Ankara Şehir Rehberi

ankara ili

Ankara Hakkında

İlin Adı: ANKARA - (Ankara ilinin 25 adet ilçesi vardır.)

Ankara İlçeleri: Akyurt, Altındağ, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kalecik, Kazan, Keçiören, Kızılcahamam, Mamak, Nallıhan, Polatlı, Pursaklar, Sincan, Şereflikoçhisar, Yenimahalle

Ankara Plaka Kodu: 06

Ankara Telefon Alan Kodu: 312

Ankara Nüfusu: 5.510.450

Ankara Bölgesi: İç Anadolu

Ankara, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti, en kalabalık ve en gelişmiş şehirlerimizden biridir. Topraklarının büyük bölümü İç Anadolu Bölgesi'nin Yukarı Sakarya bölümünde yer alır. Türkiye'nin coğrafi merkezine yakın olduğu için, hem konum hem de işlev itibariyle Türkiye'nin kalbi benzetmesi yapılır.

Ankara şehrinin adı nereden geliyor?

Frigya dili ve Yunancada ?????? (telâffuz: Anküra), gemi çapası demektir. Bazı efsanelere göre Ankara, Frig Kralı Midas’ın bir gemi çapası bulduğu yerdir. Büyük İskender'in Doğu Seferi sırasında Anküra’ya MÖ 333'te geldiği kayıtlara geçmiştir. 2. yüzyıla ait ve Ankara'daki Anadolu Medeniyetleri Müzesinde sergilenen bazı paralarda gemi çapası figürü bulunmaktadır.

Frigler, Galatlar ve Romalılar tarafından ?????? olarak bilinen şehrin adı, Latin harfleri ile Batılı kaynaklara Ankyra ve Ancyra olarak geçti. Kentin adı, Türklerin Anadolu'ya gelmesinden sonra Ankara, Engürü ve Engüriye olarak değişime uğradı. Batı dillerine de Angora olarak geçti. 16. yüzyıla ait çeşitli resmî Osmanlı evraklarında Ankara adı geçmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti devleti, 28 Mart 1930'da yabancı ülkelerden Türk şehirleri için Türkçe adların kullanılmasını resmen talep etti. Bu tarihten sonra posta idaresi Angora olarak adreslenmiş mektupları Ankara'ya ulaştırmadı. Böylece zamanla Ankara adı evrenselleşti. 1923'ten beridir de Türkiye Cumhuriyeti'ne başkentlik etmektedir.

Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti Ankara, yöresindeki Orman Çiftliği yakınlarında Yontma Taş Döneminden kalma bir balta bulunması nedeniyle, bölgede bir zamanlar insanların yaşadıkları varsayılmaktadır.

Ankara Kalesi’nde bulunan kalıntılardan da kentin sırasıyla Hititler, Frigyalılar, Lidyalılar, Kimerler, İranlılar ve Makedonyalıların egemenliklerinde kaldığı; Galatlar ve daha sonra da Roma ve Selçuklular dönemlerinde en görkemli günlerini yaşadığı bilinmektedir.

Ankara’nın Türkler eline geçişi, Malazgirt Savaş’ından iki yıl sonra, 1073 yılındadır. 1101’de Haçlılar Kenti almışlar, kısa süre sonra Bizanslılara bırakıp yollarına devam etmişler, 1127’de de Selçuklu Türkleri, Ankara’yı yeniden zapt etmişlerdir.

Kent önce Danişmentoğulları’na bağlanmış, Kılıçarslan döneminde de Selçuklu Devleti’ne katılmıştır. Selçukluların ardından bir süre İlhanlıların valilerini ve Sivas’ta bağımsızlığını ilan eden Eratnaoğulları’nca yönetilen Ankara, 1354’de Orhan Gazi’nin oğlu Süleyman Paşa tarafından alınıp Osmanlı ülkesine katılmıştır.

Osmanlılara geçtikten sonra, Ankara’nın tarihinde Yıldırım Beyazıt dönemine kadar önemli bir değişiklik yoktur. Timur ile Yıldırım Beyazıt arasında geçen Ankara Savaşı’nın hemen ardından kentin yazgısı da değişecektir. Timur, Anadolu’dan ayrılınca Beyazıt’ın oğullarından Mehmet Çelebi, Amasya da padişahlığını ilan etmiş ve Ankara’yı da egemenliği altına almıştır.

1951 yılında eyalet merkezi Kütahya’ya götürülünceye dek, Ankara, Anadolu eyaletinin merkeziydi. XVII. Yüzyılın başında Celali ayaklanmaları sırasında Celaliler in eline geçen kent, bir yıl sonra Kuyucu Murat Paşa tarafından geri alınmıştır. Ankara, XVI. Ve XVII yüzyıllarda orta büyüklükte bir kenttir. Evleri kalenin iç ve dış surları içindedir.

Fatih dönemine kadar Ankara, Anadolu Beylerbeyliği denilen çok geniş Türk eyaletinin merkezliğini yapıyordu. Eyalet merkezinin Kütahya’ya geçmesine karşılık, Beylerbeylerinin uzun süreler Ankara’da oturdukları bir gerçektir.

Tanzimat’tan sonra Ankara vilayeti oluşturulmuş, vilayetin merkez sancağı da Cumhuriyet ile birlikte Ankara ili olmuştur.

Cumhuriyet döneminde Ankara;

Ankara, Cumhuriyetle birlikte gelişmeye başladı. İstiklal Savaşı’nda Milli mücadelenin merkezi, karargahı, 23 Nisan 1920’de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışma yeri, 13 Ekim 1923’de de yeni cumhuriyetin başkenti olmuştur.

Balkan Savaşı sonunda Rumeli vilayetlerinin çoğunun kaybedilmesiyle, batıdaki Türk sınırları İstanbul’a çok yaklaşmıştı. İstanbul Boğazı’nın ele geçirilmesi de oldukça kolaylaşmıştı. Bu yüzden devlet merkezinin İstanbul’da kalması tehlikeli ve sakıncalı görülerek başkentin Anadolu içinde başka bir şehre taşınması düşünülmüştür. Savaş yıllarında en çok saldırı batıdan gelmekteydi ve Ankara bu saldırılara hayli uzak kalıyordu. 27 Aralık 1919 tarihinde, başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsiliyesi” Ankara’ya gelerek 29 Aralık 1919’da yayımlanan bir tebliğ ile bütün mebuslara toplantının Ankara’da yapılacağını duyurmuştur. Bu genelgeden sonra 23 Nisan 1920 tarihinde kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti'nin merkezi Ankara olarak ilan edilmiştir. 13 Ekim 1923 tarihinde çıkarılan bir kanun ile Ankara, Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti olmuştur. Başkent seçildiği yıllarda Ankara çok az sayıda binası olan küçük, yoksul ve çorak bir şehirdi. İstiklal Savaşımızın hazırlanıp sevk ve idare edildiği bir merkez olarak Millî Mücadelemizin sembolü haline gelen bu tarihi şehir, 29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanından sonra giderek büyümüş; yepyeni, büyük ve modern bir görünüm kazanmıştır.

Ankara'nın Çoğrafyası

Ankara coğrafi olarak Türkiye'nin merkezine yakın bir konumda bulunur ve Batı Karadeniz Bölgesi'nde kalan kuzey kesimleri hariç, büyük bölümü İç Anadolu Bölgesi'nde yer alır. Yüzölçümü olarak ülkenin üçüncü büyük ilidir. Ankara yüz ölçümü 2.516 kilometrekaredir.

Türkiye toprakları üzerinde yer alan en büyük nehir olan Kızılırmak ilin doğusunu, Türkiye'deki en büyük nehirlerden olan Sakarya Nehri ise, ilin batısını sulamaktadır. Sakarya Nehri'nin kollarından Ankara Çayı, il merkezinden geçer. İlin güneyinde ise 1300 kilometrekare ile ülkenin en büyük ikinci gölü, %32,4 tuz oranıyla da dünyanın en tuzlu ikinci gölü olan Tuz Gölü vardır. Ayrıca Tuz Gölü'nün de içinde bulunduğu havza, Türkiye'nin en büyük kapalı havzasıdır.

Ovalık bir alanda kurulan ilin yüzölçümünün yaklaşık %50'sini tarım alanları, %28'ini ormanlık ve fundalık alanlar, %12'sini çayır ve meralar, %10'unu ise tarım dışı araziler teşkil etmektedir. İlin en yüksek noktası 2015 m yüksekliğindeki Elmadağ, en geniş ovası 3789 km²'lik yüzölçümü ile Polatlı Ovası, en büyük gölü yaklaşık 490 km²'lik yüzölçümü ile Tuz Gölü'nün il içindeki alanı, en uzun akarsuyu yaklaşık 151 km'lik uzunluğu ile Sakarya Nehri'nin il içindeki bölümü, en büyük barajı ise 83,8 km²'lik yüzölçümü ile Sarıyar Barajı olup, il geneli itibarıyla 14 doğal göl, 136 sulama göleti ve 11 baraj bulunmaktadır.

Ankara'da Mevsimler ve Hava

İlin güney ve orta bölümlerinde karasal iklimin soğuk ve kar yağışlı kışları ile sıcak ve kurak yazları, kuzeyinde ise Türkiye'de Karadeniz iklimi nin ılıman ve yağışlı halleri görülebilir.

Sıcaklık, yaz ayları ortalaması 25-30 derecedir. Mevsim genelde çok kurak ve sıcaktır. Ağustos aylarında derece 40 yörelerini bulur. Geceleri serindir. Yaz boyunca yağmur pek yağmaz. Rüzgarlar, kuzeydoğu ve güneybatıdan hafif olarak eser. Hava yılın100 günü güneşli, 185 günü parçalı bulutlu, 80 günü de kapalı ve yağışlıdır.

Ankara'nın Ekonomisi

Ankara’da yapılan tarım daha çok tarla ürünlerine dayanır. Konya’dan sonra Türkiye’nin ikinci büyük tahıl (buğday) ambarıdır. Buğdaydan başka, yulaf, arpa, baklagiller, sanayi bitkileri, şeker pancarı, yumru bitkiler, sebze ve meyve çeşitleri, patates oldukça çok yetiştirilir. Sakarya ve buna dökülen akarsuların vadilerinde pirinç ekilir. Armudu ve üzümü meşhurdur.

Ankara hayvancılık bakımından önemli bir ilimizdir. Tiftik keçisinin diğer bir ismi de “Ankara keçisidir”. Kümes hayvanı yetiştiriciliği de önemli bir yer tutar. Ankara’nın balı da çok meşhurdur ve üretimi yüksektir.

Sanayi ve ticaret bakımından memleketimizin başta gelen merkezlerindendir. Sanayi, imalat ve gıda kolunda oldukça gelişmiştir. Un, makarna, şeker, yağ, dokuma fabrikaları, süt, tereyağı, et kombinaları, deri ve trikotaj tesisleri vardır. Çimento, tuğla, kiremit ve inşaat makinaları imal eden fabrikalar hızla artmaktadır. Merkezi ve ilçelerinde fabrika sayısı oldukça fazladır. Şehir, 1956’dan bu yana “Enterkonnekte” enerji sistemine bağlıdır. İlin enerji ihtiyacının çoğu Hirfanlı, Sarıyar, Kesikköprü, Çatalağzı ve Çayırhan hidroelektrik santrallarından karşılanmaktadır.

Ankara Şehiriçi Ulaşım:

Günlük ulaşımda belediye tarafından işletilen otobüsler ile özel olarak işletilen dolmuşlar da kullanılmaktadır. Şehirde taksi sayısı da halkın ihtiyacını karşılayacak düzeydedir ve 24 saat hizmet vermektedir.

Ankara Karayolu Ulaşım:

Karayolu ulaşımı Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali (AŞTİ) ile sağlanmaktadır. O-20 başka otoyollara bağlanarak başkentin ülkenin diğer kentlerine ulaşımını sağlar. İl içindeki diğer devlet yollarının hemen hepsi Ankara şehrine bağlıdır.

Ankara Aşti Otogarı Telefon Numarası: 0(312) 207 10 00

Ankara Havayolu Ulaşım:

İl merkezinin kuzeyinde yer alan Esenboğa Uluslararası Havalimanı havayolu ile giriş çıkışı sağlayan en önemli noktadır. Esenboğa'dan Türkiye'nin hemen her iline, ayrıca Avrupa, Amerika ve Uzak Doğu'nun çeşitli şehirlerine uçmak mümkündür. Havalimanını kent merkezine bağlayan yol da tamamen yenilenmiş ve yeni geçitler devreye sokulmuştur. Esenboğa Havalimanı şehir merkezine 35 dakikalık uzaklıktadir.

Ankara Esenboğa Havalimanı Santral Tel: 0312 590 40 00

Ankara Tav Çağrı Merkezi: 0850 222 98 28

Ankara Demiryolu Ulaşım:

Şu anda sadece Eskişehir- Ankara, Konya – Ankara arasında seferler yapmaktadır.

Ankara Gar Tel: 0(312) 309 05 15 / 336 Danışma

Ankara Polatlı Yht Gar Tel: 0 (312) 625 59 99

Ankara Gezilecek Yerler

İç Anadolu Bölgesinde, Orta Anadolu’nun kuzeybatısında yer alan Ankara’nın şehir merkezi Anadolu tarihinden esintiler taşıyan bir atmosfere sahiptir. Konumu ile tarih boyunca Avrupa ve Asya arasındaki geçişlerin odak noktasında yer alan Ankara, ülkemizin başkenti olmasıyla birlikte gezme konusunda da birçok yere sahip olan kent, Cumhuriyet tarihimizle ilgili yapı ve müzeler başta olmak üzere birçok gezilecek yerler bulunmaktadır.

Anıtkabir: Modern Türkiye kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk‘ün kabristanının bulunduğu yerdir. Ankara’ya gezmek için gelenlerin ilk uğrayacağı adreslerden biridir. 1953 yılında yapımı tamamlanan Anıtkabir, ziyaret etmek için gelen yerli veya yabancı tüm misafirlerine ücretsizdir. Anıtkabir ziyaretinizde Kurtuluş Savaşı Müzesi‘ni ziyaret edebilirsiniz.

Augustus Tapınağı: Zamanında Ankara’nın başkenti olan Galatya‘yı topraklarına katan Roma İmparatorluğu kutlamalar için İmparator Augustus‘a bağlılığını ispatlamak için yaptırdığı tapınaktır. Halen restore çalışmaları devam etmektedir.

Ankara Kalesi: Ankara Kalesi: Yapılış tarihi henüz bilinmeyen Ankara Kalesi, yıllardır şehre bekçilik etmiş ve zamanla şehrin simgesi haline gelmiştir. Muazzam bir manzaraya sahiptir.

Soğuksu Milli Parkı: Piknik için ilçeye gelenler ise Kızılcahamam’ın şifalı kaplıca sularına girmeden evlerine dönmüyor. Kızılcahamam Belediyesi ile çeşitli otellere ait Termal tesisler kaplıca havuzlarıyla terapi imkanı sunuyor.

Mogan Gölü / Parkı: Gölbaşı – Mogan Gölü: Sıcak yaz aylarında deniz özlemini bir parça da olsa gideren bir gezi alanı olan Gölbaşı’nın kıyıları kayık gezileri için de elverişli.

Çubuk Barajı: Baraj çevresindeki ormanlık alan içinde gazinolar, piknik yerleri, yürüyüş alanları ve kır kahveleri bulunuyor. Motor gezileri içinde elverişli olan baraja belediye otobüsü ile gitmek mümkün.

Tuz Gölü: Ankara’nın güneydoğusundaki Şereflikoçhisar’a yaklaşırken, batıya doğru parlayan ışık size Tuz Gölü’nün yaklaştığını bildirir. Tuz kristallerinin şiddetli beyazlığı ve parıltısı aldatıcı bir biçimde kar ve buz görüntüsünde. Tuz Gölü, Melendiz ırmağı, pek çok küçük akıntı ve yeraltı tuzlu su kaynaklarıyla besleniyor.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi: Müzede, Anadolu Arkeolojisi, Paleolitik çağdan başlayarak, Neolitik, Eski Tunç, Asur Ticaret Kolonileri, Hitit, Frig, Urartu dönemlerine ait, Karain, Çatalhöyük, Hacılar, Canhasan, Beyce Sultan, Alacahöyük, Kültepe, Acemhöyük, Boğazköy Gordion, Pazarlı, Altıntepe, Adilcevaz, Patnos kazılarından gelme çeşitli koleksiyonlar ve çeşitli dönemlere ait örnekler, Osmanlı Dönemi mekanlarında kronolojik bir sırayla sergileniyor.

Roma Hamamı: Ulus Meydanı’ndan Yıldırım Beyazıt Meydanı’na uzanan Çankırı Caddesi üzerinde, Ulus’tan itibaren yaklaşık 400 metre uzaklıkta, yolun batısında, caddeden 2,5 metre kadar yükseklikteki bir plato üzerinde bulunmaktadır.

Teleferik Keyfi: Keçiören – Teleferik Keyfi: Keçiören Belediyesi, çocuğundan yaşlısına tüm Ankaralılar kuş bakışı ile muazzam bir manzara keyfi sürebilirsiniz.

Aqua Vega Akvaryum: Birbirinden farklı binlerce canlı, saydam balıklar, devasa balinalar, suda yaşam ve diğerlerin yer aldığı bu akvaryum tamda gezilesi yer.

Atakule: Şehirde nereleri gezebilirim diye düşündüğünüzde bile Atakuleye çıkabilir keşif yapabilirsiniz. Kocatepe Camii: Ankara’nın Kocatepe semtinde 1967’de inşaatına başlanan ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 1987’de inşaatı tamamlanan cami.

Karagöl: Her iki tarafı da yamaçlarla ve çam ağaçları ile kaplı olan Karagöl, ziyaretçilerine her mevsim farklı renklerle ayrı güzellikler sunmaktadır.

Estergon Kalesi: Macaristan’ın başkenti Budapeşte’ye 60 km uzaklıkta bulunan Estergon Kalesi’nin bir kopyası Keçiören’de aslına uygun olarak inşa edilerek, 2005 yılında Türk Kültür Merkezi adıyla ziyarete açılmış.

Kuğulu Park: Kavaklıdere semtinde yer alan bu park kuğuları ile ünlüdür. Havuzda kuğular ve ördekler parkın içinde gezinirler. Çocuk bahçesi ve kafeterya halkın hizmetindedir.

Güven Park: Ankara ili Çankaya ilçesi Kızılay Meydanı içerisinde bulunmaktadır. Merkezi konumu tüm Ankaralıların istisnasız buluşma noktası olmasına sebep olmuştur. Şehrin yoğunluğunun tam ortasında yeşilliği ve tarihiyle sizi bir mekandır.

Gençlik Parkı: Ankara’nın simgelerinden biri. 7’den 70’e herkesin Gençlik Parkında bir anısı vardır. Gençlik Parkı, lunaparkı, restoranları yeşilliği ile başkentin merkezinde eşsiz bir yer.

Keçiören Evcil Hayvanlar Parkı: Özellikle akvaryum balıkları ve kümes hayvanları bu projelerimizde bize hız katmıştır. Nisan 1999 itibari ile akvaryumumuzda bir üretim bölümü hayata geçirilmiştir.

Seğmenler Parkı: Kuğulu’dan sonra Kavaklıdere’deki bir diğer meşhur yeşil alan, 1983’te açılan Seğmenler Parkı. Çankaya Köşkü’nün hemen altında, İran ve Atatürk bulvarları arasında kalan 67 bin m²’lik araziye kurulu park, yapı yoğunluğunu fazla olduğu Ankara’nın merkezinde doğa özleminin giderilebileceği ender alanlardan bir tanesi.

Duatepe Anıtı: Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün 10 Eylül 1921 tarihinde taşlayan Türk genel karşı taarruzunda, düşmandan geri alınan ilk tepedir. Duatepe düşmanın Ege Deniz’ine dökülünceye kadar kovalandığı, sonu aydınlık bir sürecin başlangıç noktasıdır. Türk Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktası sayılan Sakarya Meydan Savaşı’nın yapıldığı son savunma hattı üzerindeki Duatepe, Gazi Tepe, Türbe Tepe ve Mangal Dağı’nın ağaçlandırılması yapılmıştır.

Türk Hava Kurumu Müzesi: Ankara`da tarihi Paraşüt Kulesinin yanında havacılık tarihine, Türk Hava Kurumunun çalışmalarına ilişkin belge, fotoğraf ve maketlerin sergilendiği 19 Mayıs 2002`de ziyarete açılmış müzedir.

Rahmi M. Koç Müzesi: Ankara’nın ilk ve tek sanayi müzesidir. Müze ulaşım, sanayi ve iletişim tarihine adanmış olmakla birlikte, koleksiyonda Ankara ve Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili objelere de yer verilmiştir. Ankara Kalesi’nin girişindeki ihtişamlı binada sergilenmekte olan koleksiyon, minyatür modellerden başka sandal ve arabalar gibi birebir ölçülerde objeleri de kapsamaktadır.

Etnografya Müzesi: İçerisindeki muhteşem koleksiyonu nedeniyle oldukça rağbet gören bir yerdir. 1930 yılından bu yana faaliyet göstermekte olan Ankara Etnografya Müzesi koleksiyonunda Anadolu’nun birçok yörelerinden halk giysileri, süs eşyaları, halı ve kilim gibi ev eşyaları, yay, ok ve tabanca gibi silahlar, çini ve porselen gibi sanat eserleri bulunmaktadır.

Devlet Resim ve Heykel Müzesi: 1927’de inşa edilen ve I. Ulusal Mimarlık Akımı’nın en önemli örnekleri arasında sayılan Türk Ocakları Merkez Binası’nda faaliyet gösteren Devlet Resim ve Heykel Müzesi, 1980 yılında hizmete açılmış. Şeker Ahmet Paşa, Abdülmecid Efendi, Fikret Mualla, Abidin Dino, Hikmet Onat gibi bu alanda çalışmalar yapmış çok sayıda değerli sanatçının eserlerinin sergilendiği müzede plastik sanatının oluşum ve gelişim süreçlerinin ziyaretçilere aktarılması amaçlanmış.

Ulucanlar Cezaevi Müzesi: Şu an müze olarak kullanılan ceza evinin inşasına 1925 yılında başlanmış ve bu ceza evi tam 81 yıl boyunca siyasi mahkumları ağırlamıştır. Ulucanlar Cezaevi Müzesi ise acılarını bu koğuşlarda yaşayanların anısını unutturmamak, yok etmemek adına restore edilerek 2011 yılında ziyaretçiye açılmıştır.

Harikalar Diyarı: İsmini, harikalar diyarı adlı hikayeden alan ve bu hikayenin kahramanlarının da yer aldığı diyarda, çocukların mutlu bir zaman geçirdiği konusunda şüpheleriniz yoktur. Ancak bununla beraber, birçok yetişkin ve genç için de Harikalar Diyarı içerisinde yapacak çok fazla şey var. Ayrıca, birçok yetişkinin ve gencin izlediği Casper ve Redkit gibi çizgi filmlerin platolarının birebir kurulu olması, eskiyi anmak isteyenler için harika bir tetikleyici unsur oluyor.

Dikmen Vadisi: Özellikle bahar aylarındaki manzarasıyla doğa aşığı gezginleri kendisine hayran bırakan Dikmen Vadisi’ne, Kızılay Meydanı’ndan hareket eden otobüslerle kısa sürede ulaşabilirsiniz.

Altınköy Açık Hava Müzesi: Ankara’nın şehir merkezinden uzaklaşıp şöyle bir kafa dinlemek istiyorsanız burası tamda size göre. Tam bir köy hayatı moduna gireceğiniz Altınköy Açık Hava Müzesinde koca bir günü geçirmek için can atacaksınız.

50.Yıl Parkı: Çankaya ilçesinin Cebeci semtinde bulunan ve doyumsuz seyir güzelliği ile Ankara’da görülmesi gereken yerler arasına adını yazdıran yerlerden bir tanesidir. 50.Yıl Parkı, Ankara’nın ”Seyir Terası” olarak da bilinmektedir. Parkın yüksekte yer alan konumu, şehrin pek çok noktasını görebilmektedir. 50.Yıl Parkından Anıtkabir’i, Kocatepe’yi, Atakule’yi ve Çankaya ilçesinin pek çok noktasını seyredebilir ve fotoğraf çekebilirsiniz.

Elmadağ Kayak Merkezi: Ankara sınırları içerisinde bulunan Elmadağ Kayak Merkezi, kış mevsiminde sürekli kar yağışı alan ve kar kalınlığının 60 cm. ye kadar ulaştığı, karasal iklimin hüküm sürdüğü bir yerdir. Elmadağ Kayak Merkezi Ankara ODTÜ, Hacettepe Üniversiteleri ve Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ait üyeler tarafından kullanılmak ile birlikte sporculara açık vaziyettedir. Kompleks içerisinde, Hava Kuvvetlerine ait bir adet teleski tesisi ile kafeterya ve kar üstü aracı bulunmaktadır.

Atatürk Orman Çiftliği: 52 bin dönümlük bir arazi üzerinde kurulu olan alanda hayvanat bahçesi, oyun ve gezi alanları gibi ziyaretçilerin ilgisini çekebilecek bölümlere sahiptir.Ancak Hayvanat Bahçesi bir süredir tadilattadır. Ayrıca halen burada yetiştirilmekte olan süt ve tarım ürünlerini de satın almak mümkün.

AltınPark: Yaklaşık 650 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulu olan Altınpark’ın %85 lik bölümü yeşil alan ve gölet olarak düzenlenmiştir. İçerisinde 20 bini aşkın ağaçlandırması ile güzel havalarda yürüyüş yapabilirsiniz.

Göksu Parkı: Ankara büyük şehir belediyesinin Eryaman’ da eski susuz göleti bölgesine inşa ettiği yeşil bir park alanıdır. 2003 yılının haziran ayında hizmete açılan parkın inşası 3 ay kadar kısa bir sürede gerçekleştirilmiştir. 508.000 metre kare kullanılabilir alana sahiptir. 127.189 metre karesini gölet kaplamaktadır. Bu bölümde gölette doğru kurulmuş iskeleler balık tutma keyfi yaşayan insanların kullanım alanı olarak 9 adet iskele bulunmaktadır.

Etnoğrafya Müzesi: Ankara’da Türk kültürünü geniş kitlelere tanıtan bir müze fikri, 1924 yılında ortaya atılmış.

Tabiat Tarihi Müzesi: 1935 yılında maden arama genel müdürlüğü bünyesinde kurulmuş olan Tabiat tarihi müzesi Ankara’nın en gözde müzelerinden birisidir. Tabiat tarihi müzesi yapımı biraz uzun sürmüş fakat geçte olsa 1968 yılında halkın ziyaretine açılmıştır.

Eymir Gölü: Ankara‘nın Gölbaşı ilçesinde bulunan, birçok Ankaralının ismini çok duyduğu, fakat çoğunun görmeye fırsatı olmadığı yerlerden. Birçok kişinin bu gölü görmeyip de, değişik yorumlar ve yazılar yazmaya çalıştığı yerdir, bu göl. Araç olmadan göle ulaşmak biraz zor olsa da, görmeye değer bir yerdir.

Nallıhan Kuş Cenneti: Tarihi İpek Yolu üzerinde ve Sakarya Nehri havzasında bulunan Nallıhan Kuş Cenneti, 1994 yılında koruma altına alınan bir bölgedir. Nallıhan Kuş Cenneti’nin en dikkat çekici özelliklerinden birisi sarı, kahverengi ve kırmızı tabakalardan oluşan dağlarıdır.

Sorgun yaylası: Ankara’da kamp yapılacak yerler deyince akıllara ilk gelen destinasyonlardan birisi de Güdül’de bulunan Sorgun Göleti ve Sorgun Yaylası’dır. Sorgun doğal güzellikleriyle ve tarihi güzellikleriyle ön plana çıkan muhteşem bir kamp yeridir.

Ankara Şenlik ve Festivalleri

Gençfest: Müzik ve konser, Ankara / Gölbaşı
Ankara Dondurma Ve Tatlı Festivali: Ankara / Altındağ
Ankara Kahve Çikolata Festivali: Yeme içme, Ankara / Çankaya
Yörem Fest: Yöresel ürünler, Ankara / Etimesgut
Oxo Music Festival: Müzik ve konser, Ankara / Yenimahalle
Gölbaşı Uçurtma Şenliği: Ankara / Gölbaşı
Güdül Bahar Şenliği: Turizm kültür sanat, Ankara / Güdül
Tekfest Ankara: Üniversite festivalleri, Ankara
Holifest: Müzik, Ankara / Çankaya
Uluslararası Ankara Caz Festivali: Müzik – Jazz, Ankara
Majalis Festival: Müzik, rock, Ankara / Altındağ
Kampüsanat Festivali: Turizm kültür sanat, Ankara / Çankaya
Bahar Festivali: Ankara / Yenimahalle
Ethos Ankara Uluslararası Tiyatro Festivali: Turizm kültür sanat, tiyatro, Ankara / Çankaya
Burn Sonance Festival: Müzik, konser, Ankara / Gölbaşı
Ankara Uluslararası Film Festivali: Turizm kültür sanat – film, Ankara / Yenimahalle

Uluslararası Ankara Müzik Festivali: Müzik, konser, Ankara
Color Sky 5K: Spor, koşu, atletizm, Ankara / Çankaya
Engelsiz Filmler Festivali: Turizm kültür sanat, film, Ankara / Çankaya
Uluslararası Çocuk Diyarı Film Festivali: Turizm Kültür Sanat, Film, Ankara / Çankaya
Çamlıdere Kar Festivali: Spor / Kayak Sporları, Ankara / Çamlıdere
Büyük Çamlıdere Festivali: Turizm Kültür Sanat, Ankara / Çamlıdere
Altınköy Hasat Festivali: Turizm Kültür Sanat, Ankara / Altındağ
Ankara Uluslararası Komedi Festivali: Turizm Kültür Sanat / Film, Ankara
Rock Station Festivali: Müzik / Rock, Ankara / Çankaya
Ankara Kahvaltı Festivali: Yeme-İçme, yöresel ürünler, Ankara / Altındağ
Ankara Coffee Festival: Yeme-İçme, kahve, Ankara
Enerji Fest: Müzik, konser, Ankara / Çankaya
Geleneksel Beypazarı Kızak Şenliği: Spor, kayak sporları, Ankara / Beypazarı
Büyük Ata'ya Saygı Anıtkabir Sürüşü: Motor Sporları / Motosiklet, Ankara / Çankaya
Altındağ Yağlı Pehlivan Güreşleri: Spor güreş, Ankara / Altındağ
Beypazarı Festivali: Tarım, mevsimlik ürün, Ankara / Beypazarı
Ankara-Samsun Vezirköprüler Dernekleri (Bayram Ve Şenlik Güreşleri): Spor / Güreş, Ankara
Geleneksel Beypazarı Tarihi Evler El Sanatları Havuç Ve Güveç Festivali: Turizm kültür sanat, Ankara / Beypazarı
Uluslararası Çubuk Turşu Ve Kültür Festivali: Turizm Kültür Sanat, Ankara / Çubuk
Uluslararası Büyük Ankaratuz Festivali: Ankara / Şereflikoçhisar
Uluslararası Beypazarı Ve Yöresi Tarih, Kültür Ve Turizm Festivali: Turizm Kültür Sanat, Ankara / Beypazarı
Kızılcahamam Su Festivali: Turizm Kültür Sanat, Ankara / Kızılcahamam
Uluslararası Nallıhan İpek İğne Oyaları Kültür Ve Sanat Festivali: Turizm Kültür Sanat, Ankara / Nallıhan
Çamlıdere Bld. Baş. Yağlı Güreşleri: Spor / Güreş, Ankara / Çamlıdere
Garmin Runfire Salt Lake Ultra Trail: Spor / Koşu – Atletizm, Ankara

Ankara'da Ne Yenir?

Ankara Kızılay Simidi: Ankara dışında başka bir yerde yapılamayan bu simit koyu renkli ve bol susamlı bir simittir.

Ankara Beypazarı Kurusu: Bir çeşit tereyağlı galeta olan Beypazarı kurusu odun fırınında pişer.

Ankara Balı: Sadece Atatürk Orman Çifliği’nde, sınırlı miktarda üretilen Ankara balı kentin en ünlü tatlarındandır.

Ankara Tavası: Koyun eti ve Kızılcahamam pirincinden yapılan pilavın karışımından meydana gelen bu eşsiz lezzetteki yemek Ankara’da mutlaka tatmanızı önerdiklerimiz arasında.

Ankara da Alışveriş ?

Ankara'da geleneksel ürünler, Çıkrıkçılar Yokuşu ve Saman Pazarı'nda bulabilirsiniz. Müze, kale ve çevresi hediyelik almak için uygundur. Ankara ilimizde satın alınacak hediyelikler şunlar olabilir.
Bakır, çömlek, hasır ve deriden yapılmış el sanatları,
Ankara Armudu,
Ankara Kedisi,
Ankara Keçisi,
Ankara Balı,
Kale Karası Üzümü,
Güdül Leblebisi,
Çubuk Vişnesi,
Ayaş Testisi,
Ayaş Dutu,
Ayaş Domatesi,
Beypazarı havucu ve lokumudur.

Ankara Devlet Daireleri İletişim Bilgileri

T.C. ANKARA VALİLİĞİ

Adres: Hacı Bayram Mah. Hükümet Cad. No:4 P.k. 06050 Ulus-Altındağ/ANKARA
E-Posta: ankarabilgi@icisleri.gov.tr
Telefon: 0(312) 306 66 66
Faks: 0(312) 306 66 70

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Adres: Hipodrom Cad. No:5 Yenimahalle / ANKARA
Telefon: 0 (312) 507 10 00
E-Posta: ankarabuyuksehirbelediyesi@hs01.kep.tr

ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Adres: Konya Devlet Karayolu Üzeri İskitler/Yenimahalle - ANKARA
Telefon: 0(312) 303 55 55
Faks: 0(312) 384 07 03

ANKARA SBÜ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTENESİ

Adres: Sakarya Mh. Ulucanlar Cd. No:89 Altındağ / ANKARA
Telefon: 0 (312) 595 30 00
Faks: 0 (312) 363 33 96

ANKARA ŞEHİR HASTENESİ

Adres: Üniversiteler Mahallesi Bilkent Cad. No:1 Çankaya/ANKARA
Telefon: 0 (312) 552 60 00
E-Posta: ankarasehir@saglik.gov.tr

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Adres: Kızılırmak Mahallesi 1450. Sokak No:5 (06530) Çankaya / ANKARA
Tel: 0(312) 509 10 00
Faks: 0(312) 309 22 18
E-posta: ankaravdb.mhak@gelirler.gov.tr

ANKARA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ

Telefon: 0(312) 551 3029
Faks: 0(312) 2304244
Adres: Esat Cad NO:44 Küçük Esat/Ankara
E-mail: ankara-km@tkgm.gov.tr

ANKARA İL NÜFUS ve VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Adres: Varlık Mah. Tanzimat Cad. No: 67/D Yenimahalle/ANKARA
Telefon: 0(312) 311 45 64 – 0(312) 311 20 74
Faks: 0 (312) 310 80 20
E-Posta: ankara06@nvi.gov.tr

 

Ankara Haritası