Özel Arama
GAZETELER DERGİLER TELEVİZYON RADYOLAR HABER VİDEO E-DEVLET PAYLAŞIM

Oto Rehberi

Seyahat Rehberi

Spor Rehberi

Finans Rehberi

İl Rehberi

Link Rehberi

 
 
  Tasiş, Mersin Araç Satış İlanları - 13.10.2009

<< Geri Tasiş İlanları

MERSİN TASİŞ - MERSİN  TASFİYE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNCE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNUN 16’ INCI MADDESİNE GÖRE AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞA ÇIKARILACAK VASITANIN SATIŞ TARİHİNİ SATIŞ YERİNİ, SAATİNİ VE YERİ, ARAÇ LİSTESİ 

                                

1-SATIŞI YAPAN İDARE : Mersin Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğü

2-SATIŞ YERİ                 : Mersin Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğü Tarsus-Adana E-5 karayolu 7 km. Yenice/TARSUS

3-SATIŞ TARİHİ VE SAATİ :    

  • 13.10.2009 tarihinde birinci,

  • 16.10.2009 tarihinde ikinci,

  • 20 .10.2009’ tarihinde üçüncü İhale Başlama Saati 9.30

Satışa sunulacak araç ve malların listesi aşağıda belirtilmiştir.

4-GÜVENCENİN YATIRALACAĞI YER VE SON ÖDEME ZAMANI:

                a) Nakdi olarak ödenecek güvencenin:

1’inci satış için ’  12.10.2009 tarih ve saat 16.00’ya kadar,

2’inci satış için ’  15.10.2009 tarih ve saat 16.00’ya kadar,

3’inci satış için ’  19.10.2009 tarih ve saat 16.00’ya kadar,

Tarsus-Adana E-5 karayolu 7.KM Yenice / TARSUS adresinde bulunan ve satışı yapan Mersin Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğü veya Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüklerine

Bağlı diğer Tasfiye  İşletme Şube Müdürlükleri ve şefliklerde bulunan sayman mutemetliklerine veya TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine Yatırılması,

b)      Tasfiye Tüzüğü’nün 14’üncü maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan diğer değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saatlere

Kadar “ Şaşmaz Mevkii Ergazi Tesisleri Türk kuşu Yanı Etimesğut / ANKARA “ adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü

Veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

5-BU SATIŞ İÇİN SÜRÜLECEK EN AZ PEY MİKTARI  : 5 TL

6-SATIN ALINAN EŞYA BEDELİNİN ÖDEME SÜRESİ: 7 (Yedi )Gün

7-SATIN ALINAN EŞYANIN TESLİM ALINARAK GÖTÜRÜLME SÜRESİ :10 (ON ) gün.

8-BU SATIŞTA TAKSİTLENDİRME YAPILIP YAPILMAYACAĞI VE YAPILMASI HALİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANI: TAKSİTLENDİRME YAPILMAYACAKTIR.

9-EŞYANIN BULUNDUĞU YERİN ADRESLERİ VE GÖRÜLEBİLECEĞİ SAATLER:

a)       Bulunduğu Yerin Adresleri: 1-Mersin TASİŞ Sundurması                              

b) Görülebileceği Saatler: Satış ilanının idarenin ilan tahtasına asıldığı günden başlayarak satıştan bir önceki gün mesai saati sonuna kadar.

10-ÖZEL HÜKÜMLER

1- Şartnamenin 21/1-b maddesi uyarınca ek süre verilmesi halinde günlük %0, 15 oranında faiz tutarı peşin olarak alınacaktır.

2-  İlan, tellâliye ücreti, karar pulu ile Damga Vergisi satışın tamamlanmasına müteakip açık artırma mahallinde peşin olarak tahsil edilecektir.

3-  Katma Değer Vergisi satış bedelinin ödenmesi sırasında tahsil edilecektir.

4-  Satışa Esas bedelin en az yüzde onu  (%10) oranında alınan güvence tutarı eşyanın satışta bulduğu bedel üzerinde öngörülen orana (%10) tamamlanır.

5- a)Yatırılan güvenceye istinaden satışa katılan ve üzerine satış yapılan alıcının güvence belgesi aslı satış dosyasına konulur şartnamenin 8.inci maddesindeki şartların yerine getirilmesinden sonra satış komisyonunca “güvencenin iade edilmesinde sakınca bulunmamaktadır” şerhi düşülen ve imzalanarak alıcıya teslim edilen güvence belgesine istinaden alıcı yapılacak diğer satışlara katılabilir.

     b)Satışa katılmasına rağmen eşya/araç almayan veya üzerine satış yapılmayan alıcı, yatırmış olduğu güvence bedelini almak istememesi halinde satış komisyonu şerhi aranmaksızın güvence alındı belgesi ile yer ve süre şartı aranmaksızın yapılacak diğer satışlara katılabilir

6-Satış ilanına ilişkin giderler satışa çıkarılan eşyanın birinci satışa esas bedelleri toplamına bölünmesi suretiyle bulunan orana göre satış anında tahsil edilir.

7-Araçlara ilişkin Karayolları Muayene uygunluk belgesi alıcıya aittir.

8-Ö.T.V ‘ ye tabi araçlardan ayrıca Ö.T.V tahsil edilecektir.

9-Listede bulunan 25,26,33,60,66,70,71,73,  ve 74 ‘ünci sırasındaki araçlar Plakasız olduğundan ÖTV ( Özel Tüketim Vergisi)’ ye tabidir.

11-Listede Bulunan  18,22,32,34,42,43,45 ve 78 ’ inci sırasındaki araçlar üzerinde  haciz ve  rehin takdiyat bulunduğu, bu takdiyat kaldırılmak sızın alıcı adına tescil işlemi yapılacaktır

12- Listede Belirtilen 34,39,51,52 ve 53’ üncü sırasındaki araçlar (GTİP numarası 7204  ) hurda metal olarak satılacaktır.

10—Listede kayıtlı araçların motor. şase ve silindir hacmi için yapılan bilirkişi giderleri alıcıdan ayrıca tahsil edilecektir.

İletişim Adresi : (0324) 651 28 66                                  Mersin İşletme Şube Müdürlüğü

Gümrük Araç Satış İçin Google Türkçe Kaynaklarda Özelleştirilmiş Arama Yap

Google
 

BU KONUYLA İLGİLİ DİĞER BAŞLIKLAR

 

© 2015 E-Yaşam Rehberi  |  Hakkımızda  |  Bize Yazın  |  Sitene Ekle  |  Gizlilik Bildirimi  Kullanım Şartları

 

2. El Araç Sayfaları

2 El Otomobil
2 El Kamyon
2 El Otobüs
2 El Motosiklet
2 El İş Makinaları
Pert/Hasarlı Araç Satışı
Gümrük Araç Satışı
Araç Satış İhaleleri