Özel Arama
GAZETELER DERGİLER TELEVİZYON RADYOLAR HABER VİDEO E-DEVLET PAYLAŞIM

Oto Rehberi

Seyahat Rehberi

Spor Rehberi

Finans Rehberi

İl Rehberi

Link Rehberi

 
 
  Tasiş, Mersin Araç Satış İlanları - 08.10.2009

<< Geri Tasiş İlanları

TASİŞ MERSİN İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ İLANI:

1-SATIŞI YAPAN İDARE : Mersin Tasfiye  İşletme Şube Müdürlüğü
2-SATIŞ YERİ                 : Mersin Tasfiye  İşletme Şube Müdürlüğü Tarsus-Adana E-5 karayolu 7 km. Yenice/TARSUS
3-SATIŞ TARİHİ VE SAATİ : 08.10.2009 tarihinde  09.00-12.00 ile 13.00-15.00  saatleri arası.
4-GEÇİCİ TEMİNATIN  YATIRALACAĞI YER VE SON ÖDEME ZAMANI : Şaşmaz mevkii Türk kuşu yanı Etimesgut Ankara adresindeki Defterdarlık Tasiş  Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü  veznesi, Trabzon Tasiş Şube Müdürlüğü Liman içi eski Gümrükler Başmüdürlüğü binası zemin kat Trabzon adresindeki Şube Müdürlüğü veznesi , Antalya Tasiş Şube Müdürlüğü Büyük Liman Antalya adresindeki Şube Müdürlüğü veznesine ve Mersin Tasiş Şube Müdürlüğü Tarsus Adana D-400  karayolu 7.km Yenice Tarsus adresindeki Şube Müdürlüğü veznesine 08.10.2009 tarihi saat 09,00' a kadar.
5-BU İHALEYE İLİŞKİN EN AZ PEY MİKTARI : 5 YTL
6-TAŞINIR MALLARIN BULUNDUĞU YERLERİN ADRESLERİ VE GÖRÜLEBİLECEĞİ  SAATLER
a) 1- Mersin Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğü Yenice/Tarsus                                              
b)Satış tarihinden 5 (beş) gün öncesinden itibaren 09.30. – 12.00.13.00 – 16.00 saatleri arası.

Satışa sunulacak araç ve malların listesi aşağıda belirtilmiştir.

7-ÖZEL HÜKÜMLER
  1-Vasıta ve eşya  satın alanın %10 oranındaki geçici teminat tutarı, satış gerçekleşmesi halinde satışta bulduğu bedelin %10 oranındaki kesin teminata dönüştürülür. Söz konusu  kesin teminat  tutarı Şartname  Hükümlerine uygun olarak satış bedelinin tamamının ödenmesi ve vasıta/eşyanın teslim alınıp götürülmesi şartı ile ilgilinin isteği üzerine geri verilir.
2- Satışa  çıkarılan eşya/ araçların ilan giderleri satışa çıkarılan eşya/ araçların muhammen bedelinin tüm eşyaların muhammen bedelleri toplamına bölünmesi  suretiyle bulunan orana göre satış anında hesaplanarak tahsil edilecektir.
3-Vasıta ve eşya  ile ilgili KDV  dahil her çeşit vergi resim  harç ve mali yükümlülükler alıcıya ait olup, yerinde tesliminden  doğan yükleme, boşaltma, taşıma ile diğer hizmetler karşılığı alacaklar ve giderler müşteriden ayrıca alınır.
4-Verilen Teklifler sonunda eşya/araç  en yüksek bedeli verene satılır. Satış bedeli İhale kararının tebliğ tarihinden itibaren 15 ( on beş) gün içinde tahsil olunur . Bedelin tahsilinden sonra 5 ( beş) gün içerisinde eşya/vasıtanın çekilmesi gerekir.
5-Araçların Trafiğe Tescili için Karayolları Uygunluk belgesi ( ithal araç muayene . kontrol ve uygunluk belgesi ) alıcısı tarafından alınması gerekmektedir.
6-İsteklilerin kimliklerini belirlemeye yarayan belge ile Türkiye ‘ deki iş ve ikametgah adresini gösterir belgeyi , vekaleten girenlerin noterden tasdikli vekaletnameyi ihale komisyonuna ibraz etmeleri gerekir.
7-Şartnamenin 14/2 . maddesinin son paragrafına göre ; “ Sözleşme yapıldıktan sonra bu zorunluluklara  uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya  gerek kalmaksızın ihale bozulur ve kesin teminat gelir yazılır” .
8-Şartnamenin 15/3. Maddesine göre “ Bedeli ödenip süresi içinde teslim alınmayan mallar müşteri hesabına İşletme Müdürlüklerince satılacaktır. Satış bedeli; İşletmenin alacakları ( ilk satıştan doğan) ve masrafları ( ikinci satıştan doğan) karşılamazsa farkı teminattan mahsup edilecektir. Varsa ikinci satıştan doğan fazlalık ile kesin teminat müşteri hesabına emanete alınarak ilk müracaatında usulüne göre ödenecektir. 
 
Bilgi İçin :( 0324) 651 28 66  Mersin İşletme Şube Müdürlüğü

Gümrük Araç Satış İçin Google Türkçe Kaynaklarda Özelleştirilmiş Arama Yap

Google
 

BU KONUYLA İLGİLİ DİĞER BAŞLIKLAR

 

© 2015 E-Yaşam Rehberi  |  Hakkımızda  |  Bize Yazın  |  Sitene Ekle  |  Gizlilik Bildirimi  Kullanım Şartları

 

2. El Araç Sayfaları

2 El Otomobil
2 El Kamyon
2 El Otobüs
2 El Motosiklet
2 El İş Makinaları
Pert/Hasarlı Araç Satışı
Gümrük Araç Satışı
Araç Satış İhaleleri