Özel Arama
SEYAHAT REHBERİ OTO REHBERİ E-DEVLET İL REHBERİ PAYLAŞIM
 
  SİGORTA ŞİRKETLERİ PERT ARAÇ, HASARLI ARAÇ SATIŞ SİSTEMLERİ
 

 
 

Pert Araç Satış Sistemleri; Sigorta şirketlerinin birinci elden aracısız ihale yoluyla pert araç, hasarlı araç satışı yaptıkları web sitelerine ra-hatlıkla ulaşmanızı, araçları incelemenizi ve teklif ver-menizi sağlamaktadır. Sis-teme üye olan kullanıcı-lar aracın özeliklerini ve ihale değerlerini görüp ara-ca istedikleri ücreti önere-bilmektedirler. Bütün bu işlemler gerçekleşirken sis-temde hiçbir kullanıcı diğer kullanıcıların vermiş olduğu fiyatı görememektedir. Yandaki linkleri kullanarak sigorta şirketlerinin pert araç borsalarında pert araç sorgulaması yapabilirsiniz.

Araçların Hurdaya Çıkarılması
Araçların Trafikten Çekilmesi
Trafik Sigortası Poliçe Sorgulama
Kasko Sigortası Poliçe Sorgulama
MKE Hurda İşletmesi
Gümrük Araç Satışı
 

Pert Bilgi: Aracın tam ha-sarlı (pert) kabul edilebil-mesi için nihai onarım mali-yetinin sigortalanan araç değerinin en az % 65 ine (bu oran sigorta şirketlerine göre değişiyor) ulaşması gereklidir. Bu orana ulaş-mayan durumlarda aracın tam hasarlı sayılabilmesi için sigortalı ile sigortacının karşılıklı mutabakatı gere-kir. Daha fazla bilgi için sayfanın alt kısmında ya-yınlanan bilgileri inceleyiniz.

 
 

 
 
Anadolu Sigorta Pert / Hasarlı Araç Satış Sistemi

Anadolu Sigorta portföyünde bulunan pert ve hasarlı araçların internet üzerinden satışa çıkarılmasını sağlayan bu web sitesinde araçlar marka, model, model yılı, renk piyasa değeri ve detaylı resimleriyle görülebilmektedir.

http://www.anadolusigorta.com.tr
 

 
 
Sompo Japan Sigorta İhale Yöntemi İle Hasarlı Araç Satış Sistemi

Sompo Japan Sigorta (Fiba Sigorta), (Finans Sigorta) portföyünde bulunan pert ve hasarlı araçların internet üzerinden satışa çıkarılmasını sağlayan bu web sitesinde araçlar marka, model, model yılı, renk piyasa değeri ve detaylı resimleriyle görülebilmektedir.

http://www.sompojapan.com.tr/
 

 
 

TASİŞ ARAÇ SATIŞ İHALE İLANLARI

 

Tasiş 2018 Yılı Güncel Pert ve Hasarlı Araç İhaleleri:

(Ücretsiz, tam bilgi)

Not: Araçların hasar oranlarını "Araç Listesi" nden inceleyebilirsiniz.
 

 
 

VERGİ DAİRELERİ HACİZLİ ARAÇ SATIŞLARI

+ İstanbul Güneşli Hacizli Araçlar Satış Merkezi >>

+ İstanbul Hacizli Araçlar >>

+ Ankara Hacizli Araçlar >>

+ İzmir Hacizli Araçlar >>

+ Antalya Hacizli Araçlar >>

 

 
 
Axa Oyak Sigorta Hasarlı Oto İzleme ve Teklif Verme Sistemi

Axa Oyak Sigorta portföyünde bulunan pert ve hasarlı araçların internet üzerinden satışa çıkarılmasını sağlayan bu web sitesinde araçlar marka, model, model yılı, renk piyasa değeri ve detaylı resimleriyle görülebilmektedir.

http://www.axaoyak.com.tr
 

 
 
Ankara Sigorta Pert Araç Satış Sistemi

Ankara Sigorta portföyünde bulunan pert olmuş araçların internet üzerinden satışa çıkarılmasını sağlayan bu web sitesinde araçlar marka, model, model yılı, renk piyasa değeri ve detaylı resimleriyle görülebilmektedir.

http://www.ankarasigorta.com.tr/
 

 
 
Halk Sigorta Pert Araç Satış Sistemi
Halk Sigorta (Birlik Sigorta) portföyünde bulunan pert ve hasarlı araçların internet üzerinden satışa çıkarılmasını sağlayan bu web sitesinde araçlar marka, model, model yılı, renk piyasa değeri ve detaylı resimleriyle görülebilmektedir.
http://www.halksigorta.org/
 
 
 

 

 
 
Generali Sigorta Pert / Hasarlı Araç Satış Sistemi

Generali Sigorta portföyünde bulunan pert ve hasarlı araçların internet üzerinden satışa çıkarılmasını sağlayan bu web sitesinde araçlar marka, model, model yılı, renk piyasa değeri ve detaylı resimleriyle görülebilmektedir.

http://www.generali.com.tr
 

 
 
Işık Sigorta Pert / Hasarlı Araç Satış Sistemi

Işık Sigorta portföyünde bulunan pert ve hasarlı araçların internet üzerinden satışa çıkarılmasını sağlayan bu web sitesinde araçlar marka, model, model yılı, renk piyasa değeri ve detaylı resimleriyle görülebilmektedir.

http://www.isiksigorta.com
 

 
 
SBN Sigorta Pert / Hasarlı Araç Satış Sistemi

Sbn Sigorta portföyünde bulunan pert ve hasarlı araçların internet üzerinden satışa çıkarılmasını sağlayan bu web sitesinde araçlar marka, model, model yılı, renk piyasa değeri ve detaylı resimleriyle görülebilmektedir.

http://www.sbnsigorta.com.tr
 

 
 
Neova Sigorta Pert / Hasarlı Araç Satış Sistemi

Neova Sigorta portföyünde bulunan pert ve hasarlı araçların internet üzerinden satışa çıkarılmasını sağlayan bu web sitesinde araçlar marka, model, model yılı, renk piyasa değeri ve detaylı resimleriyle görülebilmektedir.

http://www.neova.com.tr/
 

 
 
MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
http://www.mkehurdasan.com.tr/
 

 
 
Ak Sigorta Pert Araç Satışları

Aksigorta'nın pert araç alıcıları, pratis.net kurumlararası elektronik ticaret platformu-na üye olduktan sonra gerekli eğitimleri alıyorlar ve işlemleri, internet üzerinden hem hızlı hem de güvenli bir biçimde gerçekleştiriyorlar. Aksigorta, pratis.net 'e-ihale@Aksigorta' projesi ile pert (hurda) araç dosyası hazırlama, teklif toplama, değerlendirme ve sonuçlandırma işlemlerini internet üzerinden gerçekleştiriyor.

http://www.pratis.net/
 

 
 
Güneş Sigorta Pert Araçlar

Güneş Sigorta pert total araçların sovtaj tespiti ve ihaleye çıkarılması şirketin pert. total kurulu kararı gereği tüm Türkiye'de olmak üzere tespit edilmiş şahıslara verilen şifreleri kanalı ile internet üzerinden teklif toplanması şeklinde yapılmaktadır. Söz konusu teklif alınan firma veya şahıslar listesine girebilmesi heyet kararı ile olmaktadır

http://www.gunessigorta.com.tr/
 
 

PERT - TOTAL BİLGİLERİ

Araçlar İçin Pert - Total Uygulaması:
Aracınız ile geçirmiş olduğunuz kaza neticesi, aracınız ağır derecede hasarlanması ve onarımın Ekonomik olmaması hallerinde uygulanan bir işlemdir

Uygulama şekli, sigorta şirketlerine göre farklılık gösterir. Bazı sigorta şirketleri, hasar tutarının araç değerinin % 40' ına ulaşması halinde pert-total uygulaması yapmakta, bazı şirketler ise hasar tutarının % 85' i aşması halinde bu uygulamayı gerçekleştirmektedirler. Bazı şirketlerde ise herhangi bir oran belirtilmemektedir.

Belirtilen oranlar kesin kıstaslar değildir. Sigorta şirketleri, hasar tutarının ARAÇ DEĞERİNİ geçmediği durumlarda, pert-total uygulaması yapmak zorunda değillerdir. Hasar tutarı, araç değerinin % 95' i oranına varsa dahi, sigorta şirketi aracın onarımına karar verebilir. Aracın pert-total uygulamasına tabi tutulması kararı sigorta şirketlerince verilir.

Hasar tutarı, araç değerini geçmediği sürece, sigorta şirketlerinin pert-total uygulaması yapması zorunluluğu yoktur.

Kullanım ömrü çok uzun olmayan, lastik, akü, kayışlar gibi parçalardan, kıymet kazandırma tenzili ( amortisman) düşülebileceğini unutmayınız.

Kaynak: Başarı Sigorta Ekspertiz Hizmetleri

---------------------------------------------------------------------------------------

Aracım hangi koşullarda “Pert Total” yani “Tam Hasarlı” kabul edilmektedir?

Hasara uğrayan aracınız için yapılan ekspertiz işleminde parça ve onarım masrafları toplamının, aracın kaza tarihindeki sigorta rayiç değerine ulaşması veya rayiç değerini geçmesi halinde araç tam hasarlı olarak kabul edilmektedir.

Ayrıca sigortalı aracın onarılması mümkün değilse ya da aracın parça ve onarım masraflarının toplamı belli bir boyuta (örneğin kaza tarihindeki araç rayiç bedelinin belirli bir oranına) ulaşmış ise aracın onarılarak yeniden trafiğe çıkartılması ekonomik olmayacağı gibi can ve mal güvenliği açısından da riskli görülebilir. Bu durumdaki sigortalı araç yine "Tam Hasarlı" olarak kabul edilir.

Yukarıda belirtilen oran uzun yıllara dayanan sigorta sektöründe oluşturulmuş ortak bir uygulamadır. Sigortalı ve sigortacı bu ortak uygulamada aynı fikirde olurlarsa hasarlı araç tam hasarlı olarak kabul edilir.

Sigortalı kabul etmez ise işçilik ve parça masrafları, aracın piyasa rayiç bedelini aşmadığı takdirde sigorta şirketi hasarlı aracı tek yanlı olarak “tam hasarlı” kabul edemez.

Tam hasarlı kabul edilen aracım için ne kadar hasar tazminatı ödenecektir?

Aracın tam hasarlı kabul edilmesi halinde eksik sigorta söz konusu değil ise sigortacının azami sorumluluk haddini geçmemek üzere kaza tarihindeki piyasa rayiç değeri ödenir.

Tam hasarlı kabul edilen aracın hurdası için nasıl bir işlem yapılmaktadır?

Tam hasarlı kabul edilen aracın satışı ve yasal devir işlemleri tamamen sigortalıların sorumluluğundadır. Piyasa araştırması ve hasarlı aracın ekonomik olarak değerlendirilmesi konusunda sigortalılara sigorta şirketi yetkililerince her konuda yardım edilmekte ve hasar tazminatlarının gecikmesinden kaynaklanabilecek tüm bürokratik işlemler ortadan kaldırılmaktadır.

Kaynak: sigortam.net

---------------------------------------------------------------------------------------

Sigortalı araç hangi koşullarda Pert Total yani Tam Hasarlı kabul edilmektedir?

Hasara uğrayan araç için yapılan ekspertiz işleminde; parça ve onarım masrafları toplamının aracın kaza tarihindeki sigorta rayiç değerine ulaşması veya rayiç değerini geçmesi durumunda, araç tam hasarlı kabul edilmektedir. Ayrıca, aracın parça ve onarım masraflarının toplamı belli bir miktara (örneğin kaza tarihindeki araç rayiç bedelinin %70'ine) ulaşmış ise, aracın onarılarak yeniden trafiğe çıkartılması hem ekonomik olmayacak hem de can ve mal güvenliği açısından riskli olacaktır. Bu durumdaki sigortalı araç yine "Tam Hasarlı" olarak kabul edilir.

Tam hasarlı kabul edilen bir araç için sigortalıya ne kadar hasar tazminatı ödenmektedir?

Aracın tam hasarlı kabul edilmesi halinde; sigortacının azami sorumluluk haddini geçmemek üzere sigortalıya aracın kaza tarihindeki rayiç değeri ödenir.
Ayrıca hasarlı aracın hurda değeri de araştırılır ve aracın hasarlı hali ile ekonomik değeri tespit edilir. Aracın kaza tarihindeki piyasa rayiç değerinden, hurda bedeli indirilerek kalan kısmı sigortalıya ödenir.

Kaynak: GESİD - Genç Sigortacılar Derneği

---------------------------------------------------------------------------------------

PERT – TOTAL HASARLARDA İSTENİLEN EVRAKLAR
Pert – Total hasar anında; kısmi hasarlarda istenilen evraklara ek olarak ;

  • Ruhsat aslı,

  • Vergi borcu yoktur yazısı,

  • Aracın ön ve arka plakaları,

  • Aracın dosyası ( aracın ilk alış faturası, ödenen pul ve makbuzları vb. )

  • Aracın asıl ve yedek anahtarları

  • Araç üzerindeki rehinin kaldırıldığına dair yazı,

  • Kasko poliçesi aslı.

Sigortalı bu evrakları Sigorta şirketinin anlaşmalı Trafik Müşavirliğine teslim edip, trafikten çekme belgeli veya hurda belgeli ruhsat çıkartıldıktan sonra aracın hasar ödemesi yapılır.

Kaynak: Işık Sigorta


© 2009 E-Yaşam Rehberi  |  Hakkımızda  |  Bize Yazın  |  Sitene Ekle  |  Gizlilik Bildirimi  Kullanım Şartları