Trafik Kazası Tespit Tutanağı Genelgesi

Kaza Tespit Tutanağı Genelgesi

Hazine Müsteşarlığı tarafından yayınlanan 07/11/2017 tarihli ve 2017/18 sayılı "Yalnız Madi Hasarla Sonuçlanan Trafik Kazalarında Taraflarca Doldurulacak Kaza Tespit Tutanaklarına İlişkin" Genelgeye aşağıdaki link üzerinden ulaşıp inceleyebilirsiniz. Bu genelge 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 81. maddesi ve Karayolları Trafik Yöetmeliğiinin 152. maddesi uyarınca yalnız maddi hasara yol açan trafik kazalarında tarafların kazayı kendi düzenleyecekleri tutanakla tespit etmelerinde anlaşmaları halinde hangi esaslara göre Kaza Tespit Tutanağı (Tutanak) düzenleyeceklerini belirlemektedir.

 

Yalnız Madi Hasarla Sonuçlanan Trafik Kazalarında Taraflarca Doldurulacak Kaza Tespit Tutanaklarına İlişkin Genelgenin içeriğinde tutanağın doldurulması, tutanağın yetkili mercilere iletilmesi, tutanağın değerlendirilmesi, itiraz prosedürü, diğer hususlar, bu genelgenin 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girmesi ile daha önceden yayınlanmış yürülükten kalkacak genelge ve sektör duyurularının listesi, tutanak örneği ve tutanaklarla ilgili açıklamalar yer almaktadır.

- Kaza Tutanağı Düzenlenirken Dikkat Edilecek Hususlar

- Trafik Kaza Tespit Tutanağı