Özel Arama
GAZETELER DERGİLER TELEVİZYON RADYOLAR HABER VİDEO E-DEVLET PAYLAŞIM

Oto Rehberi

Seyahat Rehberi

Spor Rehberi

Finans Rehberi

İl Rehberi

Link Rehberi

 
 
  Tasiş, İstanbul Gümrük Araç Satış İlanı - 17.06.2010

<< Geri Tasiş İlanları

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATIŞ İLANI

 

İstanbul Tasiş: Listede gösterilen binek oto, minibüs, kamyonet, kamyon, kapalı kasa kamyonet, damperli kamyon, tanker kamyondan oluşan 22 adet araç; açık artırma suretiyle, 17/06/2010 tarihinde Dünya Ticaret Merkezi Bulvarı No: 14 Yeşilköy/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda anılan günde saat 09,30'da satışa sunulacaktır.

1- İHALEYİ YAPAN İDARE : İSTANBUL TASFİYE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2- İHALE YERİ : İSTANBUL TASFİYE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İHALE SALONU DÜNYA TİCARET MERKEZİ BULVARI NO:14 YEŞİLKÖY/İSTANBUL
3- İHALE TARİHİ VE SAATİ: Satışa 17/06/2010 tarih ve Saat 09.30'da başlanacaktır.

 

Satışa sunulacak araç listesi aşağıda belirtilmiştir.

4- GÜVENCENİN YATIRILACAĞI YER VE SON ÖDEME ZAMANI :
a) Nakdi Olarak Ödenecek Güvencenin; 16/06/2010 tarih ve saat 16.30 'a kadar, İstanbul Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğü veznesine veya İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Şube Müdürlükleri ve şefliklerde bulunan sayman mutemetliklerine veya TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması,
b) Tasfiye Yönetmeliğinin 11 inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan diğer değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saatlere kadar "Şaşmaz mevkii,Ergazi Tesisleri,Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA" adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekir.
5- BU İHALE İÇİN SÜRÜLECEK EN AZ PEY MİKTARI : 100,00 TL
6- SATIN ALINAN ARAÇ BEDELİNİ ÖDEME SÜRESİ : Satışın tamamlanmasını izleyen 7 (yedi) gün içerisinde.
7- SATIN ALINAN ARAÇ TESLİM ALINARAK GÖTÜRÜLME SÜRESİ : Satışın tamamlanmasını izleyen 10 (on) gün içerisinde.
8- BU SATIŞTA TAKSİTLENDİRME YAPILIP YAPILAMAYACAĞI YAPILMASI HALİNDE
TAKSİTLENDİRMEYE ESAS TUTAR VE UYGULANACAK FAİZ ORANI : Bu satışta taksitlendirme yapılmayacaktır.

9- ARACIN BULUNDUĞU YERİN ADRESLERİ VE GÖRÜLEBİLECEĞİ SAATLER :
a) Görülebileceği Saatler : Satışı yapan idareden yazılı izin almak suretiyle, idare gözetiminde satışa sunulan vasıtaya ait listenin ilan tahtasına asıldığı günden satış tarihinden bir önceki gün mesai saati bitimine kadar bulunduğu mahalde görülebilir.

b) Bulunduğu Yerin Adresi :
1- Erenköy Kaçak Araç İşletme Şefliği İETT Otobüs Garajı Yanı Kayışdağı Yolu Küçükbakkalköy/İSTANBUL
2- İstanbul Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğü Dünya Ticaret Merkezi Bulvarı N0:14 Yeşilköy/İSTANBUL

10- ÖZEL HÜKÜMLER :
a)Tasfiye Yönetmeliğinin 28. Maddesine göre; Kanunda öngörülen süreler dışında bu Yönetmelikte yer alan sürelerle ilgili olarak, sürelerin bitiminden önce ilgili mercie başvurulması şartıyla tasfiye veya gümrük birimince en çok 10 (on) güne kadar ek süre verilebilir. Ödemeye ilişkin verilen ek sürelerde faiz alınır. Faiz hesabında 6183 sayılı Kanunun Tecil faizine (günlük % 0,5) ilişkin hükümleri uygulanır.
b) Tasfiye Yönetmeliğinin 12/c maddesine göre;İhale yoluyla yapılacak satışlarda, damga vergisi satış anında alıcı tarafından ödenir.
c) Araçlara ilişkin tescile esas yapılması gereken işlemler ve Karayolları Uygunluk Belgesi alıcıya aittir.
d) Tasfiye Yönetmeliğinin 16/a maddesine göre; Tasfiye İdaresi, satış öncesinde veya sonrasında satışı iptal etmeye yetkilidir.
e) Tasfiye Yönetmeliğinin 16/f maddesine göre; yüzde altmış (% 60) ve daha fazla hasarlı durumda olan araçlar hurda olarak kabul edilir. Hurda olarak satılan araçlara trafik şahadetnamesi verilmez.
f) Satışlarımız 4077 sayılı Kanun kapsamında değildir.
g) Satış şartnamesi ve şartname eki liste, talepleri halinde isteklilere (10,00 TL KDV dahil) bedel karşılığında verilir.
h) Satışa katılmasına rağmen eşya/araç almayanların güvence tutarı veya güvence yerine geçen belgeleri, açık artırma salonunda ve çalışma saatleri içinde güvence alındısı Satış Komisyon Başkanı veya İşletme Şube Müdürü tarafından ‘‘Güvence bedelinin iade edilmesinde sakınca yoktur.’’ Şerhi düşülerek imzalanması ve bu belgenin muhasebe yetkilisi mutemedine veya Döner Sermaye Saymanlığına verilmesinden sonra iade edilir. Nakit olarak yatırılan güvence tutarları, ilgililerin isteği üzerine satış bedeline mahsup edilir. 

 

Gümrük Araç Satış İçin Google Türkçe Kaynaklarda Özelleştirilmiş Arama Yap

Google
 

BU KONUYLA İLGİLİ DİĞER BAŞLIKLAR

 

© 2015 E-Yaşam Rehberi  |  Hakkımızda  |  Bize Yazın  |  Sitene Ekle  |  Gizlilik Bildirimi  Kullanım Şartları