Özel Arama
GAZETELER DERGİLER TELEVİZYON RADYOLAR HABER VİDEO E-DEVLET PAYLAŞIM

Oto Rehberi

Seyahat Rehberi

Spor Rehberi

Finans Rehberi

İl Rehberi

Link Rehberi

 
 
  Tasiş, İstanbul Araç Satış İlanı - 31 Ocak 2012

<< Geri Tasiş İlanları

İSTANBUL GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MUDURLUGU BAKIRKÖY TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 311 SAYILI MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ KAPSAMI VASITA SATIŞ İLANI
 

İstanbul Tasiş: Devlete intikal eden taşınır mallardan aşağıda detayları belirtilen kullanılmış Binek Otomobil ve Forklift cinsi vasıtalar 31/01/2012 tarihinde Saat: 09:30’da Dünya Ticaret Merkezi Bulvarı No:14 Yeşilköy Bakırköy İSTANBUL adresindeki Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü İhale Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesine göre Açık Teklif Usulüyle satılacaktır.

 

1- İHALEYİ YAPAN İDARE : BAKIRKÖY TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNCE
2- SATIŞ YERİ : Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü İhale Salonu
3) SATIŞ TARİHİ VE SAATİ: 31/01/2012 tarih ve Saat 09.30-12.00 ile 13.30-16.00 saatleri arasında.

 

Satışa sunulacak araç listesi aşağıda belirtilmiştir.

4-GÜVENCENİN YATIRALACAĞI YER VE SON ÖDEME ZAMANI :
a) Nakdi olarak ödenecek güvence 30/01/2012 tarih ve saat 16.00’a kadar Dünya Ticaret Merkezi Bulvarı No:14 Yeşilköy Bakırköy İSTANBUL adresinde bulunan ve satışı yapan Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü veya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Müdürlükleri ve Şefliklerde bulunan sayman mutemetliklerine veya Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması,
b) Devlet İhale Kanununun 26. maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan diğer değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saatlere kadar “Şaşmaz mevkii, Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA” adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.
5- BU SATIŞ İÇİN SÜRÜLECEK EN AZ PEY MİKTARI : Eşyanın satışa esas bedeli 1.000 TL'den fazla satışlar için 100 TL

Eşyanın satışa esas bedeli 1.000 TL ve altında olan satışlar için 50 TL
6- SATIN ALINAN EŞYANIN BEDELİNİN ÖDEME SÜRESİ : 15 GÜN
7-SATIN ALINAN EŞYANIN TESLİM ALINARAK GÖTÜRÜLME SÜRESİ : 5 GÜN

8- TAŞINIR MALLARIN BULUNDUĞU YERİN ADRESLERİ VE GÖRÜLEBİLECEĞİ SAATLER :
a) Görülebileceği Saatler; Satışa sunulan eşyalara ait listenin idarenin ilan tahtasına asıldığı günden ihale gününden bir önceki gün mesai saati sonuna kadar görülebilir.
b) Bulunduğu yerlerin Adresleri ve Eşyaya İlişkin Bilgiler:
1. Erenköy Kaçak Araç İşletme Şefliği İETT Otobüs Garajı Yanı Kayışdağı Yolu Küçükbakkalköy/İSTANBUL

9- ÖZEL HÜKÜMLER :
a-) Eşya/Araç satın alanların % 10 oranındaki gecici teminat tutarı, ihalenin gerçekleşmesi halinde ihalede bulduğu bedelin % 10 oranındaki kesin teminata dönüştürülüp, İhale Salonunda peşin olarak ödenecektir. Söz konusu güvence tutarı şartname hükümlerine uygun olarak satış bedelinin tamamının ödenmesi ve vasıtanın teslim alınıp götürülmesi şartıyla ilgilinin isteği üzere geri verilir.
b-) Satışa çıkarılan eşyanın satışa esas bedelinin tüm eşyaların satışa esas bedelleri toplamına bölünmesi suretiyle bulunan orana göre hesaplanacak bedel,, ilan ücreti olarak Kamu Taşınır Malları Satış Şartnamesinin 14/2. maddesi gereğince alıcıdan ayrıca alınacaktır.
c-) Vasıta ile ilgili olarak KDV dahil her çeşit resim harç ve mali yükümlülükler alıcıya ait olup; yerinde tesliminde doğan yükleme, boşaltma ve taşıma ile diğer hizmetler karşılığı alacaklar ve giderler müşteriden ayrıca alınır.
d-) Verilen teklifler sonunda eşya/araç en yüksek bedeli verene satılır. Satış bedeli ihale kararının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde tahsil olunur. Bedelin tahsilinden sonra 5 gün içerisinde eşya/vasıtanın çekilmesi gerekir.
e-) Araçların trafiğe tescili için Karayolları Uygunluk Belgesi (İthal Araç Muayene Kontrol ve Uygunluk Belgesi) alıcısı tarafından alınması gerekmektedir.
f-) İsteklilerin kimliklerini belirlemeye yarayan belge ile Türkiye’deki iş veya ikamet adreslerini gösterir belgeyi veya adres beyanı ile vekaleten girenlerin noterden tasdikli vekaletnameyi ihale komisyonuna ibraz etmeleri gerekir.
g-) Şartnamenin 14/2’nci maddesinin son paragrafı “Sözleşme yapıldıktan sonra bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve kesin teminat gelir yazılır.”
h-) Şartnamenin 15/3’ncü maddesi “Bedeli ödenip süresi içerisinde teslim alınmayan mallar müşteri hesabına İşletme Müdürlüklerince satılacaktır. Satış bedeli İşletmenin alacakları (İlk satıştan doğan) ve masrafları (ikinci satıştan doğan) karşılamazsa fazla teminattan mahsup edilecektir. Varsa ikinci satıştan doğan fazlalık ile kesin teminat müşteri hesabına emanete alınarak ilk müracaatında usulüne göre ödenecektir.
ı-) Tellaliye ücreti alıcıya ait olup, satış yerinde peşin olarak ayrıca ödenecektir.
j-) İhale İta Amirinin onayıyla gerçekleşir.
k-) Her bir araç için ayrı teminat yatırılacaktır.Bilgi için : İstanbul Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğü (0) (212) (465 80 20)
 

Gümrük Araç Satış İçin Google Türkçe Kaynaklarda Özelleştirilmiş Arama Yap

Google
 

BU KONUYLA İLGİLİ DİĞER BAŞLIKLAR

 

© 2015 E-Yaşam Rehberi  |  Hakkımızda  |  Bize Yazın  |  Sitene Ekle  |  Gizlilik Bildirimi  Kullanım Şartları