Özel Arama
GAZETELER DERGİLER TELEVİZYON RADYOLAR HABER VİDEO E-DEVLET PAYLAŞIM

Oto Rehberi

Seyahat Rehberi

Spor Rehberi

Finans Rehberi

İl Rehberi

Link Rehberi

 
 
  Tasiş, Van Araç Satış İlanı - 28 Şubat 2012

<< Geri Tasiş İlanları

DOĞU ANADOLU GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VAN TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATIŞ İLANI
 

 

Tasiş Van: listede gösterilen ,25 grup;binek oto,kamyon,kamyonet,minübüs vb. cinsi araçlar açık artırma suretiyle, Van Tasfiye İşletme Müdürlüğü Özalp Yolu Üzeri TCDD yanı TASİŞ Gümrük Sundurma Sahası/VAN adresindeki ihale salonunda 28/02/2012 tarihinde saat 9.30'da satışa sunulacaktır.

1) SATIŞI YAPAN İDARE VAN TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
2) SATIŞ YERİ Özalp Yolu üzeri TCDD yanı TASİŞ Gümrük Sundurma Sahası VAN
3) SATIŞ TARİHİ VE SAATİ 28/02/2012 / 09.30-16.00

4) GÜVENCENİN YATIRILACAĞI YER VE SON ÖDEME ZAMANI 27/02/2012 tarih ve saat 16,00'a Özalp Yolu üzeri TCDD yanı TASİŞ Gümrük Sundurma Sahasında bulunan
Tasfiye İşletme Müdürlüğümüz veznesine veya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer
İşletme Müdürlüklerinde bulunan muhasebe yetkilisi mutemetliklerine veya TASİŞ
Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması.
5) BU SATIŞ İÇİN SÜRÜLECEK EN AZ PEY MİKTARI 1000 TL'ye kadar 10 TL,1000 TL ve üzeri 50 TL
6) SATIN ALINAN ARAÇ BEDELİNİ ÖDEME SÜRESİ Satışın Tamamlanmasını izleyen 7 Gün içinde
7) SATIN ALINAN ARACIN TESLİM ALINARAK GÖTÜRÜLME SÜRESİ Satışın Tamamlanmasını izleyen 10 Gün içinde
8) BU SATIŞTA TAKSİTLENDİRME YAPILIP YAPILMAYACAĞI VE YAPILMASI
HALİNDE TAKSİTLENDİRMEYE ESAS TUTAR VE UYGULANACAK FAİZ ORANI Taksitlendirme yapılacaktır. Eşyanın satışta bulduğu değerin ÖTV ve KDV düşüldükten sonra kalan tutarın
10.000 TL ve üzerinde olması halinde 6183 Sayılı Yasaya göre % 12 tecil faizi alınır.
 

9) ARAÇLARIN BULUNDUĞU YERİN ADRESLERİ VE GÖRÜLEBİLECEĞİ SAATLER


1- Tasiş Sundurması VAN
2-Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı VAN
3-Gürbulak Global A Tipi Genel Antreposu
4-Gürpınar Belediyesi Otoparkı
5-Dikmen Kaya Yed-i Emin Deposu- VAN
6-Şemdinli Yed-i Emin HAKKI TEKİN Otoparkı
 

b) Satış Listesinin ilan tahtasına asıldığı günden, ihale gününden bir önceki gün mesai saatleri içerisinde İdaremizden veya ilgili gümrük biriminden alacakları izin belgesi ile eşyayı bulunduğu yerde görebilirler.
 

10) ÖZEL HÜKÜMLER
a) Şartnamede belirtilen süre içerisinde müracaat edilmesi halinde ek süre verilebilir.
b) Eşya/Araç mevcut durumu ile satışa sunulmakta olup, listenin Hasar Oranı bölümünde belirtilen hususlar "bilgi" mahiyetindedir. Alıcının Eşya/Aracı yerinde bizzat görerek satışa katıldığı kabul edildiğinden; hasar
oranları gösterilmiş olsun veya olmasın belirtilen hususlara hiçbir şekilde itiraz edilemez. Bu konuda yapılacak itirazlar İdarece red edilecektir.
c) Şartnamenin 18.maddesi uyarınca İdare ve Alıcı arasında imzalanan "Satış Kağıdı" ve "Sözleşme" nedeniyle Damga Vergisi Kanununa göre alınması gereken vergi, alıcı tarafından ihale salonunda peşin olarak ödenir.
d) Damga Vergisi Kanununa göre alınması gereken verginin satış anında alıcı tarafından ödenmemesi halinde veya alıcının güvencesi yeterli olmadığı halde teklif vermiş olması durumunda yada alıcının şartnamenin 17'nci maddesinin
1'inci fıkrasında belirtilen davranışları nedeniyle satışın ilgili adına gerçekleşmemesi halinde güvence döner sermayeye gelir kaydedilir. Bu kişi hakkında şartnamenin 17'nci maddesinin 2. ve 6'ncı fıkraları hükümleri uygulanır.
Eşya, varsa son çekilenin verdiği teklif üzerinden satışa devam edilir. Artırma olmaması halinde son çekilene satış yapılır. Son çekilenin de yukarıda belirtilen ödemeleri yapmaması halinde; satış iptal edilir ve güvencesi gelir kaydedilir.
e) Satış faturalarında "Satışlarımız 4077 sayılı Kanun kapsamında değildir. Alıcılar tarafından garanti belgesi düzenlenemez." belirtilecektir.
f) Satış listesi muhteviyatı eşyalar için satışının yapılarak alıcıya tesliminden sonra piyasaya arz için ilgili kuruluşlardan alınması gereken izin/belgeler alıcıya aittir.
g) Yatırılan güvenceye istinaden satışa katılan ve üzerine satış yapılan alıcının güvence belgesi aslı satış dosyasına konulur. Şartnamenin 8'inci maddesindeki şartların yerine getirilmesinden sonra satış komisyonunca
"güvencenin iade edilmesinde sakınca bulunmamaktadır" şerhi düşülen ve imzalanarak alıcıya teslim edilen güvence belgesine istinaden alıcı yapılacak diğer satışlara katılabilir.
h) HURDA olarak satışa sunulan araçlara "Trafik Şahadatnamesi" verilmeyecektir.
i) Araçlar için alınması gereken Karayolları Uygunluk Belgesi alıcıya aittir.
j) Satışa katılmasına rağmen eşya/araç almayan veya üzerine satış yapılmayan alıcı, yatırmış olduğu güvence bedelini almak istememesi halinde satış komisyonu şerhi aranmaksızın güvence alındı belgesi ile yer ve süre
aranmaksızın yapılacak diğer satışlara katılabilir.


 

Bilgi için : Trabzon İşletme Şube Müdürlüğü (0) (462) (326 22 36)
 

Gümrük Araç Satış İçin Google Türkçe Kaynaklarda Özelleştirilmiş Arama Yap

Google
 

BU KONUYLA İLGİLİ DİĞER BAŞLIKLAR

 

© 2015 E-Yaşam Rehberi  |  Hakkımızda  |  Bize Yazın  |  Sitene Ekle  |  Gizlilik Bildirimi  Kullanım Şartları