Bursa Şehir Rehberi

bursa ili

Bursa Hakkında

İlin Adı: BURSA - (Bursa ilinin 17 adet ilçesi vardır.)

Bursa İlçeleri: Büyükorhan, Gemlik, Gürsu, Harmancık, İnegöl, İznik, Karacabey, Keles, Kestel, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Orhaneli, Orhangazi, Osmangazi, Yenişehir, Yıldırım

Bursa Plaka Kodu: 16

Bursa Telefon Alan Kodu: 224

Bursa Nüfusu: 2.994.521

Bursa Bölgesi: Marmara

Bursa, Osmanlı’nın ilk başkenti olmasıyla bizlere bıraktığı köklü geçmişi, tarihi yapıları, kültürel zenginliği, coğrafi konumu, doğal güzellikleri ile gelenleri kendine hayran bırakmaktadır. Kışın bembeyaz karla kaplı halleriyle her mevsimi başka güzeldir.

Bursa Şehrinin Adı Nereden Geliyor?

Bursa, Bitinya Krallığı döneminde, Prusa adıyla kurulan Krallığın üç büyük kentinden birisi idi.

Bitinya Kralı Zipoetes’se İslamiyetten önce 300' lerde atılan Prusa, daha sonra, İslamiyetten önce 230 - 182' de hakimliğini sürdürmüştür. Prusias Kallinikos’ca yönetim merkezi durumuna getirildi. Kent adını da bu kraldan almıştır. Bitinya’yı kuran Bitinler, Küçük Asya’nın kuzeybatısında ve Boğazlar’ın kıyılarında oturan kavimlerdendi. Aynı bölgede Bitinler’in yanında Firigler, Misler, Dolionlar, Migdonlar, Troyalı’larda bulunmaktaydı.

Bursa Roma’nın egemenliği döneminde, Uludağ Bursa’sı ya da Uludağ eteklerindeki kent anlamına gelen “Prusa ad Olympos” adıyla anılmıştır. Bizans döneminde yeniden Prusa adını alan Bursa, günümüzde İzmit, İstanbul, İznik, Bilecik ve Karadeniz Ereğlisi bölgelerini içine alan “thema” nın Bizans yönetim biriminde il merkezi olmuştur.

Osmanlılar döneminde "Bursa" adı koyulmuştur.

Bursa'nın Tarihi

Bursa, İslamiyetten önce I. Yüzyılda Bitinia Kralı II. Nikodemes’in vasiyeti üzerine Roma İmparatorluğu’na bağlanmış ve bir eyalet olarak yönetilmiştir. Daha sonra Bizans’ın payına verilmiştir. VI. Yüzyılda Bizans İmparatoru Justininus döneminde bütün Anadolu’da olduğu gibi Bursa’da önemli yapılar yapılmıştır; ancak kent, eyaletin merkezi olan İznik’in yanında ikinci derece kalmıştır. Uzun süre Arapların saldırısına uğramış, ardından yörede Türkler görülmeye başlamışlardır.

Bursa’nın ilk fatihi, Kutakmışoğlu I. Süleyman Şah’tır. Fakat Selçuklu egemenliği pek uzun sürmemiş, 1097’deki Haçlı Seferleri sırasında Bizans tarafından geri alınmıştır.

Selçukluların Bursa’yı yeniden fethi 113 yılındadır. Bu da çok geçmeden geri verilme ile sonuçlanmış ve Bursa, Bizans tekfurluğunun merkez kenti olmuştur. Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan sonraki yıllarda Bursa, Osman Bey tarafından çeşitli kez kuşatılmışsa da bir türlü düşürülmemiş; yerine geçen oğlu Orhan Bey sonunda kenti alıp devletine katmayı başarmıştır.

1326-1362 yılları arasında Osmanlı Devletinin başkenti Bursa’dır. Orhanbey oğlu I. Sultan Murat dönemlerinde, Bursa önemli ilerlemeler göstermiştir. Yıldırım Beyazıt döneminde de Anadolu.2nun en önemli kültür merkezi idi.

1402’deki Ankara Savaşı yenilgisinin ardından Timur ordularınca yakılıp yıkılan kent, 1413’te Karamaoğullarının istilasına uğramıştır. Bursa’nın yeniden ve kesin alınışı Mehmet Çelebi gerçekleştirmiştir. İstanbul’un düşürülmesine kadar Edirne ile birlikte yine Osmanlı Devletinin başkentidir.

Bursa, Osmanlı yönetiminde Anadolu Beylerbeyliğine bağlı bir sancak merkezi olmuş, adına Hüdavendigar Vilayeti olmuş ve Bursa, bunun merkezi yapılmıştır.

Cumhuriyet Döneminde Bursa;

Bursa sancağına da diğerleri gibi il adı verilmiştir. Bursa, 9 Temmuz 1920’de Yuanlılarca işgal edilmiş ve bu tam 2 yıl, 2 ay ve 4 gün sürmüştür. 12 Eylül 1922’de Bursa, Türk ordularının kente girmesiyle işgalden kurtarılmıştır.

Bursa'nın Coğrafyası

Bursa ili, doğusunda Bilecik, Adapazarı, kuzeyinde Kocaeli, Yalova, İstanbul ve Marmara Denizi, güneyinde Kütahya, batısında Balıkesir illeriyle çevrilidir. Denizden yüksekliği 155 metre olan Bursa’nın yüzölçümü 10.819 kilometrekaredir.

Bursa yüzey şekilleri genellikle uzanan sıradağlar şeklindedir. Bu dağlar Samanlı Dağları, . Katırlı Dağları, Mudanya Dağları, Karadağ, Uludağ’dır.

İl sınırlarında Uluabat ve İznik gölleri bulunmaktadır.

Bursa Akarsuları: Mustafakemalpaşa Çayı, Uludağ’dan gelen küçük dere ile beslenen Nilüfer Çayı, Göksu Çayı, Koca Dere, Kara Dere, Aksu Deresi’dir.

Kuzey kesiminde Akdeniz ikliminin Marmara kıyılarına özgü yumuşak ve ılık iklimine karşı güney ve iç kesimlerinde Uludağ’ın sert iklimi görülür. İlin en sıcak ayları temmuz ve eylül, en soğuk ayları ise şubat ve marttır.

Bursa'nın Ekonomisi

Bursa, ülkemizin ekonomik açıdan en gelişmiş illerinin başında gelmektedir. İlin ticaret hayatı çok eski dönemlere kadar uzanmaktadır. Kent, otomotiv, tekstil, makine, gıda sanayi sektörlerinde söz sahibi konumundadır. Tarihte ilk havlu üretiminin Bursa'da gerçekleştiği söylenir güzümüzde bile hala havlu üretimi ve ihracatı gerçekleştirilmektedir.

Bursa'nın ekonomik yapısı ülke ekonomisini temsil etmektedir. İmalat sanayinin gelişmesiyle istihdama, üretime, gelir seviyesinin artırılmasına, yeni kapasiteler yaratılmasına, gelirlerinin vergi yoluyla artırılmasına, ihracat yoluyla döviz katkılar sağlanmaktadır.

Bursa’nın bir diğer ekonomik kaynağı ise tarım ve tarıma dayalı sanâyii, ticâret ve turizme dayanıyor. Bursa'da üretilen en önemli bitkisel ürünler; buğday, arpa, şekerpancarı, patates, soğan, tütün, domates, biber, üzüm, zeytin, şeftali, elma, armuttur. Ayrıca yıllık 600 ton yaş ipek kozası üretimi yapılmaktadır. Maden bakımından da zengindir.

Bursa Karayolu Ulaşımı:

Bursa otogarı (Burulaş) il merkezine yaklaşık 10 km uzaklıkta yer alıyor.

Bursa Otogarı Telefon Numarası: 444 99 16 - 0224 261 54 00

Bursa Havayolu Ulaşım:

Bursa-Yenişehir olan Yenişehir Hava Limanı'na Ankara Yolu üzerinden ulaşım sağlanmaktadır.

Bursa Yenişehir Havaalanı Telefon Numarası: 0224 781 81 81

Bursa Denizyolu Ulaşım:

Denizyolu ulaşımı Mudanya Güzelyalı - İstanbul Yenikapı hattında hızlı feribot seferleri ile yapılıyor.

İDO Deniz Otobüsleri Bursa Acenta Telefon Numarası: 0224 256 77 84

Bursa Gezilecek Yerler

Bursa ili coğrafi konumu ve sahip olduğu kültürel değerleriyle, turizm açısından Türkiye’de tercih edilen şehirlerin arasında yer almaktadır. Kentin tarihi zenginlikleriyle birlikte dağ, deniz, kaplıca ve kış sporları her mevsimde gelen turistlerin dikkatini çekmektedir.

Ulu Camii
Yeşil Cami ve Yeşil Türbe
Koza Han
Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbeleri
Muradiye Külliyesi
Irgandı Köprüsü
Emir Sultan Cami ve Külliyesi
Soğanlı Botanik Parkı & Hayvanat Bahçesi
Hanlar Bölgesi & Kapalıçarşı
Bursa Kalesi (Saltanat Kapısı)
Türk İslam Eserleri Müzesi (Yeşil Medrese)
Bursa Kent Müzesi
Tofaş Anadolu Arabaları Müzesi
Bursa Arkeoloji Müzesi
Tophane Saat Kulesi
Hünkâr Köşkü Müzesi
Osmanlı Evi Müzesi

Balibey Han
Karagöz Müzesi
Uluumay Osmanlı Halk Kıyafetleri ve Takıları Müzesi
Yıldırım Cami ve Külliyesi
Hüdavendigar Camii ve Külliyesi
Kültürpark
Hüsnü Züber Evi
Gökdere Medresesi
Seyyid Usul Kültür Merkezi
Karabaş-ı Veli Dergahı
Çakırağa Hamamı
Çekirge Hamamı
Ördekli Hamamı Kültür Merkezi
Atatürk Kent Ormanı
İnebey Yazma Eser Kütüphanesi
Atatürk Evi
Kültürpark
Cumhuriyet Caddesi
Geruş Sinagogu
Zafer Plaza
Fransız Kilisesi
Oylat Kaplıcaları
Üftade Cami
Yüzen Taşlar Heykeli
Oylat Mağarası ve Oylat Şelalesi’dir.

Bursa Şenlik ve Festivalleri

Bilyoner Winterfest: Bursa Orhangazi, 30.01.2019 - 14.02.2019 tarihlerinde düzenlenmektedir.
Whitefest – Uludağ: Bursa Osmangazi, 03.02.2019 - 14.02.2019 tarihlerinde düzenlenmektedir.
Bursa Geleneksel El Sanatları Festivali: Bursa Osmangazi Atatürk Kongre Kültür Merkezinde 11.04.2019 - 15.04.2019 tarihlerinde düzenlenmektedir.
Mustafakemalpaşa Kabulbaba Köyü Kültür Yar. Ve Day. Derneği Yağ. Peh. Güreşleri: Bursa Mustafakemalpaşa, 05.05.2019 tarihinde düzenlenmektedir.
Mustafakemalpaşa Yalıntaş Yağlı Pehlivan Güreşleri: Bursa Mustafakemalpaşa, 11.05.2019 tarihinde düzenlenmektedir.
Orhan Gazi Belediye Başkanlığı (Altın Kemer Yağlı Güreşleri): Bursa Orhangazi, 12.05.2019 tarihinde düzenlenmektedir.
Eskikaraağaç Uluslararası Leylek Festivali: Bursa Karacabey, 22.05.2019 tarihinde düzenlenmektedir.
Sincansarnıç Alibey Güreşleri: Bursa, 16.06.2019 tarihlerinde düzenlenmektedir.
Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması: Bursa, 21.06.2019 tarihinde düzenlenmektedir.
Nilüfer Belediyesi Çalı Yağlı Güreşleri: Bursa Büyükorhan, 24.06.2019 tarihlerinde düzenlenmektedir.
Uluslararası Bursa Festivali: Bursa, 28.06.2019 26 Temmuz 2019 tarihlerinde düzenlenmektedir.
Uluslararası Eskikaraağaç Leylek Festivali: Bursa Karacabey, 30.06.2019 - 01.07.2019 tarihlerinde düzenlenmektedir.
Otostop Festivali: Bursa Mudanya, 06.07.2019 - 18.07.2019 tarihlerinde düzenlenmektedir.
Bisikletle Yüzyıllık Macera Turu: Bursa Mudanya da 11.07.2019 - 14.07.2019 tarihlerinde düzenlenmektedir.
Cumalıkızık Ahududu Festivali: Bursa Yıldırım da 13.07.2019 - 14.07.2019 tarihlerinde düzenlenmektedir.
Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması: Bursa Osmangazi de 14.07.2019 - 29.07.2019 tarihlerinde düzenlenmektedir.
Bursa Enduro Motosiklet Festivali: Bursa Keles, 26.07.2019 tarihinde düzenlenmektedir.

Fuat Saka Tirilye Zeytin Şenliği: Bursa Mudanya, 28.07.2019 - 29.07.2019 tarihlerinde düzenlenmektedir.
Harmancık Kültür Şöleni: Bursa Harmancık, 31.07.2019 - 05.08.2019 tarihinde düzenlenmektedir.
Dağder Yağlı Pehlivan Güreşleri: Bursa Nilüfer, 04.08.2019 tarihinde düzenlenmektedir.
Mudanya Otostop Festivali: Bursa Mudanya ilçesinde 10.08.2019 - 12.08.2019 tarihlerinde düzenlenmektedir.
Bursa Hamak Festivali: Bursa Nilüfer ilçesi, Ataturk Kent Ormani Sosyal Tesislerinde düzenlenen 11.08.2019 - 12.08.2019 tarihlerinde düzenlenmektedir.
Gürsu Kültür, Sanat Ve Armut Festivali: Bursa Gürsu, 11.08.2019 - 13.08.2019 tarihlerinde düzenlenmektedir.
Uluslararası İznik Festivali: Bursa İznik, 17.08.2019 - 20.08.2019 tarihlerinde düzenlenmektedir.
Uluslararası Altın Biber Festivali: Bursa Yenişehir, 05.09.2019 - 08.09.2019 tarihlerinde düzenlenmektedir.
5. Nilüfer Müzik Festivali: Bursa Nilüfer de Balat Atatürk Ormanında 07.09.2019 - 09.09.2019 tarihlerinde düzenlenmektedir.
Osmangazi Siyah İncir Festivali: Bursa Osmangazi, Ovaakça Mesire Alanında 09.09.2019 tarihinde düzenlenmektedir.
Siyah İncir Festivali: Bursa Osmangazi, 11.09.2019 tarihinde düzenlenmektedir.
Akçalar İncir Festivali: Bursa Nilüfer, 16.09.2019 tarihinde düzenlenmektedir.
Uluslararası Bursa Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali: Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından 20.10.2019 - 25.10.2019 tarihlerinde düzenlenmektedir.
Orhangazi Zeytin Festivali: Bursa Orhangazi, 07.11.2019 - 10.11.2019 tarihlerinde düzenlenmektedir.
Uludağ Music Festivali: Bursa Osmangazi, 13.01.2019 - 17.01.2019 tarihlerinde düzenlenmektedir.
Winterfest Bursa Uluslararası Kış Festivali: Her sene geleneksel hale gelen festival, 1996 yılından itibaren gençleri Uludağ’da ağırlamaktadır.
Orhangazi’yi Anma Ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri: Bursa’nın fethinin yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilen anma Osmangazi Belediyesi tarafından Nisan ayında düzenlenmaktedir.

Uluslararası Lale Festivali: Lalenin Anadolu’dan ilk yolculuğu Viyana’ya sonraHollanda’ya ve daha sonra da Kanada’nın başkenti Ottowa’ya geçmesiyle lale, dünyada tanınmıştır. Anadolu’nun bu ünlü çiçeğinin adına festivaller düzenleniyor.
Uluslararası Bursa Festivali: 1 Haziran -1 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşmektedir. Bursa Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenmektedir.
Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları: Bursa’nın geleneksel danslarını tanıtmaktadır.
Uluslararası Bursa Çocuk Ve Gençlik Tiyatroları Festivali: Tiyatromuzun gelişimine kaynak sağlamak, insanların birlik ve kardeşliğini ortaya koyarak bu yöntemle dünya barışına katkıda bulunmaktadır.
Orhangazi Zeytin Festivali: Her yıl Kasım ayının ilk haftası Orhangazi Belediyesi tarafından düzenlenmektedir.
Uluslararası Karagöz Kukla Ve Gölge Oyunları Festivali: Karagöz’ün 2009 yılında UNESCO tarafından Türkiye’nin somut olmayan kültürel mirası olarak kabul edilmiştir.
İpek Yolu Film Festivali: Sanatsal, bilimsel, estetik ve kültürel alışveriş zemini hazırlayan bir festivaldir.

Bursa'da Ne Yenir?

Bursa, geçmişten günümüze kadar gelen yemek kültürü çeşitliliğiyle ülkemizin en zengin şehirlerinden biridir. Bursa tarihi bir şehir olarak bilinse de Türk mutfağının temelini oluşturan yemekleri vardır. Yemeklerinin dünyanın dört bir yanında her an karşınıza çıkabilecek döner kebap ve kestane şekerinin memleketi Bursa’dır. Ayrıca Bursa’nın verimli topraklarında yetişen çilek, şeftali, kestane, zeytin (Gemlik – Orhangazi) de Bursa ile özdeşleşmiş ürünler arasındadır.

Bursa’da iklim ve coğrafyanın tarıma elverişli olması, burada her tür sebze ve meyve çeşidinin yetişmesine olanak sağlamıştır. Bu da Bursa mutfak kültürünün zenginleşmesinin temel sebeplerindendir.

Bursa’nın Osmanlı‘nın beşiği olması sebebi ile oldukça geniş ve leziz bir mutfağı var. Sırf yemek için bile hafta sonu İstanbul gibi yakın şehirlerden Bursa’ya gelenler var.

Bu yolculuklarında da oldukça haklılar çünkü İskender, pideli köfte, cantık, kestane şekeri gibi lezzetleri yerinde tatmak için oldukça güzel bir konumda yer alıyor.

Türk mutfağına armağan ettiği birçok yemek ve tatlıyla tanınır.

İnegöl Köftesi, İskender, Mihaliç Peyniri, Dede Çorbası, Oğmaç Çorbası, Damat Paçası, Kestaneli Etli Lahana Dolması, Büryan, Keşkek, Cennet Köşkü, Dilber Dudağı, Kestane Şekeri, mutfağın başında gelen lezzetleridir.

Bursa'dan Ne Alınır: Tüm dünyaya ün salmış olan Bursa İpekli dokumalarından ve Bursa' nın meşhur havlusu alınmalıdır.

Bursa Devlet Daireleri İletişim Bilgileri

T.C. BURSA VALİLİĞİ

Adres: Hocaalizade Mah. 6. Kültür Sok. No: 2 Heykel Osmangazi/BURSA
E-mail: bursa@icisleri.gov.tr
Santral: 0224 225 19 00 - 0224 222 60 00
Faks: 0224 225 40 07

T.C. BURSA VALİLİĞİ ÇARŞAMBA HİZMET BİNASI

Adres: Ahmetpaşa Mah. Fahri Korutürk Cad. Osmangazi/BURSA
E-mail: bursa@icisleri.gov.tr
Santral: 0224 273 50 00
Faks: 0224 271 84 15

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI

Adres: Zafer Mah. Ankara Yolu Cad. C Blok No:1 PK:16270 Osmangazi / BURSA
Telefon: 444 16 00 / ALO 153
Faks: 0224 716 15 50
E-Posta: beyazmasa@bursa.bel.tr
KEP Adresi: bursabuyuksehir.genelevrak@hs03.kep.tr

BURSA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Adres: İhsaniye Mahallesi, Beşevler Kavşağı, 16130 Nilüfer/Bursa
Telefon: 0224 270 50 00

BURSA DEVLET HASTANESİ

Adres: Hasta Yurdu Cad. No: 31 Tophane/BURSA
Tel: +90.224 280 28 00
Faks: +90 224 280 28 77
E-mail: bursadh@saglik.gov.tr

BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (Ana Bina)

Adres: Mimar Sinan Mah. Emniyet Cad. Polis Okulu Karşısı Yıldırım / BURSA
E-posta: bursaeah1@saglik.gov.tr
Öneri ve Şikayet İçin: bursaeah1.hh@saglik.gov.tr
Kep Adresi: bursaeah1@hs01.kep.tr
Santral: 0224 295 50 00
Faks: 0224 295 54 97

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Setbaşı Hizmet Binası)

Adres: Atatürk Cad. No:10 16190 Heykel Osmangazi / BURSA
Tel: 0224 220 20 30 - 0224 224 06 83
Faks: 0224 224 67 29 - 0224 224 67 49

BURSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ

Adres: Beyazıt Mah. Ankara Yolu Cad. No:284 Duaçınarı Yıldırım / Bursa
Telefon: 0224 314 46 67
Faks: 0224 225 30 71
E-mail: bursa-km@tkgm.gov.tr

BURSA İL NÜFUS ve VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Adres: Mimarsinan Mah. Emniyet Cad. No:1/27 Yıldırım / BURSA
Telefon: 0224 221 17 26 - 0224 225 30 16
Faks: 0224 223 44 60

 

Bursa Haritası