Harçsız Öğrenci Pasaportu

 
harçsız öğrenci pasaportu

Harçsız Öğrenci Pasaportu, Harçsız Umuma Mahsus Pasaport Başvurusu;

492 Nolu Harçlar Kanununun harçtan müstesna işlemler: (4) başlığ altındaki 85. Madde (h) bendi "Tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış olanlara verilecek pasaportları" (öğrenci Pasaportu) pasaport harçı ödemekten müstesna tutmaktadır. Harçsız öğrenci pasaportları harçtan muaf olup başvuranlardan sadece pasaport defter bedeli alınmaktadır. (Bu ücret 2024 Yılı için 790,00 TL dir.)

 

Öğrenci Pasaportu alabilmek için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel örgün ve yaygın eğitim-öğretim, yükseköğretim kurumlarında örgün, ikinci öğretim, açık öğretim ve uzaktan öğretim kapsamında ön lisans, lisans, lisansüstü düzeyde eğitim görmekte olan 25 yaşını doldurmamış aktif öğrenci durumunda bulunanlar İlve İlçelerde Pasaport Başvuru Merekezlerine (İlçe Nüfus Müdürlüklerine), yurtdışında aynı statüde olan öğrenciler ülkemizin dış temsilciliklere müracaat edebilirler.

Öğrenim görülen kurumlardan getirilen ıslak imzalı, e-imzalı veya e-devlet kapısı üzerinden alınan 60 günü geçmemiş öğrenci belgeleri hususi, hizmet damgalı ve harçsız umuma mahsus pasaport başvurularında kabul edilmektedir.

Yurtdışında öğrenim görenler için; öğrenim görülen kurumdan alınan öğrenci belgelerinin apostil edilmiş/dış temsilcilikçe onaylanmış aslının yeminli tercüman tarafından yapılmış noter onaylı Türkçe tercümesi ile T.C. Büyükelçilik/Başkonsolosluk, Eğitim Müşavirlikleri/Ataşelikleri tarafından verilen öğrenci olduğunu belirten belge yaş sınırı 20 olmaksızın umuma mahsus harçsız pasaport başvurularında öğrenci belgesi olarak kabul edilecektir.

Harçsız pasaportlar 18 yaşından küçük olanlar için 5 yıl süreli, 18 yaşından büyükler için 25 yaşını dolduracağı tarihe kadar geçerli olmak üzere düzenlenmektedir.

Harçsız Öğrenci Pasaportu başvurusu için hangi belgeler istenir?

1) Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı veya geçici kimlik belgesinin aslı

2) Harç ve cüzdan bedeli makbuzu

3) 2 adet biyometrik fotoğraf

4) Öğrenci belgesi (Harçsız pasaport talep edenler için)

5) Ergin olmayanlar veya kısıtlılar için muvafakat belgesi

6) Varsa eski pasaport

NOT: Online Pasaport Randevusunda Harçsız Öğrenci Pasaportu alacak olanların "Umuma Mahsus Pasaport (Bordo)" seçilmelidir.

Harçsız Öğrenci Pasaportu İle İlgili Bilgiler:

Öğrenci belgesi nedir?

Öğrenim görülen kurumlardan getirilen ıslak imzalı, e-imzalı veya e-devlet kapısı üzerinden alınan 60 günü geçmemiş belgeler öğrenci belgesi olarak kabul edilir.

Öğrenci belgesi kimlerden istenir?

Hususi ve hizmet damgalı pasaport başvurularında hak sahibinin çocuklarından, Umuma Mahsus Pasaportlarda ise harçsız pasaport talep eden öğrencilerden alınır.

25 yaşından büyüğüm ve öğrenciyim ne kadar harçsız pasaport alabilirim?

25 yaşından büyüklerin pasaportları harçlı olarak düzenlenmektedir. Ancak;

kurumlarından alacakları belgeyi Vergi Dairelerinden ya da malmüdürlüklerinden onaylatmaları halinde harçsız umuma mahsus pasaport alabilirler.

Sponsorlu Bağlantılar