Plaka Yenileme ve Değiştirme İşlemleri

 
plakasız araç

Plaka Değişikliği İşlemleri

Araç tescil plaka değişikliği işlemleri Araçların Satış, Devir Ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmeliğin 38. Maddesine göre aşağıdaki esaslar dahilinde yapılır.

 

Araç Sahibinin Yerleşim Yeri

Daha önce tescil edilmiş araçların (2.el) satış ve devri sırasında alıcının yerleşim yerinin, aracın mevcut tescil plakasının verildiği il sınırı dışında (farklı bir ilde)bulunması halinde,

Araç sahibinin yerleşim yerinin değişmesi durumunda, değiştiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde,

Can ve mal güvenliğinin gerekli kıldığı haller ile plaka harf gruplarına ilişkin özel durumlarda valiliğin talebi ve İçişleri Bakanlığı onayının alınması halinde, yapılacak talep üzerine noterler tarafından plaka değişikliği yapılır.

Plakaların Kaybolması veya Çalınması

Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinde özel olarak düzenlenen hallerde plaka değişikliği zorunludur. (Araçlara ait belgelerin ve tescil plakalarının kaybedilmeleri veya kullanılamaz duruma gelmeleri halinde)

Bu madde kapsamında plaka değişikliği yapılabilmesi için trafikten çekilecek araçlar hariç olmak üzere aracın geçerli muayenesi ile zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunması, ayrıca birinci fıkranın (c) bendi ile ikinci fıkra gereğince yapılacak plaka değişiklikleri hariç olmak üzere plaka değişikliği yapılacak olan araca ait motorlu taşıtlar vergisi, gecikme faizi, gecikme zammı, vergi cezası ve trafik idari para cezası, Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 30 uncu maddesine göre verilen idari para cezaları ile geçiş ücreti borcu ve taşıt üzerinde herhangi bir tedbir veya kayıt bulunmadığının tespit edilmesi gerekir.

Plaka Kaybedildiği Zaman Ne Yapmalı?

Aracınızın plakalarının birinin veya her ikisinin kaybolduğu veya çalındığı zaman, kayıp ve çalıntı kayıtları için ilgili kolluk birimine başvuru yapılması gerekmektedir.

Mevzuat gereği tescil plakasının birinin veya her ikisinin çalınması veya her ikisinin kaybolması halinde zorunlu plaka değişikliği yapılmaktadır. Bir adet tescil plakası bulunan araçların (römork, yarı römork, motosiklet, motorlu bisiklet) plakasının kaybolması halinde de de zorunlu plaka değişikliği gereklidir. Bu Plaka değişikliği yeni harf ve rakam grubundan plaka tahsis edilerek yapılmaktadır.