Karayolu Hız Limitleri

hız sınırları

Karayolu Hız Sınırları

Karayolları Trafik Kanununun 2.Bölümünde ve bu Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 100. Maddesine göre yazılı kayıt ve şartlar dışında ve aksine bir işaret bulunmadıkça yol durumlarına göre römorksuz araç cinsleri için saatteki asgari ve azami hız sınırları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bu tablodaki hız limitleri motorlu araçların cins ve kullanma amaçlarına göre sürülebileceği en çok ve en az hız sınırlarını göstermektedir.

 
Türkiye'de Araçların Uyması Gereken Yasal Hız Sınırları
Araç Cins Yerleşim Yeri İçinde (km) Yerleşim Yeri Dışında Otoyollarda (km)
Şehirlerarası Çift Yönlü Karayollarında (km) Bölünmüş Yollarda (km)
Otomobil (M1), (M1G), 50 90 110 120
Minibüs (M2), 50 80 90 100
Otobüs (M2-M3), 50 80 90 100
Kamyonet (N1), N1G) 50 80 85 95
(Ek satır:RG-21/3/2012-28240) 50 85 100 110
Panelvan (N1)
Kamyon (N2-N3), 50 80 85 90
Çekici (N2-N3)
Motosiklet (L3) 50 80 90 100
Motosiklet (L4, L5, L7) 50 70 80 80
Motorlu bisiklet (L1, L2, L6) 30 45 45 Giremez
Motorsuz bisiklet
(Değişik satır: RG-17/4/2015-29329) Tehlikeli madde taşıyan araçlar (Belgelerinde aksine bir hüküm yoksa) 30 50 60 70
(Ek satır:RG-17/4/2015-29329) Özel yük taşıma izin belgesi veya özel izin belgesi ile karayoluna çıkan araçlarda (Belgelerinde aksine bir hüküm yoksa) 30 50 50 60
Lastik tekerlekli traktörler 20 30 40 Giremez
Arızalı bir aracı çeken araçlar 20 20 30 40
İş makineleri 20 20 20 Yolun yapım, bakım veya işletilmesinden sorumlu kuruluştan izin alınmadan giremez

Hız sınırlayıcı cihaz bulundurma ve kullanma zorunluluğu olan araçlarda; yol ayrımı yapılmaksızın M2 ve M3 sınıfı otobüs ve minibüslerde hız sınırı ayarlaması 110 km/s, N2 ve N3 sınıfı kamyon ve çekicilerde ise 99 km/s’tir. Bu araçlar şehir içi yollarda ise diğer araçların tabi olduğu azami hız sınırlarına uymak zorundadırlar.

Asgari Hız Sınırı

Şehirlerarası karayolunu kullanan motorlu araçlarda araç cinsi gözetilmeksizin asgari hız (en düşük hız) sınırı 15 km/s, otoyollarda ise 40 km/s’tir.

Hız Sınırlarına Uyma ve Ceza

Çeşitli araç cinslerine göre bu Karayolları Trafik Yönetmeliğin öngörmüş olduğu azami hız sınırlarını, %10 nispetinde aştığı kontroller sırasında tespit edilen sürücülere, Karayolları Trafik Kanununun 51 inci maddesine göre işlem yapılmaz (ceza kesilmez).

Hız ölçen teknik cihaz veya çeşitli teknik usullerle yapılan tespit sonucu Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını;

a) Yüzdeondan yüzde otuza (otuz dâhil) kadar aşan sürücülere 235 Türk lirası,
b) Yüzdeotuzdan yüzde elliye (elli dâhil) kadar aşan sürücülere 488 Türk lirası,
c) Yüzdeelliden fazla aşan sürücülere 1.002 Türk lirası idaripara cezası verilir

Hız sınırlarının aşılıp aşılmadığını, tespit etmekte kullanılan cihazların yerini tespit veya sürücüyü ikaz eden her türlü cihazın imalı, ithali ve araçlarda bulundurulması yasaktır ve cezası vardır.