Artvin Şehir Rehberi

artvin

Artvin Hakkında

İlin Adı: ARTVİN - (Artvin ili merkez ilçesiyle birlikte 9 adet ilçesi vardır.)

Artvin İlçeleri: Artvin merkez, Ardanuç, Arhavi, Borçka, Hopa, Kemalpaşa, Murgul, Şavşat, Yusufeli

Artvin Plaka Kodu: 08

Artvin Telefon Alan Kodu: 466

Artvin Nüfusu: 174.010

Artvin Bölgesi: Karadeniz

Artvin ili Karadeniz’in yeşilliklere bürünmüş olan illerinden birisidir. Kafkas ve Karadeniz kültürünün hakim olduğu yöre halkının misafirperverliği ve görülmeye değer doğasıyla her zaman yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği bir yerdir. Artvin ili okuma yazma oranı bakımından Türkiye ortalamasının üst sıralarında yer almaktadır. Yöresel müzik, dansları, mutfak kültürü zengin olan, ahşap-taş mimarisi başta olmak üzere el sanatlarının ileri örneklerinin üretildiği yörelerden biridir.

Artvin Tarihi

Artvin Şehrinin Tarihi

Bugünkü Artvin ilinin üzerinde bulunduğu topraklar tarihte, İskit egemenliğindeydi. İskitlerden sonra yöreye İranlılar, Persler egemen olmuşlardır. Yunan kültürünü kabul etmiş bir İran Devleti olan Pontus Krallığı döneminde, bölge İran İmparatorluğundan ayrılmışlardır. İ.Ö. II. yüzyılda Roma, Artvin ve çevresine kadar uzanmış. Pontus Krallığı’na son vererek bölgeyi kendi egemenliği altına almıştır.

Fakat Partlar ve onların yerini alan Sasaniler ile bunlarla bağlı İran kökenli Ermenistan ve Gürcistan Kralları, bölgeyi Roma’dan ayırmışlardır. İ.S. 395’de Roma’nın doğu uzantısı olan Bizans döneminde de durum değişmemiş, topraklar İranla Bizans arasında sık sık el değiştirmiştir. Müslüman Araplar, Abbasilere bağlı Türk Sacoğulları ve Şeddadoğulları, Çoruh bölgesini Gürcü ve Ermeni krallarından fethedememiş buna karşılık sürekli akınlarla yetinmişlerdir.

Ancak Selçuklu Türkleri daha 1071 Malazgirt Zaferi’nden çok önce bu yöreye girmişler ve Büyük Türk Hakanı Sultan Alparslan, Çoruh topraklarını fethetmiştir. Türkleşmenin başlangıcı da bu dönemlerdedir. Bu arada Gürcü ve Ermeni devletçikleri gitgide Çoruh’tan ellerini çekmiş, Bizans da fetih konusunda umudunu kesmiştir.

Bölge Anadolu Selçuklularına, 1246’dan sonra da Moğollara ve İlhanlılara bağlı bulunan Trabzon İmparatorluğu giderek Çoruh Havzasına itilmiş, o dönemde Türkler o çoğunlukta olduklarından, Gürcüler, Lazlar, Ermeniler ve Rumlar azınlıkta kalmışlardır. İlhanlıların dağılıp gitmesinden sonra Celayirliler, Karakoyunlular, Timurlar, Akkokunlular ve Safaviler gibi Türk İmparatorluk hanedanlarına doğrudan doğruya Çoruh Havzasının egemeni ya da çevredeki beyliklerin bağımlısı olmuştur.

Fatih Sultan Mehmet, Trabzon’u fethedip Gürcistan’a dek güney Karadeniz kıyılarını Türkiye’ye bağlayınca bölgeye Türk yerleşimi de tamamlanmıştır.

1877-78 Türk-Rus savaşında buraları Ruslar’ın istilasına uğramıştır. 1878 Berlin Antlaşması, Artvin’i Batum ve Kars’la birlikte Rusya’ya bırakmıştır. Tiflis’te oturan Rus-Kafkasya genel valileri Artvin’e de egemendiler. Böylece Artvin, Kars’la birlikte tam 40 yıl Rus işgalinde kalmıştır. Rusya, I. Dünya Savaş’ında yenilip barış isteyince, 1918 Brest-Litovs Antlaşması Batum ve Kars’la birlikte Artvin’i de Türkiye’ye vermiştir.

Bir yıl kadar sonra Türkiye müttefikleri yenilmiş, İliaf Devletleri bu anlaşmayı tanımamışlardır.1920’de imzalanan fakat onaylanmadığından yürürlüğe giren Sevr Anlaşması da Artvin’i Türkiye toprakları dışında bırakıyordu. Ancak Kazım Karabekir Paşa’nın kazandığı zaferler nedeniyle 1920’de, Gürcistan ve Rusya Batum dışında Artvin’in Türkiye’de kalmasını kabul etmiş ve bu da yapılan anlaşmalarla onaylanmıştır.

Artvin Cumhuriyet Dönemi;

1924 yılında sancaklar vilâyet haline dönüştürülünce Artvin de vilâyet oldu. Ancak Artvin vilâyeti 1 Haziran 1933'te lağvedildi ve burası bir kaza merkezi olarak merkezi Rize olan Çoruh vilâyetine bağlandı. Bu durum 3 yıl kadar sürdü. Artvin 4 Ocak 1936 tarihinde yeni kurulan Çoruh vilâyetinin merkezi oldu. 1956 yılında ise Çoruh adı kaldırıldı ve ilin adı Artvin haline getirildi.

Artvin Adı Nereden Geliyor?

Bir inanışa göre, Kıldiyet Dağı'nın dik yamaçları üzerine İskitler tarafından kuruldu. Kentin adı, İskit beylerinden birinin adını alarak, önce Artvani, sonra Osmanlı zamanında Artvani, sonrada Artvini biçiminde söylenmiş, zamanla Artvin'e dönüşmüştür.

 

Artvin'nın Coğrafyası

Artvin, Karadeniz Bölgesi’nin Doğu Karadeniz bölümünde yer alır. Doğusunda Ardahan, güneyinde Erzurum, batısında Rize, Kuzeyinde Gürcistan ile komşudur.

Yüzölçümü 7.436 kilometrekaredir. Arazi bakımından genel olarak dağlıktır. İl topraklarının yüzde 79’u dağlar, yüzde 1’i ovalar ve yüzde 20’si platolardan oluşmaktadır. En yüksek dağlar arasında Kaçkar Dağı (3.932m.), Karçal Dağı (3.428 m.), Marsisttepe (3.334 m.) sayılabilir. Başlıca akarsuları; Çoruh Nehri, Otlu Çayı, Tortum Çayı, Murgul Deresi, Ardanuç Suyu ve İçkale Suyu’dur. Gölleri Ak ve Kara Göl’dür.

Doğu Karadeniz dağlarının denize bakan yamaçlarında, her mevsim yağışlı, kışları ılık bir iklim egemen de olsa, adı geçen dağlarda denizden ayrılan Çoruh Vadisi’nin daha değişken bir iklimi vardır. Burada yağışlar daha az olduğu gibi, mevsimlik ısı farklılıkları hayli yüksektir. Yaz aylarında az da olsa sıcaklık yapmaktadır. Hopa’dan kıyıyı izleyen kesimler kışları ılık ve rutubetli geçirir.

Artvin'in Ekonomisi

Arazinin engebeli oluşu ulaşım bakımından yetersiz olan Artvin’de tarımsal faaliyetleri hayli sınırlandırmıştır. Bölgede tarıma uygun alanlarda çay ve fındık üretimi yapılmaktadır. Bölgenin en büyük geçim kaynağı hayvancılıktır. Koyun, keçi, sığır, kümes hayvanları yetiştiriciliği yapılmaktadır. Ayrıca bir Karadeniz ili olması sebebiyle balıkçılık da önemli bir geçim kaynağıdır. Kilise, kale ve kemer köprüleri, geleneksel mimarisi ve festivalleri ile çeşitli turizm değerlerini içinde barındıran otantik bir turizm beldesidir. Konum açısından son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin rağbet göstermesiyle Rafting, Dağ Yürüyüşleri, Kamp, Karavan ve Yayla Turizmi gelir kaynağı olmuştur.

Artvin Spor ve Etkinlikler

Rafting: İlçe topraklarını güneyden kuzeye akarak ikiye bölen Çoruh Nehri üzerindeki dünyanın Zambezi ve Biobio nehirlerinden sonra en iyi akarsu sporları parkurlarına sahip olması ili su sporları açısından önemli bir cazibe merkezi haline getirmiştir.

Trekking ve Dağ Yürüyüşleri: Doğu Karadeniz bölgesinin en yüksek dağ silsilesinden olan Kaçkar dağlarında, dağ tırmanışları için Türkiye’nin en uygun trekking parkurları bulunmaktadır.

Kamp ve Karavan: Sahil şeridinde bulunan plajlarda, orman içi dinlenme yerlerinde, milli parklarda Kamp ve karavan turizmi için uygun yerdir.

Artvin Yayla Turizmi

Kaçkar Turizm Merkezi: Yusufeli ilçesine 60 km. uzaklıktadır. Kaçkar Dağı’nın güney yamaçlarında yer alan yayla, çok geniş orman ve çayır alanlarıyla kaplı olup; yayla ve dağ turizmi için ideal bir konuma sahiptir.

Kafkasör Turizm Merkezi: Yayla 1250 m. yükseklikte olup görülmeye değer güzelliktedir. Her yıl boğa güreşleri, yöre halkı tarafından yoğun ilgi görmekte ve festival havasında geçmektedir. Yaylada; Cıskaro, Yalnızhasan ve Acısu diye adlandırılan şifalı sular bulunmaktadır.

Mersivan Yaylası: Artvin merkezini çevreleyen Genya Dağı eteklerinde bulunan Mersivan Yaylası, ormanlarla çevrili olan geniş düzlüklerle kaplıdır.

Borçka – Karagöl: Borçka-Camili yolunun 27. km’sinden doğuya ayrılan toprak yoldan 20 km. giderek Karagöl’e ulaşılır.

Şavşat – Karagöl: Şavşat ilçesinin kuzeydoğusunda yer alan, 8 – 10 hektar büyüklükteki Karagöl’e 30 km. sonra ulaşılabilir. Elektrik ve su mevcut olan Karagöl’de Orman Bölge Müdürlüğü’nün dinlenme binası ve telsizi hizmet vermektedir.

Sahara Yaylası: Şavşat ile Ardahan arasında bulunan Sahara Yaylası, geniş otlakları ve soğuk suları ile Artvin’in önemli yaylalarındandır.

Bilbilan Yaylası: Karanlık meşe ve çam ormanlarından geçilerek gidilen, Ardahan ile hudut olan meşhur Bilbilan Yaylası, yöre insanının yaylacılık yaptığı yaylalardandır. Berrak soğuk suları ve yemyeşil bitki örtüsünün yanında sütü, kaymağı ve yağı ile ünlüdür.

Arsiyan Yaylası: Şavşat ilçesinin güneydoğusunda, Gürcistan sınırı boyunca uzanan yaylalardır.

Sponsorlu Bağlantılar

 

Artvin Ulaşım

Artvin Karayolu Ulaşımı:

Artvin Otogarı Artvin'e karayolu ile ulaşım için ilde faaliyet göstermektedir. Birçok illerden geçen Karadeniz sahil yolu şehre ulaşımda en çok kullanılan güzergahtır.

Artvin Otogarı Telefon Numarası: 0466 511 49 49

Artvin Havayolu Ulaşım:

En yakın havaalanı Gürcistan - Batum havaalanıdır. Batum’dan Hopa servislerine binebilirsiniz. Ayrıca Trabzon havaalanını da kullanabilirsiniz.

Batum Havalimanı Telefon Numarası: +995 422 23 51 00

Türk Hava Yolları Hopa Şefliği (Rezervasyon/Satış) Telefon Numarası: 0466 351 83 34

Trabzon Havalimanı Telefon Numarası: 0462 328 09 40 - 49 / 325 99 52

Artvin Denizyolu Ulaşım:

Artvin İlinin Karadeniz’e sahil Hopa ilçesinde Liman bulunmakta olup bu limanda yük taşımacılığı yapılmaktadır. Artvin Merkez'den Hopa İlçesine yolcu taşıyan minibüsler, ilçe minibüsleri durağından hareket ederler. Hopa Limanı Doğu Karadeniz’in doğu sınırında B.D.T. Gürcistan Cumhuriyeti hududu olan Sarp Sınır kapısına 15 km. mesafededir.

Liman Başkanlığı Hopa Telefon Numarası: 0466 351 40 67

Artvin Demiryolu Ulaşım

Demiryolu ile ulaşım için en yakın istasyonlar 209 km. ile Kars, 226 km. ile Erzurum illerindedir.

TCDD - Kars Tren İstasyonu Tel: 0474 223 43 98 - (07.00 - 17.00)

TCDD - Erzurum Tren İstasyonu Tel: 0442 234 95 32- 0442 234 95 34 (Danışma) - (08.00 - 17.00)

Artvin Gezilecek Yerler

Artvin Kaleler

Şavşat (Satlel) Kalesi: Şavşat ilçesi Söğütlü Mahallesi’nde bulunmaktadır. Bagratlı Krallığı zamanında inşa edilmiş Osmanlılar tarafından da kullanılmıştır.

Ardanuç (Gevhernik) Kalesi: Ardanuç ilçesi, Adakale Mahallesi’nde bulunan yapı, yöredeki en eski ve en önemli kalelerden birisidir. Geçmiş dönemlere ait çeşitli kalıntıların yanı sıra Kanuni Sultan Süleyman’a ait kitabesiyle de dikkat çekmektedir.

Artvin Cami ve Türbeler

Ortacalar Merkez Camii: Arhavi ilçesi

Muratlı Camii: Borçka ilçesi

Esenköy Camii: Murgul ilçesi

Kocabey Camii: Şavşat ilçesi

Demirkent Camii: Yusufeli ilçesi

İskender Paşa Camii ve Türbeleri: Ardanuç İlçesi

İskenderpaşa Camii ve Türbeleri: Ardanuç ilçesi, Adakale mevkiinde bulunmaktadır. Yörenin ilk camisi olması açısından önem taşımakta olup günümüze sağlam olarak gelmiştir.

Artvin Kiliseler ve Manastırlar

İnanç turizminin önemli merkezlerinden olan Artvin
Altıparmak (Barhal) Manastır Kilisesi Camii (Yusufeli ilçesi)
Hamamlı (Dolıshana) Manastır Kilisesi (Merkez)
İşhan Kilisesi (Yusufeli ilçesi)
Yeni Rabat Kilisesi (Ardanuç ilçesi)
İbriga Şapeli (Borçka ilçesi)
Tibeti Kilisesi (Şavşat ilçesi)
Köprülü Kilise (Şavşat ilçesi)
Porta Manastır Kilisesi (Merkez) Dörtkilise Manastırı (Yusufeli ilçesi) önemli olan kilise ve manastırlardır.

Artvin Köprüler

Berta Köprüsü: Artvin-Şavşat yolu üzerinde bulunmaktadır.

Ortacalar Çifte Köprü: Arhavi ilçesi Anlı ve Küçükköy yol ayırımında bulunmaktadır. Her ikisi de gözlü ve yolu eğimli olan taş köprüler grubuna girmektedir.

Artvin Şenlik ve Festivalleri

22. Satave Gevrek Festivali, Artvin Şavşat
38. Kafkasör Kültür Turizm Sanat Festivali, Artvin Kafkasör Arena
22. Meydancık Satave Gevrek Festivali, Artvin Şavşat
8. Artvin Motosiklet Festivali, Artvin Kafkasör Yaylası
18. Camili Saf Kafkas Arı Ve Bal Festivali, Artvin Borçka
47. Uluslararası Arhavi Kültür Ve Sanat Festivali, Artvin Arhavi
Şavşat Yavuzköy Kış Şenlikleri
Şavşat Veliköy Kar Güreşleri Festivali
Kafkas Arı Ve Bal Festivali, Borçka/Düzenli Köyü

Artvin Kafkasör Kültür Turizm Ve Sanat Festivali: Yörede Kafkasör Boğa Güreşleri olarak biliniyor. Festivalin ismi yapıldığı yer olan Kafkasör Yaylası’ndan geliyor.

Artvin'de Ne Yenir?

Artvin’i doğal güzelliklerinin yanı sıra kendine has lezzetleri bulunmaktadır. Ülkemizin Karadeniz kıyısında ve Gürcistan’ın sınırında yer alan Artvin ili, bulunduğu coğrafi şartlar itibariyle zengin bir mutfak kültürüne sahiptir.

Artvin’in Meşhur Yemekleri

Laz böreği,
Hınkal,
Çergebaz,
Gendima,
Herisa,
Şilav,
Hasuta,
Kaysefe,
Zurbiyet,
Püşürük Çorbası,
Soğan Harşosu,
Çinçar Çorbası,
Katmer ve Lokum.

Artvin’den Hediyelik Eşya Ne Alınır?

Karadeniz’e has hediyelik eşya ürünleri yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
Ağaç oymaları ve dal kabuğundan örülen eşyalar,
Çanak, çömlek,
Bakır kaplar
Ehram,
Kilim,
Kestane balı,
Ceviz,
Çam sakızı,
Fındık,
Ihlamur,
Çinol ve sepet.

Artvin'in Kültürü

Artvin ili’nin simgesi Boğa’dır Kentte Karadeniz ve Kafkas kültürü hakimdir.. Artvin yöresinde Bar oyunları ve adı Artvin Barı olan fakat Atatürk’e ithafen adı Atabarı olarak değiştirilen halkoyunu, Artvin ile özdeşleşmiştir.

Artvin Devlet Daireleri İletişim Bilgileri

T.C. Artvin Valiliği

Adres: Çarşı Mahallesi İnönü Cad. Milli İrade Meydanı No:1 / Artvin
E-Posta: artvin@artvin.gov.tr
Telefon: 0(466) 212 10 08
Faks: 0(466) 212 17 94

Artvin Belediyesi

Adres: Çarşı, Cumhuriyet Cd. No:37, 08000 Artvin Merkez/Artvin
Telefon: 444 70 08
WhatsApp: 0541 212 37 11
E-Posta: artvin@artvin.bel.tr

Artvin İl Emniyet Müdürlüğü

Adres: Yeni Mahallesi, Edip Dinç Sk. No:1, 08000 Artvin Merkez/Artvin
E-mail: artvin@egm.gov.tr
Telefon: (0466) 212 35 11
Faks: (0466) 212 72 87

Artvin Devlet Hastanesi

Adres: Çarşı Mahallesi Hastane Caddesi Artvin Devlet Hastanesi PK 08000 Artvin/Merkez
Telefon: 0466 21210 40
Fax: 0466 212 3423
E-Posta: artvindhs5@saglik.gov.tr

Artvin Defterdarlığı

Adres: Çarşı Mah. Cumhuriyet Cad. No:53, 08000 / ARTVİN
Tel: 0466 212 17 12
Faks: 0466 212 11 09
E-Posta: artvindef@maliye.gov.tr

Artvin Tapu Müdürlüğü

Adres: Hükümet Konağı Zemin Kat / Artvin

Telefon: 0466 280 1057
Faks: 0466 212 1063
E-mail: artvin-tsm@tkgm.gov.tr

Artvin Kadastro Müdürlüğü

Adres: Halkevi cad.Konak sok.no:9 / Artvin

Telefon: 0466 280 10 29
Faks: 0466 212 64 07
E-mail: artvin-km@tkgm.gov.tr

Artvin İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü

Adres: İnönü Mah. No:26 Hükümet Konağı Zemin Kat / Artvin
Telefon: 0466 212 13 52
Faks: 0466 212 13 52

Artvin Haritası

Haritayı Göster