Araç Tesciline Yetkili Kuruluşlar

 
noter

Araç Tesciline Yetkili Kuruluşlar

Araç tesciline yetkili olan kuruluşlar 31.01.2018 Tarihli ve 30318 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Araçların Satış, Devir Ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmeliğe göre aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 

Noterler Tarafından Tescili Yapılan Araçlar:

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tescil edilecek araçlar, askeri araçlar, iş makineleri ve raylı sistemle çalışan araçlar dışındaki bütün motorlu araçlar ile tescile tabi motorlu araçlara takılarak kullanılacak yapıda ve yüklü ağırlığı 750 kilogramın üstünde olan römork ve yarı römorkların (traktör römorkları takıldığı traktörden ayrı olarak tescil edilmez) tescilleri noterler tarafından yapılır. Noterler araç tescil belgesi ve plaka basım talep belgesi düzenler.

Türk Silahlı Kuvvetleri Tarafından Tescili Yapılan Araçlar:

TSK’ya ait askeri araçlar ile çeşitli anlaşmalara göre askeri amaçla ülkemizde bulunan kuruluşlara ait araçların tescilleri Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılır.

Ziraat Odaları Tarafından Tescili Yapılan Araçlar:

İş makinesi türünden araçların özel ve tüzel kişilere ait olanlardan tarım kesiminde kullanılanlar Ziraat Odaları tarafından tescil edilir.

Sanayi ve Ticaret Odaları Tarafından Tescili Yapılan Araçlar:

Tarım kesiminde kullanılanların dışında kalan ve sanayi, bayındırlık ve diğer kesimlerde kullanılan iş makinelerinin tescilleri üyesi oldukları ticaret, sanayi veya ticaret ve sanayi odaları tarafından yapılır.

Belediyeler Tarafından Tescili Yapılan Araçlar:

Tarım kesiminde kullanılanlar motorsuz taşıtlar hariç, UKOME veya il trafik komisyonlarından karar almak şartı ile motorsuz taşıtlardan gerekli görülenlerin tescilleri belediyeler tarafından yapılır. Bu araçlara belge ve plakaları belediyeler tarafından verilir.

Emniyet Genel Müdürlüğü Tarafından Tescili Yapılan Araçlar:

Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık araçlarından kendilerince belirlenenler ile Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, diplomatik ve konsüler misyonlar ile uluslararası kuruluşlar ve bunların diplomatik ve konsüler muafiyeti bulunan mensuplarının ve güvenlik gerekçesiyle İçişleri Bakanının onayıyla kapsama alınacak araçlara dair her türlü tescil işlemi ile belge ve plakalarını verme işlemi, araçların özel tahsisli plaka işlemleri ve tüm sivil plaka işlemleri Emniyet Genel Müdürlüğü ve bağlı trafik tescil kuruluşlarınca yapılır. Bu araçlar için araç tescil belgesi ve plaka basım talep belgesi bu kurum tarafından verilir.

5. Daha önce tescili yapılmış olan araçların, engellilik derecesi %90’ın altında olması halinde özel tertibat yapılmak şartıyla; engellilik derecesi %90 ve üzerinde olması halinde ise özel tertibat yapılmaksızın engelliler adına tescili yapılabilir.