İnteraktif Vergi Dairesi

interaktif vergi dairesi

İnteraktif Vergi Dairesi Nedir?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve mükelleflerin elektronik ortamda vergisel işlemlerini zaman ve yer koşulu aranmaksızın her yerden vergi dairesine gitmeden kolay, hızlı ve etkin bir şekilde yapabilmesine imkan sağlayan güvenilir, etkileşimli bir sistemdir.

İnterakif Vergi Dairesi web sitesine TC Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası, kullanıcı kodu ve şifre bilgileri ile ya da e-devlet şifreniz ile giriş yapıp işlem yapabilirsiniz. Aynı adres üzerinden kullanıcı kodu ve şifresi olmayan gerçek kişiler ile tüzel kişiler yeni kayıt yaptırıp şifre edinebilirler.

İnteraktif Vergi Dairesini kullanmanın sağladığı avantajar şunlardır; Vergi dairesine gidilmeksizin vergisel işlemlerin yapılabilmesi. İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılan başvuru/taleplerin hangi aşamada olduğunun takibinin sağlanması. Vergi dairesi sistemlerinde kayıtlı olan kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, mükellefiyet bilgileri ve motorlu taşıtlara ilişkin bilgilerin görüntülenebilmesi. İşlemlerin sistem üzerinden başlatılması ve sonlandırılması. Mükelleflere aracısız olarak elektronik ortamda hizmet sunulması.

İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden motorlu aşıtlar vergisi MTV ve trafik para cezası ödemesi, tecili borç ödeme, belge numarası ile ödeme, harç ve değerli kağıt bedeli ödemeleri yanında şifreli ve şifresiz olarak aşağıdaki işlemleride yapabilirsiniz.

İnteraktif Vergi Dairesi ile yapabileceğiniz sorgulamalar:

Sicil bilgilerinize erişim
Borç detayı ve ödeme işlemleri
Beyanname, bildirim ve tahakkuklarınızı görüntüleme
İade/mahsup edilebilir durumdaki ödemelerinize ait bilgiler
Vergi ceza ihbarnamelerine erişim
E-Yoklamalarınız
E-Tebligatlarınız
E-Hacizler

İnteraktif Vergi Dairesi ile yapabileceğiniz işlemler:

Vergi ceza indirim/uzlaşma talebinde bulunmak
Vergi borcu taksit (tecil) talebinde bulunmak
Özelge (vergi durumunuz hakkında açıklama) talebinde bulunmak
İzaha davet kapsamında cevap verilmesi
Borç durum yazısı talebinde bulunmak
Mükellefiyet yazısı talebinde bulunmak
Dilekçe verilmesi
İade/mahsup talebinde bulunulması
Ödeme emri sorgulaması ve mal bildiriminde bulunulması
7143 sayılı Kanun kapsamında borç yapılandırma başvurusunun yapılması
7143 sayılı Kanun kapsamında borç yapılandırma başvurusu sonucuna erişim sağlanması

İnteraktif Vergi Dairesinde yer alan bildirimler:

İşe başlama bildirimi
İşi bırakma bildirimi
İşyeri adres değişikliği bildirimi
Şube işyeri açılış bildirimi
Şube işyeri kapanış bildirimi


İnteraktif Vergi Dairesi Şifresiz İşlemler:

1. Doğrulama ve Sorgulamalar

- E-Belge Doğrulama
- Mükellefiyet Yazısı/Borç Durum Yazısı Doğrulama
- Vergi Kimlik Numarası Doğrulama
- Vergi Kimlik Numarası Sorgulama
- E-Vergi Levhası Sorgulama
- 2016/02 Sayılı Genelge Gereğince Resen Terk Ettirilen Mükelleflere Ait Sorgulama
- Yabancılar İçin Vergi Kimlik Numarasından Sorgulama
- ÖTV2A Ödeme Belgesi Sorgulama
- Gümrük Çıkış Beyannamesi Sorguama

2. Hesaplamalar:

- Motorlu Taşıtlar Vergisi Hesaplama
- Kasko Değer Listeleri
- Gelir Vergisi Hesaplama
- GMSİ Hesaplama
- Gecikme Zammı ve Faizi Hesaplama
- Gecikme Zammı ve Faizi Yİ-ÜFE