Özel Arama
GAZETELER DERGİLER TELEVİZYON RADYOLAR HABER VİDEO E-DEVLET PAYLAŞIM

Oto Rehberi

Seyahat Rehberi

Spor Rehberi

Finans Rehberi

İl Rehberi

Link Rehberi

 
 
  Tasiş, İstanbul Gümrük Araç Satış İlanı - 05 Mayıs 2011

<< Geri Tasiş İlanları

İSTANBUL TASİŞ 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATIŞ İLANI
 

 

İstanbul Tasiş: Listede gösterilen binek oto, minibüs, kamyonet, kamyon, kapalı kasa kamyonet ve kamyon, damperli kamyon, tanker , yarı römork, arazi taşıtı, ve tır çekiciden oluşan 20 adet araç; açık artırma suretiyle, 05/05/2011 tarihinde Dünya Ticaret Merkezi Bulvarı No: 14 Yeşilköy/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda anılan günde saat 09,30'da satışa sunulacaktır.


 

1) SATIŞI YAPAN İDARE : İSTANBUL TASFİYE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2) SATIŞ YERİ : İSTANBUL İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İHALE SALONU DÜNYA TİCARET MERKEZİ BULVARI NO:14 YEŞİLKÖY/İSTANBUL
3) SATIŞ TARİHİ VE SAATİ : 05/05/2011 tarih ve Saat 09.30-12.00 ile 13.30-16.00 saatleri arasında.

 

Satışa sunulacak araç listesi aşağıda belirtilmiştir.

4) GÜVENCENİN YATIRILACAĞI YER VE SON ÖDEME ZAMANI : a) Nakdi olarak ödenecek güvencenin 04/05/2011 tarih ve saat 16.00 'a kadar İstanbul Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğü veznesi veİşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Şube Müdürlükleri ve şefliklerde bulunan sayman mutemetliklerine veya TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması,
b)Tasfiye Tüzüğünün 11'inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan diğer değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saatlere kadar "Şaşmaz mevkii, Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA" adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü ” veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

5) BU SATIŞ İÇİN SÜRÜLECEK EN AZ PEY MİKTARI : 100,00 TL.
6) SATIN ALINAN EŞYA BEDELİNİ ÖDEME SÜRESİ : Satışı tamamlanmasını izleyen 7 gün içinde
7) SATIN ALINAN EŞYANIN TESLİM ALINARAK GÖTÜRÜLME SÜRESİ: Satışın Tamamlanmasını izleyen 10 gün içinde
8) BU SATIŞTA TAKSİTLENDİRME YAPILIP YAPILMAYACAĞI VE YAPILMASI HALİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANI: Taksitlendirme yapılmayacaktır.

9) EŞYANIN BULUNDUĞU YERİN ADRESLERİ VE GÖRÜLEBİLECEĞİ SAATLAR :
a) Görülebileceği Saatler; Satışa sunulan eşyalara ait listenin idarenin ilan tahtasına asıldığı günden ihale gününden bir önceki gün mesai saati sonuna kadar görülebilir.
b) Bulunduğu yerlerin Adresleri ve Eşyaya İlişkin Bilgiler:

1- Erenköy Kaçak Araç İşletme Şefliği İETT Otobüs Garajı Yanı Kayışdağı Yolu Küçükbakkalköy/İSTANBUL

10) ÖZEL HÜKÜMLER :
1- Tasfiye Yönetmeliğinin 12/c maddesine göre; damga vergisi satış anında alıcı tarafından ödenir.
2- Tasfiye Yönetmeliğinin 16/a maddesine göre; Tasfiye İdaresi satış öncesinde ve sonrasında satışı iptal etmeye yetkilidir.
3- Güvence, eşyanın satışa esas bedelinin en az (%10) oranında alınır.
4- Yatırılan güvenceye istinaden satışa katılan ve üzerine satış yapılan alıcının güvence belgesi aslı satış dosyasına konulur. Şartnamenin 8'nci maddesindeki şartların yerine getirilmesinden sonra görevlilerce ''güvencenin iade edilmesinde sakınca bulunmamaktadır''. Şerhi düşülen ve imzalanarak alıcıya teslim edilen güvence belgesine istinaden alıcı yapılacak diğer satışlarda kullanabilir veya çözdürerek parasını geri alabilir.
5- Tasfiye Yönetmeliğinin 28. maddesine göre; Kanunda ön görülen süreler dışında bu Yönetmelikte yer alan sürelerle ilgili olarak, sürelerin bitiminden önce ilgili mercie başvurulması şartlarıyla Tasfiye veya Gümrük birimince en çok on güne kadar ek süre verilebilir. Ödemeye ilişkin verilen ek sürelerde günlük % 0,5 (binde beş) faiz alınır.
6- Satış listesi muhteviyatı eşya/araçlar için satışının yapılarak alıcıya tesliminden sonra piyasaya arz için ilgili kuruluşlardan alınması gereken izin/belgeler alıcıya aittir.
7- Satış faturalarında "Satışlarımız 4077 sayılı Kanun kapsamında değildir. Alıcılar tarafından garanti belgesi düzenlenemez." belirtilecektir.
8- Araçlara ilişkin tesçile esas yapılması gereken işlemler ve Karayolları Uygunluk Belgesi (İthal Araç Muayene Kontrol ve Uygunluk Belgesi) alıcıya aittir.
9- Tasfiye Yönetmeliğinin 16/f maddesine göre; yüzde altmış (% 60) ve daha fazla hasarlı durumda olan araçlar hurda olarak kabul edilir. Hurda olarak satılan araçlara trafik şahadetnamesi verilmez.
10- Şartnamenin 13/2. Maddesi uyarınca Eşya/Araçlar mevcut durumu ile satışa sunulmakta olup, listenin hasar oranı bölümünde belirtilen hususlar ''bilgi' mahiyetindedir. Alıcının eşya/aracı yerinde bizzat görerek satışa katıldığı kabul edildiğinden; hasar oranları gösterilmiş olsun veya olmasın belirtilen hususlara hiçbir şekilde itiraz edilemez. Bu konuda yapılacak itirazlar idarece red edilir.
11- Satış Şartnamesi ve ekli liste, talepleri halinde isteklilere 10,00 TL. bedel karşılığında verilir.
12- Satışa sunulan ve zulası bulunan araçların, zula söküm işi alıcıya ait olup, sökümü müdürlüğümüz memurları nezaretinde yapılacaktır.
13- Satış listesinin 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19 ve 20. sıra numarasında kayıtlı bulunan araçların trafikten kayıtları kapatılmamıştır. Genel Müdürlüğümüzden alınan 31.03.2009 tarih ve 1621 sayılı yazıları eki İç İşleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün 09.03.2009 tarih ve 48403 sayılı yazıları gereğince satışları yapılan araçlara ait düzenlenen Trafik Şahadetnamesi ve faturaya istinaden alıcılar adına tescil işlemi yapılacaktır. Ancak, araçlar üzerindeki haciz ve rehin kararının kesinleşmesi halinde araç üzerindeki takyidatların kaldırılması mümkün olabilecektir.

Bilgi için : İstanbul Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğü (0) (212) (465 80 20)
 

Gümrük Araç Satış İçin Google Türkçe Kaynaklarda Özelleştirilmiş Arama Yap

Google
 

BU KONUYLA İLGİLİ DİĞER BAŞLIKLAR

 

© 2015 E-Yaşam Rehberi  |  Hakkımızda  |  Bize Yazın  |  Sitene Ekle  |  Gizlilik Bildirimi  Kullanım Şartları