Maliye Araç Satış

yediemin otoparkı

Maliye - Vergi Dairesi Araç Satış

Başta 3 büyük ilimiz İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere tüm illerde Vergi Daireleri hacizli araç satış yapmaktadır. Vergi Dairelerince (Maliye) satışa çıkarılan araçlar, vergi borçlarını kanuni süresinde ödemeyen vergi mükelleflerine ait olup, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre haciz edilip, aynı kanuna göre açık artırma ile satışa çıkarılmaktadır.

Hacizli araçlar ve araç ihaleleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak, vergi daireleri hacizli araç satışı sayalarına ulaşmak için "Vergi Dairesi Hacizli Araçlar" sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.