunulan eşya/araca ait listenin idarenin ilan tahtasına asıldığı günden, ihale gününden bir önceki gün mesai saati sonuna kadar eşyayı bulunduğu mahalde görebilirler.
 

10) ÖZEL HÜKÜMLER :
a) Yatırılan güvenceye istinaden satışa katılan ve üzerine satış yapılan alıcının güvence belgesi aslı satış dosyasına konulur. Şarnamenin 8'inci maddesindeki şartların yerine getirilmesinden sonra satış
komisyonınca güvencenin iade edilmesinde sakınca yoktur şerhi düşülen ve imzalanarak alıcıya teslim edilen güvence belgesine istinaden alıcı yapılacak diğer satışlara katılabilir.
b) Satışa katılmasına rağmen eşya/araç almayan veya üzerine satış yapılmayan alıcı yatırmış olduğu güvence bedelini almak istememesi halinde satış komisyonu şerhi aranmaksızın güvence alındı belgesi ile
yer ve süre şartı aranmaksızın yapılacak diğer satılara katılabilir.
c) Şartnamenin 20/1'inci maddesi uyarınca 10 (on) günü geçmemek üzere ek süre verilmesi halinde %0.5 oranında faiz peşin tahsil edilir.
d) Damga Vergisi satış anında alıcı tarafından peşin olarak ödenir.
e) Listede belirtilen eşya/araçların iç piyasaya arzında alınması gereken her türlü (izin, belge, onay vb.) belgeler alıcıya aittir.
f) 5607 sayılı Kanun kapsamında eşya/araçlara taksitlendirme yapılmaz.
g) HURDA araçlara Trafik Şahadetnamesi verilmez. Ancak, ÖTV'ye tabidir.
h) Satışlarımız 4077 sayılı Kanun kapsamında değildir. Alıcılar tarafından garanti belgesi düzenlenemez.

 

Gümrük Araç Satış İçin Google Türkçe Kaynaklarda Özelleştirilmiş Arama Yap

Google
 

BU KONUYLA İLGİLİ DİĞER BAŞLIKLAR

 

© 2015 E-Yaşam Rehberi  |  Hakkımızda  |  Bize Yazın  |  Sitene Ekle  |  Gizlilik Bildirimi  Kullanım Şartları