Araçların Trafikten Çekilmesi

 
araçların trafikten çekilmesi

Trafikten Çekme İşlemi Başvurusu:

Bir aracı trafikten çekme işlemi yapılabilmesi için, araç sahiplerinin, kanuni temsilcilerinin, vekillerinin veya tüzel kişilerce yetki verilen kişilerin araç tescil belgesi ve plakaları ile birlikte başvuru yapması gerekir. Trafikten çekilecek araç muayeneye tabi tutulmadan işlemleri ilgilisine göre noterler veya Emniyet Genel Müdürlüğü trafik tescil kuruluşları tarafından yapılır.

 

Aracın Trafikten Çekme İşlemi İçin Gerekli Olanlar:

Aracın trafikten çekme işleminin yapılabilmesi için araca ilişkin motorlu taşıtlar vergisi, gecikme faizi, gecikme zammı, vergi cezası, trafik idari para cezası, 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 30 uncu maddesine göre verilen idari para cezaları ile geçiş ücreti borcu bulunmaması ve bunun tespit edilmesi gerekir. Yakalama kararı içerenler hariç olmak üzere, kayıtlarında hak mahrumiyeti olan araçlar trafikten çekilebilir.

Araç Sahibinin Vereceği Beyan ve Taahhütname:

Bir aracın trafikte çekme işleminin yapılabilmesi için araç sahibinin, trafikten çekilmiş olan aracını trafiğe çıkarmayacağına, aracı yalnızca tescil birimine bildirdiği adreste bulunduracağına ve bu adres dışında bir yere taşımak istediğinde aracın taşıma tarihinden bir hafta önce ilgili tescil birimine bildirimde bulunarak çekici yardımı ile taşınmasını sağlayacağına, aracı trafik ve asayiş güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde bulundurmayacağına, aracın karayolunu uzun süre etkileyecek şekilde park edilmiş, terkedilmiş veya hasara uğramış olması durumunda trafik zabıtası tarafından çekilebileceğini bildiğine, Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili yönetmelikler gereğince trafikten çekilmiş araçlar için öngörülen yükümlülüklere aykırı davranılması durumunda doğacak sorumlulukları kabul ettiğine dair beyan ve taahhütname vermesi gerekir.

Trafikten Çekilen Aracın Tescil Kaydı ve Plakası:

Trafikten çekilecek aracın tescil kaydı, yeniden trafiğe çıkarılmasına kadar kapatılır. Araç tescil belgesi üzerine “trafikten çekilerek tescil kaydı kapatılmıştır.” şerhi işlenerek araç sahibine verilir ve tescil plakası geri alınarak iptal edilir.

Trafikten Çekilen Aracın Gelir İdaresine Bildirimi:

Trafikten çekme işlemi tamamlanan aracın bilgileri, elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığına bildirilir. Şayet elektronik ortamda bildirimin mümkün olmaması durumunda ise en geç on beş iş günü içinde yazılı olarak ilgili vergi dairesine bildirim yapılır.

Araç Trafikten Çekme İşlemi İçin Gerekli Belgeler (Geçici Kayıt Kapama)

1. Trafikten Çekme (Sahibinin Başvurusuyla)

- Kimlik

- Araç tescil belgesi (Araç tescil belgesi varsa “Trafikten çekilmiştir" ibaresi, yazılarak veya kaşesi basılarak, yoksa kayıp/zayi seçeneği kullanılarak yenisi basılır, araç sahibine verilir.)

2. Trafikten Çekme (Resmi Araç)

- Kimlik

- Araç tescil belgesi(Araç tescil belgesi varsa “Trafikten çekilmiştir" ibaresi, yazılarak veya kaşesi basılarak, yoksa kayıp/zayi seçeneği kullanılarak yenisi basılır, araç sahibine verilir.)

- Taşıtın Hizmet Dışı Bırakıldığını Gösteren Taşıt Muayene ve Kontrol Raporu (237 Taşıt Kanunu m.13'e göre 3'lü komisyon raporu)

3. Çalınan / Aranan Araç Kaydını Kapatma

- Kimlik

- Araç tescil belgesi (Araç tescil belgesi varsa “Hırsızlık nedeniyle aranıyor" ya da “Güveni kötüye kullanma nedeniyle aranıyor" ibaresi yazılarak veya kaşesi basılarak, yoksa kayıp/zayi seçeneği kullanılarak talep üzerine aracın kayıt kapatma sebebini gösteren yazı araç sahibine verilir.) (Suça konu [yok] ise Araç Özet Bilgi Formu)

- Oto Hırsızlığı (Çalıntı) Müracaat Formu (İfade tutanağı),

4. El Koyma Sebebiyle Trafikten Çekme

- Kimlik

- Araç tescil belgesi (varsa alınır, yoksa [el konulmuş ise] Araç Özet Bilgileri Formu)

- El koyma belgesi (zapt) kararı