Adana Şehir Rehberi

adana ili

Adana Hakkında

İlin Adı: ADANA - (Adana ilinin 15 adet ilçesi vardır.)

Adana İlçeleri: Aladağ, Ceyhan, Çukurova, Feke, İmamoğlu, Karaisalı, Karataş, Kozan, Pozantı, Saimbeyli, Sarıçam, Seyhan, Tufanbeyli, Yumurtalık, Yüreğir

Adana Plaka Kodu: 01

Adana Telefon Alan Kodu: 322

Adana Nüfusu: 2.220.125

Adana Bölgesi: Akdeniz

Adana, Akdeniz Bölgesi’nin en büyük şehri olmasının yanında nüfus açısından da Türkiye’nin en büyük altıncı şehridir. Şehir Toros Dağlarının güneyinde yer alan Çukurova bölgesinde, Seyhan Nehri üzerine kurulmuş bir kenttir. Seyhan ve Ceyhan Nehirlerinin suladığı ovalar oldukça verimlidir. Bu açıdan Adana tarım ve sanayi bakımından çok gelişmiştir. Geçmişten günümüze lezzet turizmiyle ilgi çekse de bölgede iz bırakmış medeniyetlerden kalan mimarisi ve tarihiyle kendine hayran bırakmaktadır.

Adana şehrinin adı nereden geliyor?

Şehirin adı resmi olarak 1955’te Adana olarak kabul edilmiştir. Tarihte şehirin ismiyle ilgili kesin bir bilgi olmamasının yanında Adana'nın adı yüzyıllar boyunca çok değişiklik geçirmiştir. Adanos, Ta Adana, Uru Adaniya, Erdene, Edene, Ezene, Batana, Atana, Azana, Addane.

Adana’nın ismi Hitit İmparatorluğu egemenliğindeki Kizzuvatna krallığının Adanya Uru adlı şehrinin isminden türemiştir. Dananayim ya da Danuna sakinleri; Ramesses III hükümdarlığı sırasında MÖ 1191 yılında Mısır'a saldıran bir grup denizci olarak tanımlanır.[4] Denyen ise Adana şehrinin sakinleri olarak bilinir. Ayrıca söz konusu ismin PIE dilinde da-nu (nehir) Dana-na-vo (nehir kenarında yaşayan insanlar) (İskitli göçmenler) ve Rigveda (Danavas)'da yaşayan iblisler ile bir bağlantısı olması mümkündür.

Yunan mitolojisine göre: Seyhan Nehri (Sarus) yakınlarında bir yere gelip Adana'yı kuran gök tanrısı Uranüs’ün oğlu Adanus’tan gelir. Adanus’un, kardeşi Sarus ile birlikte Tarsuslulara karşı savaştığı ve Adania’yı kurduğu söylenir. Bunun üzerine kardeşlerden birinin adı şehre, ötekinin adı da Seyhan nehrine verilmiş.

Şehrin ismine dair daha eski bir efsaneye göre: ise Akad, Sümer, Babil, Asur ve Hitit mitolojileri tarafından ormanın yakınlarında yaşadığına inanılan ve Tesup veya Ishkur olarak da bilinen gök gürültüsü tanrısı Adad'ın ismi bu bölgeye verilmiştir. Bu savı kanıtlayan Hititlilerin isimleri ve el yazmaları o bölgede bulunmuştur. Bu teori Gökgürültüsü Tanrısı'nın çok fazla yağmur getirmesi ve bu yağmurun bölgeye büyük bir bolluk sağlamasından beridir devam eder. Bu tanrı yörenin sakinleri tarafından sevilir ve saygı duyulurdu. Onun şerefine, söz konusu bölge "Uru Adaniyya;" diğer bir deyişle "Adana Bölgesi" olarak anılmaya başlanmıştır.

Adana'nın tarihçesi 3000 yıl kadar öncesine dayanmaktadır. Adana, Antik Kilikya Bölgesinin en önemli şehirlerinden birisidir. Hititlerden bir ara Asurlara geçen bölge, İ.Ö.VI. yüzyılda İranlılarca istila edilmiş; 333’de Büyük İskender kenti ve yöreyi egemenliğine katmıştır. İmparatorluğun parçalanması nedeniyle, bu kez Selefkilerin olmuş, Mısır Ptolemaioslarının tüm çabalarına karşılık, bağımsızlığını korumuş fakat İ.Ö. I. Yüzyılda Pompeus, Çukurova’yı Roma’ya katmayı başarmıştır.Roma İmparatorluğu 395’de ikiye bölününce Adana ve yöresi, Anadolu’nun tümüyle birlikte Doğu Roma ve (Bizans) İmparatoluğu’nun payına düşmüştür.VI. yüzyılda yapılan 21 gözlü büyük taş köprü, o dönemlerde Bizans’ın Adanaya verdiği önemi belgelemektedir. Justinnianus köprüsü dışında kente kemererle su getirilmiş, çevresi surlarla çevrilmiş ve Adana giderek büyümüştür.

Arapların Adana yöresine gelip yerleşmeleri, Halife Hazreti Ömer (634-644) dönemindedir.VIII. ve IX. yüzyıllardan başlayarak, Müslümanlar bu bölgeye iyice yerleşmişler ve X. Yüzyılda Bizans, kenti yeniden geri almışsa da 1071 Malazgirt Zaferinden sonra Adana Türklerin olmuştur. Adana’nın bundan sonraki tarihi sürekli el değiştirmelerle (Haçlılar, Türkler ve Bizanslar gibi) doludur. Kilikya adı verilen Ermeni Devlet’inin kuruluşu, Bizans Egemenliğinin hemen sonrasındadır; önce prenslik iken, krallığa dönüşmüş.XIII. yüzyılın ilk yarısından başlayarak Anadolu Selçuklu sulanlarına bağlanmış, sonradan Fransız Lusignan Hanedanı’nın eline geçmiştir. Lusignan Hanedanını Mısır-Suriye Türk Memluk İmparatorluğu ortadan kaldırmış ve kent Kahire yönetimine bağlanmıştır. Bu dönemde, Adana, Ramazanoğulları devletine başkentlik etmiştir. Oğuzların Yüreğin boyundan gelen Ramazanoğulları egemenliğine 1517’de Yavuz Sultan Selim eliyle son verilmiş; kent ve Çukurova, Osmanlı İmparatorluğunun olmuştur.

XVIII. Yüzyılda Adana, Halep Beylerbeyi’ne bağlı 10 sancaktan biridir.1671’de Adana’ya yolu düşen Evliye Çelebi’nin yazdıklarına göre kent çok büyümüş. Halkın büyük çoğunluğunu da Türkler oluşturuyor, yanı sıra Araplar, Ermeniler, Rumlar ve Yahudiler azınlıktan sayılıyorlardı. Gelirleri; pamuk,turunçgiller, şekerkamışı ve zeytindendi. Kentin çevresi bağlar ve bahçelerle doluydu.

Cumhuriye Dönemi;

İmparatorluğa ve İstanbul’a başkaldıran Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa, bir ara Adana’yı istila etmiş yönetimini 1840’a kadar sürdürmüştür. Ama aynı yıl, İstanbul, bölgeyi yeniden geri almasını bilmiştir. 1867 Adana’nın Halepten ayrılarak kendi adını taşıyan bir eyalet olduğu yıldır. 1886’da kent demiryoluyla Mersin Limanına bağlanmış ve ticaret yaşamı olağanüstü bir canlılık kazanmıştır.

Şehrin tarihçesine bakıldığında yüzyıllar boyunca, Adana ili Avrupa’yı Asya’ya bağlayan tek yolun üzerinde bir kilit noktasıydı. Sayısız savaşlar görmüş Hititler, Asurlar, İranlılar, Bizanslılar, Müslümanlar, Ermeniler ve Türkler arasında sık sık el değiştirmiştir. Son olarak 1. Dünya Savaşı’nın ardından Fransızların işgaline uğramıştır. Bu durumun kaşısında direnişe geçen Türkler çok büyük kayıplar vermişlerdir. Buna rağmen Kasım 1920 sonlarında Fransızları ağır yenilgiye uğratmayı başarmışlardır. Fransa, T.B.M.M. hükümetini resmen tanıyarak barış yoluna gitmiştir. 20 Ekim 1921 tarihli Ankara Anlaşması ile Fransa, Adana ve çevresinden çekilmek zorunda kaldı. Bu anlaşma gereğince Fransızlar Çukurova'dan tamamen çekilmişlerdir. Şehir 5 Ocak 1922 tarihinde yeniden Türkiye’ye geri verilmiştir. 5 Ocak 1922 yılından itibaren her sene kurtuluşunu kutlama amacıyla Büyük Saat ile Ulu Camii arasına çok büyük bir Türk bayrağı çekilerek şehirin kurtuluş günü kutlanmaktadır.

Adana'nın Çoğrafyası

Adana, ülkenin güneyinde yer alan bir ilimizdir. Doğusunda Gaziantep, Kahramanaraş, güneydoğusunda Hatay, kuzeyinde Kayseri, batısında Mersin ve Niğde güneyinde de Akdenize uzanmaktadır. Adana’nın Akdeniz’e kıyısı 160 km’dir. İl topraklarının yüzölçümü 14030,00 kilometredir.

Güneyinde geniş alivyonlu ovaların yer aldığı Adana’nın kuzey kesimi Toros sistemine giren sıradağlar nedeniyle engebeli ve yüksektir. Doğusunda Amanos Dağları’nın kuzey uzantıları, kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda Aladağlar vardır. En yüksek dorukları arasında Demirkazık Tepesi, Kaldı Dağı ve Karanfil Dağı, Kuzeye düşen Bey Dağı, Dumandağ. Bakırdağ ve Toklu Dağı da sayılabilir. Alçak düzlüklerin oluşturduğu Çukurova’yı iki büyük akarsu Ceyhan ve Seyhan ırmakları sular. Tarım alanları, il topraklarının yüzde 27’sini kaplar.

Adana'nın İklimi

Akdeniz ikliminin özelliklerini taşımaktadır. Sıcaklık yaz ayları ortalama 28-30 dereceden aşağı değildir. Temmuz ve Ağustos aylarında derece 45’dir. Yağmur kış mevsiminde sürekli, yaz mevsiminde ise hiç denecek kadar az yağar. Rüzgar değişik yönlerden ve hafif eser. Kuzey rüzgarları yazın arasıra da olsa kendini duyurur.

Adana'nın Ekonomisi

Adana’nın ekonomisi, zengin su kaynakları ve iklimin uygunluğu bakımından yüzölçümünün % 39’u tarıma elverişli ve çok bereketlidir. Tarım ürünleri; (Buğday, Pirinç, Fasülye, Pamuk, Turunçgiiler)Verimli Çukurova toprakları bugün tarımsal üretim potansiyeli bakımından Türkiye'de ilk sırada yer almaktadır. Tarımın bereberinde hayvancılık da Adana ekonomisine katkı sağlamaktadır. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın yanı sıra, Akdeniz'e kıyısı bulunan Adana'nın ilçeleri Yumurtalık ve Karataş'ta deniz mahsülleri üretimi de önemli bir yer tutmaktadır. Maden zenginlikleri (alümintum, demir, manganez, krom, pirif, asbest, kumtaşı,mermer, linyit.) bakımından Türkiye’de 4. sıradadır.

Tekstil ve deri sanayi Adana'nın üretiminin %29'unu oluşturan büyük sanayi kollarıdır . Otomotiv sanayide Adana'nın en büyük firması olan Temsa, yıllık 4.000 otobüs üretmektedir. Marsan-Adana, Türkiye'deki en büyük margarin ve bitkisel yağ fabrikasI olup Avrupa'nın en büyük polyester üreticisidir.

Adana Şehirlerarası Ulaşım:

Şehir merkezine uzaklığı 5 km. olan otobüs terminalinden Türkiye`nin her yerine otobüs seferleri düzenlenmektedir.

Adana Otogar Tel: 0322 428 20 47

Adana Havayolu Ulaşım:

Adana şehir merkezinde 1937 yılında kurulan Adana Şakirpaşa Havaalanı'ndan sağlanır. Havalimanı'ndan İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Trabzon, Diyarbakır, Van illerine ve Ercan (Kıbrıs), Erbil'e tarifeli uçuşlar yapılmaktadır.

Adana Şehir İçi Ulaşım:

Büyükşehir Belediyesi Otobüsleri ve özel halk otobüsleri, dolmuşlar ve taksiler kullanılmaktadır. Ayrıca 14 km güzergahı ve bunun üzerinde 13 istasyonu bulunan Adana metrosu , 2010 yılında hizmete açılmıştır. 2007'den bu yana Adana Büyükşehir Belediyesi Otobüsleri, özel halk otobüsleri ve Hafif Raylı Sistem|Metroda Kentkart akıllı bilet kartları kullanılmaktadır. Adana Büyükşehir Belediyesi, 229 otobüsten oluşan bir filoyla şehir içinde hizmet vermektedir.

Adana Denizyolu Ulaşım:

Adana il sınırları içerisinde milletlerarası petrol ve yük taşımacılığına açık Botaş Limanı ve Toros Gübre Fabrikaları Limanı bulunmaktadır.

Adana Demiryolu Ulaşım:

Tren İstasyonu; Ziyapaşa Adana'ya ilk demiryolu hattı İngilizler tarafından 1886 yılında kurulmuştur. Adana-Mersin arasındaki hatta günümüzde dizel lokomotifli trenlere ilaveten, raybüs ve dmu tipi hızlandırılmış banliyö trenleri çalışmakta olup, Adana-Mersin arasında günde karşılıklı 27'şer tren sefer yapmakta ve seyahat süresi 45 dakikaya inmiştir. Anahat trenleri olarak ise; İstanbul Haydarpaşa'ya İç Anadolu Mavi Treni; Ankara'ya Çukurova Mavi Treni, Kayseri'ye Erciyes Ekspresi ve Elazığ'a da Fırat Ekspresi yolcu taşımaktadır.

TCDD Bilet satışı yapılan tren istasyonu gişe telefon numaraları ve çalışma saatleri:

Adana Tren İstasyonu Tel: 0322 453 31 72 - (05.30 - 21.30)

Adana Gezilecek Yerler

Adana, Çukurova’nın bereketli topraklarında kurulu, Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin arasında yer edinmiş kent, Tarihi İpek Yolu’nun geçtiği, Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasında önemli bir geçiş güzergahındaki şehir zengin tarihi ve kültürel mirasa sahiptir. Adana, Türkiye'de gezebilecek şehirlerinden biridir. Tarihi mimari yapıları, çarşıları, müzeleri ve parkları ile ziyaretçilerine şehrin geçmişi hakkında bilgi sunan ve gösteren Adana, yerli ve yabancı turistleri kendine hayran bırakıyor. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olmasından kaynaklı kültürlerin etkileşimleri sayesinde tarihi izleri görebileceğiniz şehirdir. Adana'ya ne zaman gidilir derseniz; Adana, aslında her mevsim gidilebilecek bir şehirdir. Adana’da gezilecek yerler, şehir merkezine 5 dakika yürüme mesafesinde olan, Adana merkez parkı etrafından başlayarak kısa yürüyüşlerle turistik yeri rahatlıkla görüp gezebilmeniz mümkündür.

Adana Camiler ve Müzeler

Adana Ulu Cami: Tarih kitaplarının vazgeçilmez camisi olan, mimari anlamda Selçuk ve Memluk tarzını taşıyan bu şaheser, Ramazanoğulları Beyliği tarafından 500 küsür sene önce yapılmış.

Sabancı Merkez Camii: Türkiye'nin en büyük camisidir. 6 minaresi, devasa kubbeleri dikkat çekmektedir. hat ve çini sanatı örneklerini görebilirsiniz.

Bebekli Kilise: Tepebağ’da 1880’li yıllarda, St. Paul adına yaptırılmış, bir İtalyan Katolik kilisesidir. Kilisenin tepesinde, 2.5 m. boyunda tunçtan yapılmış Meryem Ana heykeli bulunmaktadır. Bu heykelin bebeğe benzemesi nedeniyle Bebekli Kilise adı verilmiştir.

Adana Sinema Müzesi: Sinemada emeği geçen ve oldukça başarılı işler ortaya çıkaran Adanalıların bal mumu heykelleri sergileniyor.

Atatürk Müzesi: 5 Mart 1923’te Atatürk eşi ile birlikte Adana’ya geldiğinde, Ramazanoğulları’ndan Suphi Paşa’ya ait olan bu binada ağırlanmışlardır.

Etnografya Müzesi: Kuruköprü semtinde olan müze de, Çukurova’da yaşayan Türkmen aşiretlerine ait etnografik eserler ile islami taş eserler bulunmaktadır.

Adana Tarihi Yapılar

Büyük Saat: 32 metrelik dev boyuyla Türkiye'nin en büyük saatidir. Kentte buluşma yeri olarak kullandığı bir mekandır.

Tarihi Kazancılar Çarşısı: Adana da gece yarısına kadar canlılığıyla bilinen meşhur Kazancılar Çarşısı, aynı zamanda da Adana’nın en ünlü kebapçılarının olduğu yerdir.

Varda Köprüsü: Almanlara yaptırıldığı için Alman Köprüsü olarak biliniyor.

Taş Köprü: Adana'nın sembolu haline gelen taş köprü; eski, küçük ve şirin bir köprü olan Taş Köprü'nün altından günümüzde de halen sular akıyor ve şehrin içinden geçiyor. Dünya'nın araç trafiğine açık en eski köprüsüdür.

Çatalan Köprüsü: Türkiye’nin en uzun köprüsüdür.

Adana Antik Kentleri ve Kaleleri

Misis (Mopsuestia) Antik Kenti: 4. yüzyıl sonlarına ait bazilika tipinde bir tapınağın zemin mozaiklerinin sergilendiği müzedir. Bu mozaikler 1956 yılında ortaya çıkarılmış, müze de bu mozaikleri korumak için kurulmuştur. Mozaiklerde Nuh'un tufan esnasında gemisine aldığı hayvanlar betimlenmiştir.

Anavarza Antik Kenti ve Anavarza Kalesi:

Comona (Şar) Antik Kenti: Klikya bölgesinin dini merkezi olmuştur.

Magarsus Antik Kenti:

Akören Kilisesi ve Antik Kenti:

Ceyhan-Sirkeli Höyüğü Muvattali Kabartması ve Antik Kenti:

Adana Kalesi: Tarihte pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış şehir Adana Kalesi'nden ancak sur kalıntılarını günümüze kadar getirebilmiş.

Yılankale: Ceyhan ilçesindedir. 11. yüzyılda yapılmış bir Haçlı kalesidir. Ceyhan Ovası'na hakim konumda çok sarp bir tepe üzerine kurulan kale, yöredeki halk tarafından Şahmeran Kalesi olarak da tanınıyor. 8 yuvarlak burcu, nizamiye kapısı, kilise ve su sarnıcı da bulunan kalenin teraslarına taş merdivenlerle çıkılmaktadır.

Toprakkale:

Kozan (Sis) Kalesi ve Manastırı:

Adana Doğal Güzellikleri, Milli Parkları Ve Yaylaları

Şehrin içinden geçen Mavi Bulvar ve Kıyıboyu.

Ağyatan Kuş Cenneti ve Tuzla Gölü:

Seyhan Baraj Gölü: Etrafında yer alan yürüyüş yolları ve doğal güzellikleri ile oldukça ilgi çeken yerler arasında yer alıyor.

Ceyhan Nehri: Uzunluğu 509 km, aynı zamanda Çukurova'nın hayat kaynağından biri olan nehirin enarından geçerken göz kamaştıran manzarasıyla huzurlu zaman geçireceksiniz.

Merkez Parkı: Haftasonu sabahları yürüyüş yapmak ve bisiklet sürmek için mükemmel bir yer.

Adana Çevresi Karatepe-Aslantaş Milli Parkı:

Aladağlar Milli Parkı:

Yumurtalık Lagünü Milli Parkı:

Akçatekir, Bürücek, Aladağlar, Horzum, Fındıklı, Hamidiye, Asar, Asmacık, Armutoluk, Belemedik, Meydan, Çamlıyayla ve Kızıldağ yaylalarında serin havasıyla ve doğa ile iç içe olmanın verdiği huzurla zamanınızı keyifli değerlendirmiş olursunuz.

Adana Şenlik ve Festivalleri

Adana, her zevkten ve renkten insana hitap eden festivaller ve şenliklerin düzenleyerek turistleri kendine çeken bir eğlence kentidir.

1. Kızıldağ Kar Festivali
Her sene Ocak ayının sonlarına doğru Kızıldağ Yaylası/Karaisalı Adana’da Adana Büyükşehir Belediyesi ve Karaisalı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Kızıldağ Kar Festivali, kayak sporlarına ilgili yüzlerce yerli ve yabancı turistin ilgisini çekiyor.
2. Aladağ Kardan Adam Şenliği
Her sene Ocak ayının sonunda Adana’nın Aladağ ilçesinde gerçekleştirilmekle birlikte ziyaretçilerine, düzenlendiği 700 rakımlı Mavriyan Yaylası’nda da yöresel lezzetler tatma, yayla şenliklerine katılma gibi imkanlar sunuyor.
3. Devlet Tiyatroları Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali
Her sene 26 Mart tarihinde düzenlenmekle birlikte 2019 senesinde 22.si ile ziyaretçilerini ağırlamış olan. Sabancı Vakfı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları işbirliğiyle gerçekleştirilen bu festival, Adana’nın Seyhan ilçesinde ziyaretçileri ile bir araya geliyor.
4. Adana Sağlık Festival
Her sene Mart ayının ortasında düzenlenen Adana Sağlık Festival, Adana Valiliği bünyesinde yürütülen Güney Adana Kalkınma Programı kapsamında gerçekleştiriliyor. 2019 senesinde 2.si düzenlenen olan ve diğer etkinliklere oranla henüz yeni sayılan bu festivalin sloganı ise “Adana Sağlıkla Kanatlanıyor”.
5. Portakal Çiçeği Karnavalı
Her sene Nisan ayının ilk yarısında düzenlenen ve ünü il sınırlarını aşmış olan Portakal Çiçeği Karnavalı, ilk kez 2013 senesinde gerçekleşmiş. Sokak şovları, açık hava konserleri, sergiler vb. etkinliklere katılabilirsiniz. Her adımda burnunuza mis gibi portakal kokularının geleceği Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında Adana’nın yöresel lezzetlerini de tatma fırsatı bulabilirsiniz. Bunun yanı sıra Adana’yı hatırlatan hediyelik eşyaların envaiçeşidini bulabileceğiniz alışveriş stantları, sokak lezzetlerinin satıldığı yerler, geçiş törenindeki motorcu ve Vosvos’luların şovu vb. ile tam bir şenlik havasında geçen Portakal Çiçeği Karnavalı’nda hayat enerjiniz yükselecek ve tek kelimeyle tazeleneceksiniz. Baharın gelişiyle Nisan ayında Adana'da hava ne üşütüyor, ne terletiyor. Şehrin içine girdikçe davullar, zurnalar, kafasında portakal çiçeğinden taçlar takmış kadınlar sizi karşılıyor. Günlerce süren bu muhteşem şenlik yerli ve yabancı turistleri kendine çekmektedir.

6. Çukurova Rock Festivali
2019 senesinde 3.sü düzenlenen olan Çukurova Rock Festivali ile Adana’da ne çok soğuk ne de çok sıcak olan; ziyaret edilebilecek en güzel ayda baharın gelişini rock müzik performansları eşliğinde kutlayabilirsiniz.
7. Adana Geleneksel El Sanatları Festivali
Her yıl Nisan ayında ziyaretçileri ile buluşuyor. Ziyapaşa Parkı Büyük Saat’in yakınında düzenlenen bu festivali gerçekleştiren kurum ise Akdeniz Geleneksel El Sanatları Derneği.
8. Uluslararası Çukurova Yörük Türkmen Şöleni ve Hıdırellez Etkinliği
Her sene Mayıs ayının başında düzenlenen Uluslararası Çukurova Yörük Türkmen Şöleni ve Hıdırellez Etkinliği’nin 2019 yılında 17.si gerçekleşen. Yörük Türkmen Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen bu festival kapsamında yaklaşık 200 kişilik bir grup, Türk bayrakları ve mehter takımı eşliğine Atatürk Parkı’nda gösteri yapıyor.
9. Adana Karpuz Festivali
3.sü düzenlenen olan Adana Karpuz Festivali, Karataş Belediyesi ile Adana Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nce gerçekleştiriliyor.
10. Yumurtalık Kiteboard Festivali
2019 senesinde Yumurtalık Plajı’nda 5.si düzenlenecek olan festival, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Yumurtalık Belediyesi’nin katkıları ile gerçekleştiriliyor.
11. İsmet Atlı Karakucak Güreşleri
Her sene Haziran ayının sonunda gerçekleştirilen İsmet Atlı Karakucak Güreşleri, 2019 yılında 4.sü ile ziyaretçilerini ağırlayacak. Adana Büyükşehir Belediyesi ve Kozan Belediyesi’nin katkıları ile gerçekleşen İsmet Atlı Karakucak Güreşleri kapsamında düzenlenen yarışmalarını izleyebilir ve bu senenin başpehlivanın kim olacağını bizzat görebilirsiniz.
12. Saimbeyli Kültür Sanat ve Kiraz Festivali
Adana’nın Saimbeyli ilçesinde gerçekleşen 2019 Haziran ayında 28.sini gerçekleştirmiş olacaktır. Adana’nın festivalleri genel anlamda yöresel lezzetler ve bu topraklarda yetişen ürünler üzerine kurulu.
13. Tufanbeyli Geleneksel Yaz Şenliği ve Karakucak Güreş Festivali
Her sene 22-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen Tufanbeyli Geleneksel Yaz Şenliği ve Karakucak Güreş Festivali’nin 2019 senesinde 18.si düzenlenecektir.
14. Kızıldağ Karakucak Güreşleri
Haziran ve Temmuz ayında Adana Karaisalı da gerçekleşen güreş etkinliklerinden sonra varan 3 olan Kızıldağ Karakucak Güreşleri’nin en önemli özelliği 2019 yılında dek tam tamına 534 kez düzenlenmiş olması. Türk güreşine damga vuran pehlivanların boy gösterdiği güreşler, Türkiye’nin en büyük güreş etkinliği olmakla birlikte her sene ağustos ayının başında düzenleniyor.
15. Kızıldağ Yayla Şenlikleri
Her yıl Ağustos ayının sonlarına doğru ziyaretçileri ile buluşuyor. Adana Karaisalı ilçesinde düzenlenen Kızıldağ Yayla Şenlikleri’nde çalgı – çengi ve Adana mutfağı lezzetlerine doyacaksınız.
16. Tapan Geleneksel Kültür Festivali
Adana’nın Feke ilçesinde her yıl 19 Ağustos’ta gerçekleşen Tapan Geleneksel Kültür Festivali, Seyhan Belediyesi’nin katkılarıyla Tapan Yöresi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nce organize ediliyor.

17. Karakışlakçı Çilek ve Bal Festivali
Her sene Ağustos ayının sonunda gerçekleşen Karakışlakçı Çilek ve Bal Festivali, 2019 senesinde 10.su ile ziyaretçilerini ağırlayacak. Adana Pozantı’da düzenlenen etkinlikte çileklerin tadına bakabilirsiniz
18. Adana Cımcılık Festivali
Her sene Ağustos ayının sonunda düzenlenen Adana Cımcılık Festivali’ne katılmak. Adana’da sıcaklıkların 45 dereceyi bulduğu ağustos ayının en sevilen etkinliklerinden biri olan Adana Cımcılık Festivali, Adana – Seyhan Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleştiriliyor.
19. Uluslararası Adana Film Festivali
İlk kez 1969 senesinde “Altın Koza Film Şenliği” adı altında düzenlenmesi ile Türkiye’nin uluslararası statüye kavuşmuş en köklü festivallerinden biri olma özelliğini taşıyan Uluslararası Adana Film Festivali, her sene Eylül ayının son haftası ziyaretçileri ile buluşuyor. 2005 yılından beri Uluslararası Adana Film Festivali adı ile düzenlenen bu etkinlik, Adana’nın Seyhan ilçesinde gerçekleşmekte ve Türkiye'nin en çok bilinen ve en meşhur film festivallerinden biri olan Altın Koza Film Festivalinde hayranı olduğunuz birçok oyuncuyu görme şansınız bile vardır.
20. Yüreğir Bilim Şenliği
Her sene 26 Eylül tarihinde düzenlenen Yüreğir Bilim Şenliği, 15 Temmuz Şehitler Parkı Bilim Tarih ve Kültür Kompleksi’nde ziyaretçilerini ağırlıyor. Yüreğir Belediyesi tarafından, TÜBİTAK, Adana Valiliği, Çukurova Üniversitesi, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Teknokent ve Türk Hava Kurumu’nun işbirliği ile düzenlenen Yüreğir Bilim Şenliği’nde ilginç anlara şahit olabilirsiniz.
21. Adana Lezzet Festivali
Her sene Ekim ayının başında (6-8 Ekim arasında) gerçekleşen, 2019 senesinde 3.sü ile ziyaretçilerini ağırlayacak. Festivalin düzenlenme amacı, Adana ve Adana mutfağının uluslararası çapta bir üne sağlanmasına katkıda bulunmak. Adana Valiliği’nce düzenlenen Adana’nın Seyhan ilçesinde gerçekleştirilen festival, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın himayesinde düzenleniyor.
22. Adana Havacılık ve Yamaç Paraşütü Festivali
Her sene Ekim ayının sonunda, Rüzgarlı Tepe (Kabasakal Köyü) 2019 senesinde 10. organizasyonu ile yarışmalara ev sahipliği yapacaktır.
23. Pozantı Belemedik Doğa ve Fotoğraf Festivali
Her sene Ekim ayının sonunda düzenlenen Pozantı Belemedik Doğa ve Fotoğraf Festivali, 2019 senesinde 3.sünü gerçekleştirecek. Birçok farklı fotoğrafçı ile birlikte Pozantı’yı turlayabilir, kartpostalları kıskandıracak güzellikte fotoğraflar çekebilmek mümkündür.
24. Çiçekli Köyü Adana Nar Festivali
Çiçekli Köyü Çatalan, Adana – Sarıçam’da her sene ekim ayının sonunda gerçekleşen Çiçekli Köyü Adana Nar Festivali, bu şehrin verimli toprakları, leziz mahsullerinin ne denli fazla olduğunu kanıtlayan etkinlik.
25. Sarımazı Zeytin Festivali
Her sene Ekim ayının son günlerinde Adana Ceyhan ilçesinde gerçekleşen Sarımazı Zeytin Festivali’nin düzenlendiği açık adres ise Ceyhan Belediyesi, festival kapsamında onlarca çeşit zeytin tatma imkanınız var.
26. Uluslararası Ceyhan Karpuzu ve Tarım Festivali
Her sene 30 Ekim tarihinde düzenlenen Uluslararası Ceyhan Karpuzu ve Tarım Festivali’nin ilki ise 2005 senesinde gerçekleştirilmiş.

27. Aladağ Doğa ve Sanat Festivali
Her sene Kasım ayının ortasında düzenlenen Aladağ Doğa ve Sanat Festivali 2019 senesinde 2.sini gerçekleştirecek. Küp Şelalesi ve Kozan Anavarza Kalesi başta olmak üzere enfes yerlere denk geleceğiniz festival, Adana Valiliği ve Aladağ Belediyesi’nce düzenleniyor.
28. 13 Kare Sanat Günleri
Her sene Aralık ayının ortasında gerçekleştirilen 13 Kare Sanat Günleri, fotoğraf yarışması ve beraberinde ödül törenine de ev sahipliği yapıyor
29. Adana Kebap ve Şalgam Festivali
Her sene Aralık ayının ikinci cumartesi gününde gerçekleşen Adana Kebap ve Şalgam Festivali, aynı zamanda “Dünya Rakı Festivali” olarak da biliniyor. Adana’nın tarihi yerleri der demez akla ilk gelen yerlerden biri olan Tarihi Kazancılar Çarşısı/Büyük Saat’in etrafını çevreleyen ve 10 sokak boyunca sayısız standa denk geleceğiniz Adana Kebap ve Şalgam Festivali’nde yöreye özgü, leziz mi leziz şalgam ve kebap ikilisini tadabilirsiniz.

Adana'da Ne Yenir?

Adana leziz yemekleriyle meşhur ve gidenin birkaç kilo almadan dönülmeyen bir şehirdir. Mutfak kültüründe; acı, ekşi, narenciye, deniz ürünleri, zeytinyağı ve yeşillikler sıkça kullanılmaktadır. Adana yemek kültüründe et oldukça önemli bir malzemedir ve mutfak ürünlerinin çoğunda et kullanılmaktadır. Adana Mutfağı'nın lezzetiyle bağımlılık yapan , dünyaca meşhur Adana Kebap 'tır. Kebap, bol salata yanında şalgam ile tüketilir. Adana Kebabı; Türk mutfağının dünyaya açılmasına en büyük katkıyı sağlayan lezzet. Bölgeye has erkek koyun etinin zırhdan (bölgeye has satır) geçirilmesi ile elde edilen kıymadan yapılır. Bu kıymaya biber salçası, kırmızı pul biber ve kuyruk yağı da ilave edilir.

Ciğer şiş; Kahvaltıda olmak üzere her öğünde tüketilebiliyor.

Şırdan; Geceleri sokaklarda satılan bu yemek görüntüsü ile pek güzel olmasa da hastası çoktur.

Bici Bici: Yaz mevsiminde yenilen buz püresi, pişmiş nişasta, pudra şekeri ve şerbetten yapılan Adana'ya özgü bir tür tatlıdır.

Adana Mutfağı'nın diğer ünlü yemekleri ise şunlardır;
Analı Kızlı, Mahluta çorbası, Yüksük çorbası, Kabak Çintme, Kısır, Karakuş Tatlısı, Karsambaç (buzlu tatlı) ve Sıkma çeşitleri ile damaklarda lezzet bırakmaktadır.

Adana'da nereden alışveriş yapılır?

Adana'da alışveriş yapabileceğiniz pek çok alışveriş merkezi mevcut. Tarihi Kazancılar Çarşısı, içerisinde bakırcıların ve kazancıların olduğu bu çarşı, aynı zamanda günlük ihtiyaçlara uygun ürünler satan pek çok dükkanı da barındırıyor.

Adana Devlet Daireleri İletişim Bilgileri

T.C. ADANA VALİLİĞİ

Adres: Döşeme Mahallesi Mehmet Nuri SABUNCU Bulvarı No:53 Seyhan
E-Posta: adana@icisleri.gov.tr - icisleribakanligi@hs01.kep.tr
Telefon: 0322 459 27 43
Faks: 0322 458 83 52

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Adres: Reşatbey Mah. Atatürk Cad. Seyhan/ADANA
Telefon: 0322 455 35 00

ADANA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Adres: Döşeme Mah. Erdal Acet Cad. No:17
E-mail: adana155@egm.gov.tr
Telefon: 0322 435 3195
Faks: 0322 436 0487

ADANA ŞEHİR EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTENESİ

Adres: Dr. Mithat Özsan Bulvarı Kışla Mah. 4522 Sok. No:1 Yüreğir/ADANA
Telefon: 0 322 455 90 00
Faks: 0322 344 03 05
E-Posta: adanasehir@saglik.gov.tr

ADANA VERGİ DAİRESİ (Başkanlık Ana Hizmet Binası)

Adres: Beşocak Anıtı Mey. Karasoku Mah. Sok.1 Seyhan - ADANA
Tel: 0322 352 17 17 ( Vimer: 189 Vergi İletişim Merkezi)
Faks: 0322 352 17 26
E-posta: adanavdb@adanavdb.gov.tr

ADANA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ

Telefon: 0322 280 12 45
Faks: 0322 363 13 35
Adres: Kuruköprü mah.özler cad.no:20 kat 8 Seyhan/ADANA
E-mail: adana-km@tkgm.gov.tr

ADANA İL NÜFUS ve VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Adres: Döşeme Mahallesi Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı No:89 Yeni Valilik Binası Hükumet Konağı B Blok Kat:-1 Seyhan/ADANA
Telefon: 0322 458 84 25
Faks: 0322 458 84 26

 

Adana Haritası