Hatay Şehir Rehberi

hatay

Hatay Hakkında

İlin Adı: HATAY - (Hatay ilinin 15 adet ilçesi vardır.)

Hatay İlçeleri: Altınözü, Antakya?, Arsuz, Belen?, Defne, Dörtyol?, Erzin?, Hassa?, İskenderun?, Kırıkhan, Kumlu, Payas, Reyhanlı?, Samandağ? ve Yayladağı.

Hatay Plaka Kodu: 31

Hatay Telefon Alan Kodu: 326

Hatay Nüfusu: 1,61 milyon

Hatay Bölgesi: Akdeniz

Türkiye’nin toprak bütünlüğüne sonradan katılan tek şehrimiz olma özelliğini taşıyan Hatay, Akdeniz Bölgesi’nin en uç kısmında yer almaktadır. 1939 yılında Hatay Devleti, Türkiye Cumhuriyeti’ne katılarak ülkemizin güzel şehirlerinden biri oldu. Hatay sekiz bin yıllık tarihi geçmişiyle birçok medeniyete ve dine ev sahipliği yapmasıyla geniş ve çeşitli bir kültüre sahip olmasıyla doğal güzellikleriyle birlikte gezilecek yerleri oldukça fazladır. Ülkemizin kozmopolit kentlerinden birisi olan şehir, İslamiyet, Musevilik ve Hristiyanlık dinlerini içinde barındırmaktadır. Çok kültürlü yapısını tarih boyunca korumuş olan ilde aynı ulusa mensup birden fazla dini cemaat bulunmakla birlikte hoşgörü ortamında yaşanmaktadır.

Hatay Tarihi

Hatay Şehrin Adı Nereden Geliyor ?

Hellenistik dönemde, Antakya (Antioch) Suriye kıralı Selencus tarafından kurulmuş ve kente babası Antiochus’un adı verilmiştir.

Göçebe Türk kabileleri 10. yüzyılda Mançurya ve Çin’in kuzeyini işgal etmişler ve burasının ismi “Hıtay” kalmıştır. Atatürk tarih bilgisine dayanarak Hıtaylar’ın Anadolu’ya da gelmiş olduklarına inanıyordu. “40 asırlık Türk yurdu” saydığı Antakya’ya Hatay ismini bu yüzden vermiştir.

Hatay Şehrinin Tarihi

İlk çağlardan beri bu bölgenin tarihi İslamiyetten önce 4000 yılına dek uzanır. Hitit, Asur, İran ve Makedonya egemenliklerini yaşamış. Hellenistik dönemde çok gelişmiştir. Antakya (Antioch) Suriye kıralı Selencus tarafından kurulmuş ve kente babası Antiochus’un adı verilmiştir. Roma ve Bizans dönemlerinde önemli bir bilim ve eğlence merkezi olmuştur. Aziz Petros ilk kilise örgütünü burada kurmuştur. 170 yıl süren Haçlı egemenliğinden sonra 1516’da Yavuz’un eliyle Memluklardan alınmıştır.

1918 yılında Mondros Mütarekesi imzalandı. İskenderun'dan başlayarak Hatay işgal edilmeye başlamıştır. Fransızlar yöreye yerleşince 27 Kasım 1918 günü “İskenderun Sancağı” olmuştur. 7 Aralık 1919 günü de Antakya işgal edilmiştir.

Atatürk, 1 Kasım 1936’da T.B.M.M’nin açılışının ertesi günü, sancağa “Hatay” adını verdi. Aralık 1936’da şeklini belirlediği Hatay Bayrağını Hataylılara armağan etmiştir. Türk Askerinin Hatay'a girdikten sonra 22 Temmuz 1938 tarihinde seçimlerde ve sonrasında 2 Eylül 1938'de Devlet Reisliğine Tayfur Sökmen seçilerek Hatay devleti kurulmuştur. 7 Temmuz 1939 tarihinde Hatay ili kuruldu ve 23 Temmuz 1939'da Hatay ülkemize katılmıştır.

 

Hatay'ın Coğrafyası

Hatay ili, Akdeniz Bölgesi’nde yer alır. Doğusunda ve güneyinde Türkiye-Suriye sınırı, batısında Akdeniz, kuzeyinde de Adana ve Gaziantep illeriyle çevrilidir. Hatay yüzölçümü 5.403 kilometrekaredir.

İlin en önemli dağları Amanoslardır. Bu dağlar güneybatı, kuzeydoğu doğrultusunda uzanır. Birer kesimine Gavur Dağı ve Kızıldağ da denilen bazı haritalarda da Nur Dağları diye belirlenen bu dağların en yüksek yeri Hassa batısında Mığır Tepesi’dir. Bu dağlar yer yer geçit verir, bunların başında geleni Belen Geçidi’dir.

Amanos Dağları ile Akdeniz arasında yer yer dar bir kıyı ovası uzanır. Topraklarının %45’i dağlarla, %34’ü ovalarla ve % 21’i ise platolarla kaplıdır.

Başlıca akarsuları: Lübnan ve Suriye’den gelen Asi Irmağı’dır. Hatay’a girdikten sonra bir kolla Amik Gölü’nün fazla sularını alır sonra güneybatıya kıvrılarak Samandağ yakınlarına Akdeniz’e dökülür. Diğer önemli akarsular; Afrin Çayı ve Karasu’dur. Amik Gölü’ne akarlar. Önemli gölü, Amik Gölü’dür. Aynı adı taşıyan ovada zengin çeltik ekimi yapılır. İkinci ova Dörtyol Ovası’dır.

Hatay’ın İklimi

Kentte Akdeniz iklim tipi hüküm sürmektedir. Bu nedenle ilde yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçmektedir.

Hatay'ın Ekonomisi

Hatay, birçok medeniyetlere ev sahipliği yapmış, tarih ve kültürel açıdan zengin bir kent, Türkiye’nin dışa açılan önemli kapılarındandır. Hatay, İpekyolu’nun Akdeniz’e açılan bir kapısıyla medeniyetler şehri, inanç turizm merkezleri, antik kentleri, doğal güzellikleri, gastronomi turizmi, kaplıcaları ve yaylalarıyla önemli turizm potansiyeline sahip olmasıyla yerli ve yabancı çok sayıda turist ağırlamaktadır.

Hatay Ekonomisi de ağırlıklı olarak ticarete dayalıdır ve İskenderun limanıyla önemli bir ticaret ve lojistik merkezidir. Bölgede son 30 senedir demir çelik üretimi ve demir çelik sanayisi hızla gelişme göstermektedir.

Hatay’da tarım da tahıl, zeytin, meyankökü, buğday, pamuk yetişrilmektedir. Meyve olarak turunçgiller, üzüm, incir, erik yetiştiriliyor.

İlin kıyı kesimlerinden balıkçılık, köylerde ise tavukçuluk yapılmaktadır.

Hatay’ın madenlerinde fosfat, altın, alüminyum, demir, mermer, krom, asbest, demir, dolomit, manyezit ve kireçtaşı bulunmakta ve üretim yapılmaktadır.

Sponsorlu Bağlantılar

 

Hatay Ulaşım

Hatay Karayolu Ulaşımı:

Hatay iline ulaşım konum açısından işlektir. Hatay'a karayolu üzerinden Türkiye'nin her yerinden ulaşmak mümkündür.

Hatay Otogarı Telefon Numarası: 0326 227 07 40

Hatay Denizyolu Ulaşım:

Türkiye’nin ihraç ve ithal bakımından en büyük limanı olan İskenderun limanı, Doğu Akdeniz’in en önemli ticaret limanlarından biri olarak büyük bir rol oynamaktadır.

Hatay Havayolu ulaşımı:

Hatay havalimanı Hatay il merkezine 25 km uzaklıkta olup ulaşım sağlanmaktadır.

Hatay Havalimanı Telefonu Numarası: 0326 235 13 00

Hatay Demiryolu Ulaşımı:

Adana-Kahramanmaraş demiryolundan İskenderun’a ulaşır. Motorlu tren ve ekspres seferleri yapılmaktadır. Ayrıca Demiryolu yük taşımacılığında da kullanılmaktadır.

Hatay İskenderun Tren İstasyonu Telefon Numarası: 0326 614 00 49 - (Çalışma Saatleri: 06.00 - 09.00 / 14.00 - 18.00)

Hatay'da Gezilecek Yerler

Türkiye’nin en eski yerleşim yerlerinden olan Hatay, geçmişte tek başına bir devlet olmuştur. Coğrafi konumuyla Orta Doğu ve Anadolu arasında beşik konumunda olmasıyla ülkemiz için önemli bir noktada yer almasıyla turizm açısından etkin tarihi bir kentimizdir. Yöresi tarihi boyunca Anadolu’yu Çukurova yoluyla Suriye ve Filistin’e bağlayan yolların kavşak noktasında yer almıştır. Ayrıca Akdeniz‘e çıkmak için kullanılan en uygun limanlar bu bölgededir. Hatay, hem bir gastronomi şehri olması hem de tarihteki ilkleriyle zengin bir tarihsel geçmişiyle gezilecek yerler listesi oldukça fazladır.

Habib-i Neccar: Anadolu’da yapılan ilk camidir.
Hatay Arkeoloji Müzesi: Dünya’nın en büyük mozaik müzesidir.
Saint Pierre Kilisesi: Dünyanın ilk mağara kilisesidir.
Kurtuluş Caddesi: Dünya’nın meşalelerle aydınlatılan ilk caddesi olarak biliniyor.
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Müzesi: Türkiye’deki ilk ve tek bitki müzesi’dir.
Türk Katolik Kilisesi ve Sarımiye Cami,
Hatay Gazi Evi,
Antakya Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Müzesi,
Habib-i Neccar Camii,
Eski Antakya Evleri,
Antakya Uzun Çarşı,
Asi Nehri,
Antakya Kalesi,
St. Pierre Kilisesi,
Hatay Arkeoloji Müzesi,
Harbiye Şelalesi,

Yeşilyazı Köyü ve Demir Köprü: Küçük ve sessiz bir köydür. Köprünün altından akan Asi Nehri ve hemen karşısındaki dağ manzaraları görülmesi gereken yerlerdendir.
St. Simeon Manastırı: 6. yüzyılda kurulan önemli bir Erken Hristiyanlık Hac Merkezi olarak geçmektedir.
Vakıflı Ermeni Köyü: Burada eskiden Samandağ’ın 6 köyünde Ermeniler yaşıyormuş ve Hatay, Türkiye’ye katılınca azı köye yerleşmişler. Türkiye’nin tek Ermeni Köyü’dür.
Musa Ağacı: Yaklaşık 2000 yaşında olan koruma altına alınan bu çınar ağacının hikayesi vardır. Bir rivayete göre Hz. Hızır ile Hz. Musa beraber bir dağa çıkarlar ve Hz. Musa elinde taşıdığı asayı toprağa saplar ve eğilerek su içer. Tekrar dönüp baktığında asanın fidana dönüştüğünü görürler. Günümüzde de ağacın hemen yanında bulunan Yaşam Suyu ile fidanın can bulup bugünkü halini aldığına inanılmaktadır.
Titus Tüneli & Beşikli Mağaraları: Dünya’nın elle yapılan en büyük tüneli olması ve aynı alan içerisinde bulunan kayaların oyularak mezar odalarına dönüştürülen Beşikli Mağaraları’dır. Mezarlara ait kesin bir bilgi yoktur.
Samandağ Çevlik Plajı: Dünya’nın en uzun plajları arasında yer almaktadır.
İskenderun Sahil ve Şehitler Parkı: Güney Kore’nin Pusan Limanı’na ulaşıp orada şehit olan 672 askerimizin ismi yazılan geçmişimizi hatırlamak ve hatırlatmak amacıyla yapılan bir anıttır.
Payas Kalesi (Cin Kulesi): Ticaret kervanlarını ve Payas Limanı’nı koruyan önemli bir karargah olmuştur.
Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi: Sokullu Mehmet Paşa tarafından Mimar Sinan’a yaptırılmış bir menzil külliyesidir.

Hatay Şenlik ve Festivalleri

Künefe Şöleni: Hatay ilinde her yıl tahmini tarihle Temmuz ayında düzenlenmektedir.
Daphne Bisiklet Festivali: Hatay ili Antakya ilçesinde her yıl tahmini tarihle Ağustos ayında düzenlenmektedir.
Hatay İncir Festivali: Hatay ili Belen ilçesinde her yıl tahmini tarihle Ağustos ayında düzenlenmektedir.
Karaçay Fidan Ve Gençlik Festivali: Hatay ili Samandağ ilçesinde her yıl tahmini tarihle Temmuz ayında düzenlenmektedir.
Milyonfest Arsuz: Hatay ili İskenderun ilçesinde her yıl tahmini tarihle Temmuz ayında düzenlenmektedir.
Bt Fest Hatay: Hatay ilinde her yıl tahmini tarihle Haziran ayında düzenlenmektedir.

Tekno Uzay Bilim Şenliği: Hatay ilinde her yıl tahmini tarihle Haziran ayında düzenlenmektedir.
Ulusal Samandağ İpek Baharı Festivali: Hatay ili Samandağ ilçesinde her yıl tahmini tarihle Mayıs ayında düzenlenmektedir.
Antakya Uluslararası Altındefne Film Festivali: Hatay ili Antakya ilçesinde her yıl tahmini tarihle Aralık ayında düzenlenmektedir.
Orontes Uluslararası Çağdaş Sanat Festivali: Hatay ili Antakya ilçesinde her yıl tahmini tarihle Ekim ayında düzenlenmektedir.

Hatay'da Ne Yenir?

Hatay Mutfağı

Hatay, coğrafi konumu nedeniyle pek çok medeniyete ev sahipliği yapmasıyla anlatılmayacak kadar zengin mutfak kültürüne sahip bir şehirdir. Lezzet konusunda Dünya’ya açılan Hatay‘ın, kendine özgü yemek çeşitleri ile gastronomi kenti ilan edilen bir şehirdir. Orta Doğu ile Akdeniz’in kesişme noktasında yer alması ve verimli toprakları ve hayvancılığıyla önemli bir kenttir. Türk mutfağı, Arap mutfağı ve Yörük mutfaklarından aldıkları lezzetlerle ve UNESCO tarafından aldığı 26. Gastronomi Şehri ünvanı ile ülke ve dünya çapında gıda turizmi ile tanınmaktadır.

Güney Anadolu sofrasının lezzetleri:

Künefe: Hatay deyince ilk akla gelen Künefe tatlısıdır. Türkiye’de ve yurt dışında oldukça meşhurdur. Dünyada peynirle yapılan ilk tatlı olarak tarihe adını yazdırmıştır. Hatay’a yolunuz düşerse mutlaka tatmanız gereken bir lezzettir.

Antakya Kahvaltısı,
Belen Tava,
Tepsi Kebabı
Fava,
Humus,
Haytalı Tatlısı,
Kağıt Kebabı,
İşkembe,
Babagannuş,
Oruk,
Kömbe,
Hatay Mezeleri,
Toros Patatesi,
Zahter salatası,
Küflü çökelek salatası ve Peynirli irmik helvası ilin yöresel lezzetleridir.

Hatay’dan Ne Alınır?

Hatay’da el sanatları geçmişten bu yana yapılmaktadır. Günümüzde az da olsa taş işçiliği, heykel, camcılık, ipek dokumacılığı, sabun üretimi, hasırdan eşya üretimi ve ağaç oymacılığı üretimi yapılmaktadır.

Yöresel ürünler ve hediyelik eşyalar;
Künefe,
Nar Ekşisi,
Biber salçası,
Domates salçası,
Kırma yeşil zeytin,
Tuzlu yoğurt,
Antakya Peyniri,
Antakya çökeleği,
Samandağ ipeği,
Defne sabununu,
Hatay’a özgü, kıyafet, tekstil ürünleri, oyalı dantel ürünler, ipek dokuma ürünler, hediyelik süs eşyaları, takıları satın alabilirsiniz.
Hatay il merkezinde bulunan tarihi çarşılarından rahatlıkla temin edebileceğiniz pek çok yöresel ürün vardır.

Hatay Devlet Daireleri İletişim Bilgileri

T.C. Hatay Valiliği

Adres: Kışlasaray Mah. Vilayet Cad. Hükümet Konağı 31100 Antakya / HATAY
E-Posta: hatay@icisleri.gov.tr
Telefon: 0326 214 62 13-14-15
Faks: 0326 214 61 69

Hatay Büyükşehir Belediyesi

Adres: Cumhuriyet Mah. Adnan Menderes Cad. No: 4 Antakya / HATAY
Santral: 0326 214 91 90
Halkla İlişkiler: 444 12 06 - 153
Whatsapp: 0535 108 35 10
Fax: 0326 214 91 99
E-posta: iletisim@hatay.bel.tr

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü

Adres: Sümerler Mahallesi Laskiye Caddesi No:3 Defne/HATAY
Telefon: 0326 223 92 15
Faks: 0326 223 92 30
Mail: hataybilgi@egm.gov.tr

Hatay Devlet Hastanesi

Ana Bina Adresi: Güzelburç mahallesi Kıbrıs Cd. No : 81 Antakya - Hatay
Ana Bina Telefon: 0326 229 44 00
Ana Bina Fax: 0326 229 44 40
Ek Bina: 0326 219 40 00
Ek Bina Fax: (0326) 227 24 40
E-posta: hataydhs2.web@saglik.gov.tr
Ek Hizmet Bina Adresi: Altınçay Mah. Mehmet Kafadar Cad. No:53-3100 ANTAKYA - HATAY
E-Mail: hataydhs2.web@saglik.gov.tr

Hatay Defterdarlığı

Adres: Hükümet Konağı Antakya/HATAY
Telefon: 0326 214 96 13 – 0326 214 96 15
Faks: 0326 214 96 19

Hatay Antakya Tapu Müdürlüğü

Adres: Antakya Kaymakamlığı Aksaray Mah. 186 Sokak No: 10 Antakya/HATAY
Telefon: 0326 280 11 26
Faks: 216 07 16
E-mail: antakya-tsm@tkgm.gov.tr

Hatay Kadastro Müdürlüğü

Adres: Cumhuriyet Mah. Gündüz Cad. No:29 ANTAKYA/HATAY
Telefon: 0326 214 14 42
Faks: 0326 214 14 42
E-mail: hatay-km@tkgm.gov.tr

Hatay İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü

Adres: Kışlasaray Mah.Vilayet Cad.Hükümet Konağı 31100 Antakya /HATAY
Telefon: 0326 214 62 06 - 0326 214 62 07 - 0326 216 00 06
Faks: 0326 212 47 61

Hatay Haritası

Haritayı Göster