Çekici ve Römorkların Tescili

 
çekici

Çekici ve Römorkların Tescili

Noterler tarafından yapılacak çekici ve römorkların (tırların) tescili işlemlerine ait usul ve esaslar 31.01.2018 Tarihli ve 30318 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Araçların Satış, Devir Ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmeliğe göre aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Yine çekici ve römorkların (dorse) tescili için gerekli evrakların listesi de aşağıda yer almaktadır.

 

Çekici ve Römorklar Ayrı Ayrı Tescil Edilir

Çekici araçlar ile yüklü ağırlığı 750 kilogramın üstündeki römork ve yarı römorklar (traktör römorkları hariç), bu ilgili yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ayrı ayrı tescil edilir.

Çekici araçlar ile römork takacak araçların tescil belgelerine çekeceği römorkun taşıma sınırı yazılır ve römorklarının arka kısımlarına Avrupa Topluluğu Direktifleri ve Avrupa Ekonomik Komisyonu Regülasyonu ECE R 70’e uygun iki adet işaret levhası takılır.

Traktör Römorklarının Tescili:

Traktör römorkları ise ayrı olarak tescil edilmeyip, başvuru halinde sahiplik ve teknik belgesindeki gerekli bilgiler, çekecek traktörün tescil belgesinin ilgili bölümüne işlenir.

Traktör römorklarının arka kısımlarına Avrupa Topluluğu Direktifleri ve Avrupa Ekonomik Komisyonu Regülasyonu ECE R 69’a uygun iki adet işaret levhası takılır.

Traktöre ait tescil belgesine bu madde kapsamında işlem yapılan traktör römorkuna dair kayıt konur. Römorkun sahiplik ve teknik belgesine “… plakalı traktörün plaka sayısı verilmiştir” şerhi işlenir.

Traktör römorklarının noterlerde yapılan bir işlem ile başkasına satış veya devri halinde, sahiplik ve teknik belgesine kayıt konulur, verilen plaka geri alınarak iptal edilir ve yeni sahibi adına tescil işlemleri yapılır.

Çekici (N2, N3 Sınıfı) Tescili İçin Gerekli Evraklar:

- Sahiplik Belgesi (Fatura)
- ÖTV Ödeme Belgesi
- Uygunluk Belgesi
- Sigorta Poliçesi
- Dijital Takograf Tespit Tutanağı veya Taahhütname

Römork (O Sınıfı) Tescili İçin Gerekli Evraklar:

- Sahiplik Belgesi (Fatura)
- Uygunluk Belgesi

Yarı römork (O Sınıfı) Tescili İçin Gerekli Evraklar:

- Sahiplik Belgesi (Fatura)
- Uygunluk Belgesi

Traktör (T1, T2, T3 Sınıfı) Tescili İçin Gerekli Evraklar:

- Sahiplik Belgesi (Fatura)
- Uygunluk Belgesi
- Sigorta Poliçesi