Enerji Kimlik Belgesi

enerji kimlik belgesi

Enerji Kimlik Belgesi Nedir?

Beyaz eşyalarda veya klimalardaki enerji performans derecelendirmeleri artık binalar için de geçerli olacaktır. Bu sınıflandırma A(en verimli seviye)’dan G(en düşük seviye)’ye kadar yapılmıştır. Binalarda bu sınıflandırmayı gösteren belge Enerji Kimlik Belgesi(EKB)’dir.

1 Ocak 2011 tarihinde yürürlüğe girerek 50 m2 üzeri inşaat alanı olan binalarda çıkarılması zorunlu hale getirilmiştir. 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanun ve bu kanuna bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’ne göre; binalarda enerji ve enerji kaynaklarının aktif ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önüne geçilmesi, çevrenin korunması amacıyla asgari olarak binanın ihtiyaç duyduğu enerji ve enerji tüketimi sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma/soğutma sistemlerinin verimliliğini içeren belge ve yasal zorunluluktur.

2017 yılından sonra Enerji Kimlik Belgesi olmayan binalarda alım/satım ve kiralama yapılamayacaktır.

Enerji Kimlik Belgesi Neden Gereklidir?

Yapılması planlanan veya yapımı devam eden binalarda enerji kimlik belgesi sınıfı en düşük C sınıfında bulunacak şekilde planlanmalı ve inşa edilmelidir, C sınıfından daha düşük seviyede olan binalarda ise kanunen iskân ruhsatı verilmemektedir.

Mevcut binalar için 2017 yılına kadar alınması zorunlu kılınmıştır. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından, mevcut binadaki ısı yalıtımı, ısıtma/soğutma ekipmanları verimi, pencerelerin ısı yalıtımı, aydınlatma armatür verimliliği gibi parametrelere bağlı olarak A sınıfı ile G sınıfı aralığında enerji kimlik belgesi alınabilmektedir.

Enerji kimlik belgesi her şeyden önce yasal bir zorunluluktur. Binalarda alım/satım ve kiralama işlemlerinin yapılması için bu belge 2017 yılından itibaren zorunlu kılınmıştır. Alım satım ve kiralama işlemlerinde yüksek enerji değerine sahip binaların değeri artacaktır ve tercih sebebi olacaktır.

Bu yönetmeliğin amacı enerji israfının önlenmesi, yenilenebilir kaynakların kullanılması ve çevrenin korunmasıdır. Binaların mimarisinde, imar ve ada/parsel durumu göz önünde bulundurularak ısıtma/soğutma, doğal havalandırma, aydınlatma ihtiyacı minimum seviyede tutulur. Nem, güneş ve rüzgârın etkisi de göz önünde bulundurularak doğal ısıtma, soğutma, aydınlatma ve havalandırma imkânlarından en yüksek oranda yararlanılır. Bu da kullanılan kaynaklardan önemli derecede tasarruf edilmesini sağlar.