Finans Rehberi

 

Finans Dünyası

Finans dünyası, çok geniş bir portföyü içerisinde barındırmakta ancak kısaca tanımlamak istediğimizde para ile ilgili tüm faaliyetleri ifade etmektedir. Bu nedenle Dünya ekonomisinde ki para politikalarının belirlenmesinde en etkili birimdir. Paranın muhafazasından paranın ekonomi içerisinde etkin ve akıcı bir şekilde kullanımına, bireysel ve ticari faaliyetlerin fonlanmasından teminatlar ile güvence altına alınmasına kadar birçok faaliyet Finans dünyası altında birleşmektedir.

Finans dünyasında bir çok aktör rol almaktadır. Bankalar, Tüketici Finans Kurumları, Leasing şirketleri, Factoring Şirketleri ve Sigorta şirketleri finans çatısı altında değerlendirilen birimlerdir. Faaliyetleri finansal işlem olarak değerlendirilmekte olup bankalar fon toplayıp fon aktarma gibi temel görevlere sahip iken Tüketici Finans Kurumları ise tüketici kesimin fon ihtiyacına cevap vermektedir.

Finans dünyası içerisinde yer alan Factoring şirketleri, alacakların tahsilini devir alarak şirket ya da kurumlara ek kaynak sağlamakta, Leasing şirketleri ise gerçekleştirdikleri finansal kiralama ile ekonominin önemli diğer aktörü olan şirketlerin kalkınmasına destek olmaktadır. Tüm bu finansal işlemlerin ve elde edilen varlıkların güvence altına alınmasında rol alan birim ise sigorta şirketleridir.

Finans Dünyasının En Temel Aktörleri

Bankalar

Bankalar, geçmişi Hammurabi kanunlarına kadar dayanan temel olarak görevi para alışverişini sağlamak olan bir finans koludur. Bankalar, topladıkları mevduatlar ile ihtiyacı olan kurum ya da kişilere kredi verme yöntemi ile fon sağlamaktadır. Bunun dışında hesaplar arasında para aktarımını güvenli bir şekilde gerçekleştirmek, sektörel ve yöresel kalkınmaya destek sağlamak, çek, teminat mektubu gibi finansal araçlar ile gerek ulusal gerekse de uluslararası ticaretin gelişmesine katkı sağlamaktadır.

Tüketici Finans Kurumları

Tüketici finans kurumları, tüketicilerin mal ya da hizmet alımında ihtiyaç duydukları nakit ihtiyacını karşılayan birimlerdir. Bankalara göre çok daha kısıtlı bir hizmet alanı bulunmaktadır. Çoğunlukla Banka çatısı altında faaliyet gösteriyor olsa da BDDK yetkisi ile Tüketici finans kurumu olarak hizmet veren şirketlerde yer almaktadır.
Tüketici finans Kurumları’nın tek bir görevi vardır. O da hizmet ya da mal alımı sırasında fon sağlamaktır. Taşıt alımı yapmak isteyen tüketici için taşıt kredisi, ev almak isteyen kişi içinse konut kredisi sağlayarak mal alımlarını tüketicinin gelirine göre fonlama imkanı tanımaktadır.

Leasing Şirketleri

Finansal kiralama olarak da ifade edilebilen Leasing şirketlerinin temel görevi, şirketlerin ihtiyacı olan amortismana tabii taşınır veya taşınmaz malların kiralama yöntemi ile temin edilmesini sağlamaktadır. Özellikle yeni kurulan işletmeler, ihtiyaçları olan demirbaşları Leasing şirketleri aracılığıyla kiralayarak ellerinde ki mevcut sermayeyi daha etkin kullanabilmektedirler.

Factoring Şirketleri

Factoring şirketleri de finans dünyası içerisinde özellikle şirketlere ve kurumlara fon sağlama açısından değerli bir birimdir. Gerçekleştirdiği faaliyet kısaca tanımlanacak olursa alacakların devir işlemidir. Şirketler ya da kurumlar piyasada olan alacaklarını belirli bir komisyon karşılığında Factoring şirketine devretmektedirler. Şirketler factoring işlemi ile hem ek bir sermaye elde etmekte olup hem de alacakların tahsiline yönelik riskleri ortadan kaldırmaktadırlar.

Sigorta Şirketleri

Sigorta şirketleri, finans dünyasına farklı bir bakışı açısı getiren ve direkt olarak para ile ilgili ilişkisi olmayan tek birimdir. Sigorta şirketlerinin temel görevi, kişi, kurum ya da varlıkları belirli bir prim karşılığında güvence altına almaktadır. Topladığı sigorta primleri ile güçlü bir fonlama yeteneği kazanan sigorta şirketleri zarar oluşması halinde sigorta poliçesindeki teminat doğrultusunda zararı karşılamaktadır. Sigorta şirketleri, geleceği güvence altına alan bireysel emeklilik sigortası, kaza sigortası ve sağlık sigortası, varlıklarımızı güvence altına alan DASK, konut sigortası, taşıt sigortası ve hırsızlık sigortası gibi çok çeşitli konularda poliçeler sunmaktadır.


İlgili Linkler