Özel Arama
GAZETELER DERGİLER TELEVİZYON RADYOLAR HABER VİDEO E-DEVLET PAYLAŞIM

Oto Rehberi

Seyahat Rehberi

Spor Rehberi

Finans Rehberi

İl Rehberi

Link Rehberi

 
 
  Tasiş, Gebze Gümrük Araç Satış İlanı - 24 Mart 2011

<< Geri Tasiş İlanları

GEBZE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNCE GÜMRÜK MEVZUATI VE 5607 SAYILI KANUN UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATIŞ İLANI


Tasiş Gebze:
Listede gösterilen 25 adet Binek Oto, 1 Adet Karavan, 1 Adet Camlı Van, toplam 27 adet araç açık artırma suretiyle, Çilingir Düğün Salonu Gebze/KOCAELİ adresindeki ihale salonunda 24/03/2011 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır.

1) SATIŞI YAPAN İDARE : GEBZE TASFİYE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2) SATIŞ YERİ : Çilingir Düğün Salonu-İtfaiye Arkası Gebze/KOCAELİ
3) SATIŞ TARİHİ VE SAATİ : 24/03//2011 tarihinde saat 09.30 - 12.00 ile 14.00 - 16.00 saatleri arasında

 

Satışa sunulacak araç listesi aşağıda belirtilmiştir.

4) GÜVENCENİN YATIRILACAĞI YER VE SON ÖDEME ZAMANI : a) Nakdi olarak ödenecek güvencenin 23/03//2011 tarih ve saat 16.00'a kadar Sultan Orhan Mh. Kuruçeşme
Mevkii Gebze/KOCAELİ adresinde bulunan ve satışı yapan Gebze Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğü veya İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Şube Müdürlükleri ve Şefliklerde bulunan
sayman mutemetliklerine veyaTasiş Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması.
b) Tasfiye Yönetmeliğinin 11'inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk Parası dışında diğer değerlerin yukarıda belirtilen tarih ve saatlere kadar "Şaşmaz Mevkii Ergazi Tesisleri Türk Kuşu Yanı
Etimesgut/ANKARA" adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.
5) BU SATIŞ İÇİN SÜRÜLECEK EN AZ PEY MİKTARI : 100 TL
6) SATIN ALINAN EŞYA BEDELİNİ ÖDEME ÖDEME SÜRESİ : Satışın tamamlanmasını izleyen yedi (7) gün içinde
7) SATIN ALINAN EŞYANIN TESLİM ALINARAK GÖTÜRÜLME SÜRESİ : Satışın tamamlanmasını izleyen on (10) gün içinde
8) BU SATIŞTA TAKSİTLENDİRME YAPILIP YAPILMAYACAĞI VE YAPILMASI HALİNDE:Uygulanacak Faiz oranı yıllık %12'dir. 5607 Sayılı.Kanun kapsamında olması halinde
TAKSİTLENDİRMEYE ESAS TUTAR VE UYGULANACAK FAİZ ORANI taksitlendirme yapılmaz.
 

9) EŞYANIN BULUNDUĞU YERİN ADRESLERİ VE GÖRÜLEBİLECEĞİ SAATLAR :

a) Eşya/aracın bulunduğu yerin adresleri:

1- Gebze Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğü-Sultanorhan Mh. Kuruçeşme Mevkii No:123 Gebze/KOCAELİ,

2- Uğur Oto Parkı Zirai Aletler Traktör ve Tarım Sanayi Has Traktör yanı SAKARYA
 

b) Eşya/aracın görülebileceği saatler: Satışa sunulan eşya/araca ait listenin idarenin ilan tahtasına asıldığı günden, ihale gününden bir önceki gün mesai saati sonuna kadar eşyayı tasfiye idaresi veya
ilgili Gümrük biriminden alacakları izin belgesini göstererek eşyayı bulunduğu mahalde görebilirler.
 

10) ÖZEL HÜKÜMLER :
1) Tasfiye Yönetmeliğinin 12/c maddesine göre; Damga Vergisi satış anında alıcı tarafından ödenir.
2) Tasfiye Yönetmeliğinin 16/a maddesine göre;Tasfiye idaresi,satış öncesinde ve sonrasında satışı iptal etmeye yetkilidir.
3) Güvence, Eşyanın satışa esas bedelinin en az(%10) oranında alınır.
4) Yatırılan güvenceye istinaden satışa katılan ve üzerine satış yapılan alıcının güvence belgesi aslı satış dosyasına konulur. Şarnamenin 8'inci maddesindeki şartların yerine getirilmesinden sonra satış
komisyonınca güvencenin iade edilmesinde sakınca yoktur şerhi düşülen ve imzalanarak alıcıya teslim edilen güvence belgesine istinaden alıcı yapılacak diğer satışlara katılabilir.
5) Satışta bulduğu değerden,vergi,resim ve diğer giderler ayrıldıktan sonra net satış bedeli 10.000,00 TL'yi aşan eşya/araçlar için taksitlendirme yapılabilir.Taksitlendirme talebinin yazılı yapılması
ve Yönetmeliğin 11. Maddesine göre güvence gösterilmesi ile tecil faizinin ödenmesi halinde yapılır.
6) İhale İşlemlerinde Tasfiye Yönetmeliğinin 28.Maddesine göre;Yönetmelikte yer alan sürelerle ilgili olarak, sürelerin bitiminden önce ilgili mercie başvurulması şartıyla Ek Süre vermeye İşletme
Şube Müdürlüğü yetkilidir.
7) Satış listesi muhteviyatı eşya/araçlar için satışının yapılarak alıcıya tesliminden sonra piyasaya arz için ilgili kuruluşlardan alınması gereken izin/belgeler alıcıya aittir.
8) Satış Faturalarında "Satışlarımız 4077 sayılı Kanun kapsamında değildir.Alıcılar tarafından garanti Belgesi düzenlenemez"belirtilecektir.
9) Araçlara ilişkin tescile esas yapılması gereken işlemler ve Karayolları Uygunluk Belgesi (İthal Araç Muayene Kontrol ve Uygunluk Belgesi) alıcıya aittir.
10) Tasfiye Yönetmeliğinin 16/f maddesine göre;yüzde altmış (%60) ve daha fazla hasarlı durumda olan araçlar hurda olarak kabul edilir.Hurda olarak satılan araçlara Trafik Şahadetnamesi verilmez.
11) Şartnamenin 13/2. Maddesi uyarınca Eşya/Araçlar mevcut durumu ile satışa sunulmakta olup,listenin hasar oranı bölümünde belirtilen hususlar "bilgi"mahiyetindedir.alıcının Eşya/Aracı yerinde
bizzat görerek satışa katıldığı kabul edildiğinden;hasar oranları gösterilmiş olsun veya olmasın belirtilen hususlara hiçbirşekilde itiraz edilemez.Bu konuda yapılacak itirazlar idarece RED edilir.
12) Satış Şartnamesi ve eki liste,talepleri halinde isteklilere 10,00 TL.bedel kaşılığında verilir.


Bilgi için : Tasiş Gebze İşletme Şube Müdürlüğü (0) (262) (646 24 95)
 

Gümrük Araç Satış İçin Google Türkçe Kaynaklarda Özelleştirilmiş Arama Yap

Google
 

BU KONUYLA İLGİLİ DİĞER BAŞLIKLAR

 

© 2015 E-Yaşam Rehberi  |  Hakkımızda  |  Bize Yazın  |  Sitene Ekle  |  Gizlilik Bildirimi  Kullanım Şartları