Özel Arama
GAZETELER DERGİLER TELEVİZYON RADYOLAR HABER VİDEO E-DEVLET PAYLAŞIM

Oto Rehberi

Seyahat Rehberi

Spor Rehberi

Finans Rehberi

İl Rehberi

Link Rehberi

 
 
  Tasiş, İstanbul Araç Satış İlanı - 11 Ekim 2011

<< Geri Tasiş İlanları

İSTANBUL TASFİYE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 4458 SAYILI KANUN UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATIŞ İLANI
 

İstanbul Tasiş: listede gösterilen binek oto, jeep, oto lastiği ve motorsikletden oluşan 30 adet araç; açık artırma suretiyle, 11/10/2011 tarihinde Dünya Ticaret Merkezi Bulvarı No: 14 Yeşilköy/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda anılan günde saat 09,30'da satışa sunulacaktır.

 

1) SATIŞI YAPAN İDARE : İSTANBUL TASFİYE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2) SATIŞ YERİ : İSTANBUL İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İHALE SALONU DÜNYA TİCARET MERKEZİ BULVARI NO:14 YEŞİLKÖY/İSTANBUL
3) SATIŞ TARİHİ VE SAATİ: 11/10/2011 tarih ve Saat 09.30-12.00 ile 13.30-16.00 saatleri arasında. 

 

Satışa sunulacak araç listesi aşağıda belirtilmiştir.

4) GÜVENCENİN YATIRILACAĞI YER VE SON ÖDEME ZAMANI : a) Nakdi olarak ödenecek güvencenin 10/10/2011 tarih ve saat 16.00 'a kadar İstanbul Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğü veznesi veİşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Şube Müdürlükleri ve şefliklerde bulunan sayman mutemetliklerine veya TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması.
b)Tasfiye Yönetmeliğinin 11'inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan diğer değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saatlere kadar "Şaşmaz mevkii, Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA" adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.
5) BU SATIŞ İÇİN SÜRÜLECEK EN AZ PEY MİKTARI :Satışa esas bedeli 1000 TL'nin üzerinde olanlar için en az pey sürme miktarı 100 TL, Satışa esas bedeli 1000 TL'nin altında olanlar için en az pey sürme miktarı 20 TL. dir.
6) SATIN ALINAN EŞYA BEDELİNİ ÖDEME SÜRESİ : Satışın tamamlanmasını izleyen 7 gün içinde
7) SATIN ALINAN EŞYANIN TESLİM ALINARAK GÖTÜRÜLME SÜRESİ: Satışın Tamamlanmasını izleyen 10 gün içinde
8) BU SATIŞTA TAKSİTLENDİRME YAPILIP YAPILMAYACAĞI VE YAPILMASI HALİNDE UYGULANACAK TECİL FAİZ ORANI: % 12'dir.

9) EŞYANIN BULUNDUĞU YERİN ADRESLERİ VE GÖRÜLEBİLECEĞİ SAATLAR :

a) Görülebileceği Saatler; Satışa sunulan eşyalara ait listenin idarenin ilan tahtasına asıldığı günden ihale gününden bir önceki gün mesai saati sonuna kadar görülebilir.
b) Bulunduğu yerlerin Adresleri ve Araca İlişkin Bilgiler:

1- İstanbul Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğü Dünya Ticaret Merkezi Bulvarı No:14 Yeşilköy/İSTANBUL

10) ÖZEL HÜKÜMLER :
1- Tasfiye Yönetmeliğinin 12/c maddesine göre; damga vergisi satış anında alıcı tarafından ödenir.
2- Tasfiye Yönetmeliğinin 16/a maddesine göre; Tasfiye İdaresi satış öncesinde ve sonrasında satışı iptal etmeye yetkilidir.
3- Güvence, aracın satışa esas bedelinin en az (%10) oranında alınır.

4- Yatırılan güvenceye istinaden satışa katılan ve üzerine satış yapılan alıcının güvence belgesi aslı satış dosyasına konulur. Şartnamenin 8'nci maddesindeki şartların yerine getirilmesinden sonra görevlilerce ''güvencenin iade edilmesinde sakınca bulunmamaktadır''. Şerhi düşülen ve imzalanarak alıcıya teslim edilen güvence belgesine istinaden alıcı yapılacak diğer satışlarda kullanabilir veya çözdürerek parasını geri alabilir.
5- Satışta bulduğu değerden, vergi, resim ve diğer giderler ayrıldıktan sonra net satış bedeli 10.000,00 TL'yi. aşan eşya/araçlar için taksitlendirme yapılabilir. Taksitlendirme talebin yazılı yapılması ve yönetmeliğin 11. Maddesine göre güvence gösterilmesi ile tescil faizinin ödenmesi halinde yapılır.
6- Tasfiye Yönetmeliğinin 20. maddesi uyarınca; İhale bedelinin yatırılmasına yönelik verilecek ek sürede, verilen ek sürenin her gün için 6183 sayılı kanuna göre tecil faizi alınır.
7- Satış listesi muhteviyatı eşya/araçlar için satışının yapılarak alıcıya tesliminden sonra piyasaya arz için ilgili kuruluşlardan alınması gereken izin/belgeler alıcıya aittir.
8- Satış faturalarında "Satışlarımız 4077 sayılı Kanun kapsamında değildir. Alıcılar tarafından garanti belgesi düzenlenemez." belirtilecektir.
9- Araçlara ilişkin tesçile esas yapılması gereken işlemler ve Karayolları Uygunluk Belgesi (İthal Araç Muayene Kontrol ve Uygunluk Belgesi) alıcıya aittir.
10- Tasfiye Yönetmeliğinin 16/f maddesine göre; yüzde altmış (% 60) ve daha fazla hasarlı durumda olan araçlar hurda olarak kabul edilir. Hurda olarak satılan araçlara trafik şahadetnamesi verilmez.
11- Şartnamenin 13/2. Maddesi uyarınca Araçlar mevcut durumu ile satışa sunulmakta olup, listenin hasar oranı bölümünde belirtilen hususlar ''bilgi' mahiyetindedir. Alıcının eşya/aracı yerinde bizzat görerek satışa katıldığı kabul edildiğinden; hasar oranları gösterilmiş olsun veya olmasın belirtilen hususlara hiçbir şekilde itiraz edilemez. Bu konuda yapılacak itirazlar idarece red edilir.
12- Satış Şartnamesi ve ekli liste, talepleri halinde isteklilere 10,00 TL. (KDV. Dahil) bedel karşılığında verilir.

Bilgi için : İstanbul Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğü (0) (212) (465 80 20)
 

Gümrük Araç Satış İçin Google Türkçe Kaynaklarda Özelleştirilmiş Arama Yap

Google
 

BU KONUYLA İLGİLİ DİĞER BAŞLIKLAR

 

© 2015 E-Yaşam Rehberi  |  Hakkımızda  |  Bize Yazın  |  Sitene Ekle  |  Gizlilik Bildirimi  Kullanım Şartları