2024 Yılı İşkur Kursları

Son Güncelleme: 17 Temmuz, 2024 9:54

İşkur Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında >>

 

İşkur Meslek Edindirme Kursları 2024

Sponsorlu Bağlantılar

 

İşkur kurslarına ve programlarına katılacaklarda aranan şartlar, amaçları ve süreleri. Kursiyerlerin kurumca karşılanan giderleri. Başvuru yerleri ve zamanları; Detaylı Bilgiler.

İşkur Web Sitesinden Yapabileceğiniz İşlemler

- Durumunuza Uygun İşleri Görebilirsiniz
- Tüm Açık İş İlanlarını Görebilirsiniz
- İş Başvurusu Yapabilirsiniz
- Kaydınızı Güncelleyebilirsiniz
- İşgücü Yetiştirme Kurslarından Yararlanabilirsiniz
- Mesajlarınızı Görebilirsiniz
- İş ve Meslek Danışmanlığı İçin Randevu Alabilirsiniz
- İşsizlik Ödeneği İçin Başvurabilirsiniz
- İşsizlik Ödeneğinizi Sorgulayabilirsiniz

İşverenlerin Yapabileceği İşlemler

- Kayıtlı İşgücünü Görebilirsiniz
- Yeni İşgücü İsteminde Bulunabilirsiniz
- İşgücü İstemlerinizi Görebilirsiniz
- İşveren Bilgilerinizi Güncelleyebilirsiniz
- Aylık İşgücü Çizelgesini Doldurabilirsiniz
- Yurtdışı İşçi Sevklerini Yapabilirsiniz
- İşten Ayrılma Bildirgesi Girişi Yapabilirsiniz
- İşten Ayrılma Bildirgesini Süresi İçinde Güncelleyebilirsiniz

İŞKUR

İstihdamın artırılması, işgücü piyasasının nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanması amacıyla, Aktif İşgücü Programları çerçevesinde aşağıda belirtilen işgücü yetiştirme faaliyetlerinde bulunmaktadır.

İstihdam Garantili İşgücü Yetiştirme Kursları

Kuruma kayıtlı herhangi bir mesleği ya da iş piyasasında geçerli bir mesleği olmayan işsizlerin, işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu mesleklerde yetiştirilerek istihdam edilmelerini amaçlayan kurslardır. 2006 yılında istihdam garantili olarak 246 işgücü yetiştirme kursu düzenlenmiş, bu kurslara 1.664’ü kadın ve 3.361’i erkek olmak üzere toplam 5.025 kişi katılmıştır.

Kendi İşini Kurmak İsteyenlere Yönelik Meslek Edindirme Kursları

Kuruma kayıtlı işsizlerden herhangi bir mesleki bilgi ve becerisi bulunmayanların kendilerine gelir getirici bir faaliyette bulunmalarını temin amacıyla düzenlenen meslek edindirme kurslarıdır. Bu kurslar daha çok yörenin özellikleri dikkate alınarak planlanmaktadır. 2006 yılında kendi işini kuracaklara yönelik olarak 38 işgücü yetiştirme kursu düzenlenmiş, bu kurslara 478’i kadın ve 170’i erkek olmak üzere toplam 648 kişi katılmıştır.

Meslek Geliştirme Kursları

Kurumda meslekli olarak kaydı bulunan ve mesleki niteliğini geliştirmek isteyen işsizlerin niteliklerini işgücü piyasasının gereklerine göre yükseltmek ve bu suretle istihdamlarını sağlamayı amaçlayan kurslardır.

Özürlülere Yönelik Mesleki Eğitim ve Rehabilitasyon Faaliyetleri

Kurum herhangi bir mesleği olmayan özürlülere ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerine uygun mesleklerde bilgi ve beceri kazandırmak ve bu suretle onları istihdama hazırlamak üzere işgücü yetiştirme kursları düzenlemektedir. “Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Komisyonun Kuruluşu ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” uyarınca özürlü çalıştırmadığı için işverenlerden kesilen ve kuruma aktarılan para cezaları özürlülerin mesleki eğitimi, rehabilitasyonu ve istihdamına yönelik projelere tahsis edilmektedir. 2006 yılında özürlülere yönelik olarak 94 kurs düzenlenmiş, bu kurslara 1.148’i kadın ve 1.899’u erkek olmak üzere toplam 3.047 kişi katılmıştır.

Hükümlülerin Mesleki Eğitimine Yönelik Çalışmalar

İŞKUR 2001 yılında yapılan olağan genel kurulunda alınan kararla; cezaevi ortamında bulunan hükümlülerin tahliye olduklarında daha kolay iş bulabilmeleri amacıyla Aktif İşgücü Programlarından yararlandırılmaları istenmiştir. Bu karardan hareketle, Adalet Bakanlığı ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla işbirliği yapılarak tahliyelerine az süre kalan hükümlülerin istihdamını kolaylaştırmak amacıyla iş piyasasının ihtiyaç duyduğu mesleklerde istihdam garantili işgücü yetiştirme kursları başlatılmıştır. Bu faaliyet 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi gereğince, özürlü ve eski hükümlü çalıştırma yükümlülüklerine uymayan işverenlerden kesilip, kuruma aktarılan ceza paraları kapsamında sürdürülmektedir. 2006 yılında hükümlülere yönelik olarak 126 kurs düzenlenmiş, bu kurslara 53’ü kadın ve 1.966’sı erkek olmak üzere toplam 2.019 kişi katılmıştır.

İşsizlik Sigortası Kapsamında İşsizlere Verilen Eğitimler

İşsizlik sigortası kapsamında işsizlik ödeneği almaya hak kazanan işsizlerin mesleklerine uygun ve son yaptıkları işin ücret ve çalışma koşullarına yakın bir işe yerleştirilmeyen sigortalı işsizlerin, işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu mesleklerde yetiştirilerek işe yerleştirilmelerini veya kendi işlerini kurmalarının sağlanması amacıyla meslek geliştirme, değiştirme edindirme eğitimlerine 2002/Temmuz ayından itibaren başlanılmıştır. 2006 yılında işsizlik sigortası kapsamındaki işsizlere yönelik olarak 118 işgücü yetiştirme kursu düzenlenmiş, bu kurslara 480’i kadın ve 1.207’si erkek olmak üzere toplam 1.687 kişi katılmıştır.