Trabzon Hurması Meyvesi - Ağacı (Diospyros Kaki)

Trabzon Hurması Ağacı
 

Trabzon Hurması Yetiştiriciliği

Trabzon Hurması (Diospyros Kaki):

Trabzon Hurması sıcak ve ılıman iklimlerde yetişebilen –12oC ya kadar kış donlarına dayanabilen bir meyve türüdür.Geç çiçek açtığından ilkbahar geç donlarından da zarar görmemektedir.Trabzon hurması yüksek hava nemi olan yerlerde çok kaliteli meyve verirler.Tadı buruk olmayan çeşitlerin diğer çeşitlere göre meyvelerini olgunlaştırması için daha fazla sıcağa ihtiyaçları vardır.Trabzon hurması çok hafif topraklarda yetişebildiği gibi ağır topraklarda da uyum sağladığı görülmüştür.

Trabzon Hurmasının Faydaları:

Trabzon hurması iyi bir askorbik asit ve A vitamini kaynağıdır. Ham meyvede ve olgun meyvenin yenmeyen kabuk çevresinde meyve etine oranla daha fazla askorbik asit bulunmaktadır. Ayrıca meyvenin iç kısmından kabuk kısmına yaklaştıkça askorbik asit konsantrasyonu artmaktadır.

Trabzon hurmasının önemli özelliklerinden birisi olan burukluk, içerdiği fenolik bileşiklerinden kaynaklanmaktadır. Meyvenin yüksek düzeyde içerdiği askorbik asit ve fenolik bileşikler bu meyveye antioksidan özellik sağlamaktadır. Çağımızda insanlığın korkulu rüyası olan kanser hastalığına karşı içerdiği bileşiklerle güçlü antioksidan özelliğe sahip olan Trabzon hurması üzerinde yapılan çalışmaların önemi daha da artmıştır.

Trabzon Hurması Yetiştirilmesi: Trabzon hurmasının çoğaltılması aşı yoluyla olmaktadır.Yabani meyvelerin tohumlarından yetiştirilerek elde edilen çöğürler üzerine kültür çeşidi Trabzon hurması aşı Kalemleri yarma aşı yapılarak kolayca çoğaltılabilir.

Trabzon hurması dikilecek toprak organik maddece zengin değilse 3-4 ton çiftlik gübresi verilerek toprak derin sürüm yapılmalıdır.Fidanlar,sıra arası 4 m. ve sıra üstü 6 m. olacak şekilde 40-60 cm. derinlik ve 40-60 cm. genişlikte açılacak çukurlara dikilmelidir.Fidan çukurları açılırken üstten itibaren 20-30 cm. derinlikteki verimli toprak bir tarafa,bunun altından çıkarılan 20-30 cm. derinlikteki verimsiz ham toprak çukurun diğer tarafına yığılır.(Şekil-1) Dikim esnasında fidanların yaralı kökleri düzgünce kesilir.Fidanlar çukura yerleştirilmeden önce çukurun yaklaşık 20-30 cm. derinliği verimli toprakla doldurulur.Bu toprağın en az altı aylık yanmış çiftlik gübresiyle karıştırılmış olması gerekir.Kökleri düzgün kesilmiş olan fidanların daha hızlı ve hastalıksız büyümeleri için önceden hazırlanmış olan Bulamaca batırıldıktan sonra bu verimli toprağın üzerine konur ve kökler kapanıncaya kadar verimli toprakla doldurulur.

BULAMAÇ: 1 ölçü ahır gübresi,1 ölçü killi toprak,2 ölçü su ile bir miktar mantar ilacı karışımından meydana gelir.Daha sonra fidanın aşı yeri 5-10 cm. toprak yüzünden dışarıda kalacak şekilde çukur ham toprakla doldurulur. Dikilen fidanın rüzgarla sallanarak zarar görmemesi için,köklere zarar vermeden yanına bir herek veya kazık dikilerek fidana bağlanmalı ve mutlaka can suyu verilmelidir.

Bahçe kurulurken 8-10 adet Trabzon hurmasına 1 adet dölleyici çeşit (tozlayıcı erkek) dikilmelidir. Dikimden sonra Trabzon hurması fidanlarının tepesi 70-80 cm. den bir göz üzerinden kesilmelidir.Ağacın kısa sürede meyveye yatması,uzun süre bol mahsul alabilmek için budama şarttır.Trabzon hurmasını kurak zamanlarda sulamayı,ihtiyaç duyduğu zamanlarda ise gübrelemeyi ihmal etmemek gerekir.

Kaynak: T.C. Trabzon Valiliği İl Tarım Müdürlüğü Çiftçi Eğitim Ve Yayım Şube Müdürlüğü

Trabzon Hurma Yetiştiriciliği:İklim isteği, toprak isteği, anaçları, döllenme biyolojisi, fidan çeşitleri, bahçe tesisi, bahçelerin yıllık bakım işleri, budama, hasat, depolama, hastalık ve zararlıları ile ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayınız;

Trabzon Hurması Yetiştiriciliği Broşürü .pdf (MEB)