Balıkesir Şehir Rehberi

balıkesir ili

Balıkesir Hakkında

İlin Adı: BALIKESİR - (Balıkesir ilinin merkez ilçesiyle birlikte 19 adet ilçesi vardır.)

Balıkesir İlçeleri: Ayvalık, Balya, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi, Kepsut, Manyas, Marmara, Merkez, Savaştepe, Sındırgı, Susurluk

Balıkesir Plaka Kodu: 10

Balıkesir Telefon Alan Kodu: 266

Balıkesir Nüfusu: 1.226.575

Balıkesir Bölgesi: Marmara

Balıkesir Marmara Denizi ve Ege Denizi sahilinde bulunan, turizm bakımından gelişmiştir. Türkiye'nin en çok adasını bünyesinde barındıran tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle gerçek bir turizm cennetidir. Kaplıcaları, yeraltı ve yer üstü suları bakımından zengin, üçte biri ormanlık, Türkiye’nin zeytin ambarı olan ili; Marmara Denizi, Bursa, Kütahya, Manisa, İzmir, Ege Denizi ve Çanakkale arasında yer almaktadır.

Balıkesir İlinin Adı Nereden Geliyor ?

Selçuklu Türkleri şehre "Balak" derlerdi. Balıkesir'i fetheden Selçuklular şehir ortasındaki hisara izafeten "Balak Hisar" (Hisar Şehri)ismini verdiler. Bu isim zamanla halk arasında (Balıkhisar) "Balıkesir" haline geldi. İsmin kökeni ile ilgili kuvvetli olan rivayet budur. Zayıf bir rivayete göre de "Balı çok bol" (Balı Kesir) kelimesinden gelmektedir. Balıkesir'in "Bılık" ile ilgisi olmadığı gibi, (Batıkisra)"Paela-kastro" veya "Balcea" mevkı ismi ile de hiçbir ilgisi yoktur. Gerçek anlamda Balıkesir, Selçuklu devrinde kurulmuştur.

Balıkesir'in Tarihi

Eski çağlarda Balıkesir ve civarında Misya’lılar yaşamaktaydı. Bağımsız bir devlet kuramayan Misyalılar; Truva, Hitit, Frig, Pers (İranlılar), Büyük İskender ve Bergama krallıklarının egemenliği altında yaşamışlardır. Bergama kralının ölümünden sonra M.Ö. 1129’da Romalıların eline geçmiştir. Romalılar bölgeyi, vergi ve kölelik sistemleriyle uzun süre sömürmüş ve baskı altında tutmuşlardır. M.S. 395’te Roma İmparatorluğunun Doğu ve Batı diye ikiye ayrılmasından sonra; Başkenti Kostantinopolis (İstanbul) olan Doğu Roma İmparatorluğunda kalan Balıkesir bölgesi için, yeni ve uzun bir dönem başlamış oldu. Askeri ve ekonomik yönden oldukça güçlenen Bizans İmparatorluğu bu bölgedeki hâkimiyetini uzun yıllar sürdürmüştür.

Hz. Muaviye zamanında Müslüman Araplar, fethedileceği Hz. Peygamber tarafından müjdelenen başkent Konstantiniyye’yi almak için sefere çıktılarında bölge ilk defa Müslümanlarla karşılaştı ve MS. 670-678 yılları arasında Arapların idaresinde kalmıştır. İslam ordusu, 678 yılına kadar aralıksız 5 yıl süren kuşatma altında tutmasına rağmen şehri almaya muvaffak olamayınca geri çekilmiştir. Ancak iç savaşlar ve dış saldırılar karşısında iyice zayıflayan Bizans, sonunda derebeylerin eline kalmıştır. 1071’de Alparslan’ın Bizans İmparatoru Romanos Diogenes’e karşı kazandığı Malazgirt savaşıyla Anadolu’nun kapıları Türklere tamamen açılmıştır. Fetihlerle birlikte toplu göçler de devam etti. Böylece Anadolu’da Türk dönemi başlamış oldu. Anadolu’da Selçuklu Devletini kuran Kutalmış oğlu Süleyman, İznik’ten sonra Çanakkale, Adalar Denizi (Ege), Lidya ve İyonya taraflarını da ele geçirdi. 1076’da Misya şehirlerini Bizanslılardan alarak Türk hâkimiyetine kazandırmıştır. Ancak Haçlı seferlerinin neticesinde ve I. Kılıç Arslan’ın da vefatından sonra Selçuklular Batı Anadolu’dan çekilmek zorunda kalmışlardır. Misya şehirlerini tekrar ele geçiren Bizanslılar, buralardaki Türk halkına karşı toplu kıyım harekâtına başladılar.

1206 yılından itibaren Selçukluların uç Beyliklerinden olan Türkmenler Misya kentlerine, özellikle Edremit Körfezi civarına akınlara başladılar. Bizanslıların çoğu buraları Türklere bırakarak bölgeyi boşalttılar. Moğol baskınından kaçan Türk kabileleri de 1260 yıllarında Batı Anadolu ve Marmara Bölgesine gelip yerleştiler ve bölgedeki Hıristiyan nüfus kadar bir çoğunluğa ulaşıp, buraları Türkleştirdiler. Türkmenlerin dışında diğer Türk boylarına mensup pek çok köylü, tüccar ve zanaatkâr da Türkistan’dan gelip bölgeye yerleşti. Bu tarihlerde Selçuklu Devleti iyice zayıflamış ve merkeze uzak bölgelerde kontrolü kaybolmuştu.

Selçuklu devleti zamanında Anadolu’nun batısına yerleşen bazı Oğuz boyları buralarda “Uç Beylikleri” kurdular. Hem Selçuklu sınırını koruyan, hem de Bizans içlerine akınlar düzenleyen bu uç beyliklerinden bir tanesi de; Batı Anadolu’daki Misya’da XIII. yüzyıl sonlarında kurulmuş olan Karesi Beyliğidir. “Karesi” kelimesi, bölgeye beraberinde büyük bir Türkmen grubuyla gelen ve daha önceleri Selçuklu Devletinin önemli bir komutanı olan Karesi Bey (Kara İsa) isminden doğmuştur. Selçuklu Devletinin yıkılmasından bir süre önce diğer uç beyleri gibi Karesi Bey de bağımsızlığını ilan ederek, 1300 yıllarında bölgede Karesi Beyliğini kurdu. Kendi ismiyle anılan Beyliğinin sınırlarını, Bizanslıların zayıflığından ve beraberinde bulunan Sarı Saltuk’un adamlarından faydalanarak daha da genişletmiştir. Karesi Beyliği, merkez yaptığı Balıkesir’den başka; Bergama, İvrindi, Ayazmend (Altınova), Edremit, Kemer Edremit (Burhaniye), Bayramiç, Ayvacık, Ezine, Fırt (Susurluk), Bigadiç ve Sındırgı yerleşim yerlerine sahipti. Bu yıllarda Karesi Beyliği, deniz gücü bakımında komşusu bulunan Osmanlı Beyliği hükümetinden daha güçlü durumdaydı. Karesi Bey’den sonra yerine geçen Aclan Bey zamanında, Osmanlı Beyliği ile çok iyi münasebetler kurulmuştu.. Hatta oğul Dursun Bey Bursa’da Orhan Gazi’nin yanında bulunuyordu. Aclan Bey’den sonra başa geçen en büyük oğlu Demirhan Bey ise halkına karşı zulüm derecesinde kötü davranmaktaydı. Bu durumdan şikâyetçi olan halk ve beyliğin ileri gelenleri; Bursa’daki Dursun Bey’i davet ettiler.

1345 yılında Orhan Gazi ile birlikte gelen Dursun Bey, Bergama kalesine sığınan ağabeyi Demirhan Bey tarafından öldürüldü. Bu duruma çok üzülen Orhan Gazi, halkın ve ileri gelenlerin de isteği üzerine Karesi Beyliği topraklarını Osmanlı’ya kattı.

Henüz kuruluş döneminde bulunan Osmanlı Devleti, Karesi Beyliği’nin katılımıyla oldukça güçlendi. Ayrıca Karesi’nin ileri gelen kumandanlarından Evrenos Bey, Hacı İlbey, Ece Halil ve Gazi Fazıl Beylerle büyük bir askeri destek kazanmıştır. Nitekim bu beyler, Osmanlı askerî akınlarının başarılı olmasında önemli rol oynamışlardır. Özellikle Karesi Beyliğinden intikal eden güçlü donanma ile Osmanlı ordusu, Rumeli taraflarına kesin zaferlerle sonuçlanan seferler yaptı. Böylece Osmanlılar; kendi rızalarıyla bu beyliğe iltihak eden halkla büyük bir Türk kitlesi, değerli komutanlarla da askeri güç ve iyi bir donanma kazanmış oldu.

Orhan Gazi Karesi’yi, merkeze bağlı bir sancak haline getirip, adını da değiştirmeden Karesi Sancağı yaptı. Sancağın merkezi olan Balıkesiri’ye, oğlu Şehzade Süleyman’ı sancak beyi olarak tayin etti. Böylece Karesi, aynı zamanda bir Şehzade Sancağı olmuştur.

Yıldırım Beyazid’in 1402’de Timur’a Ankara’da yenilmesinden sonra Balıkesir ve civarı da Timur ordusunun yağmasına maruz kalmıştır. Duraklayan Osmanlı Devleti topraklarında beylikler kurulmaya ve kardeşler de aralarında taht kavgalarına başlamıştır. Bu durum Timur’un Anadolu’dan çekilmesine ve Çelebi Mehmed’in Osmanlı Devleti’ni tekrar toparlamasına kadar sürmüştür. Tekrar eski dirlik ve düzenine kavuşan ülke; ilerleme ve yükselme dönemlerinde zaman zaman meydana gelen kıtlık (1502), çekirge salgını, (1525), medrese talebeleri (suhte) isyanı (1572) ve diğer isyanlar gibi bir takım olumsuz olaylara sahne olmuş, Balıkesir ve civarı da bu hadiselerden etkilenmiştir.

XVII yy. sonlarında meydana gelen göç hareketlerinde Balıkesir yöresine çok sayıda Yörük, Türkmen ve Çepni gibi muhtelif Türk boyları gelip yerleşmiştir. İleriki yıllarda da devam eden göç problemini kökünden halletmek isteyen devlet, XIX. yy.da planlı bir iskân politikası takip ederek göçebe halde yaşayan pek çok aşiret ve topluluğu uygun yerlere yerleştirerek onların yerleşik düzene geçmelerini sağlamış oldu.

Osmanlı Devleti idaresi altındaki Karesi; devletin kuruluş ve yükseliş dönemlerinin sevinç ve refahını yaşamış; duraklama ve gerileme dönemlerinin de üzüntü ve sıkıntılarına ortak olmuştur. Böylece gerek ülke genelinde ve gerekse bölgede yaşanan ekonomik, siyasî, askerî, idarî pek çok olaylar neticesinde, Osmanlı Devleti’nin son dönemleri sayılabilecek 1800’lü yılların sonlarına gelinmişti.

Osmanlı Devleti’nin aldığı dış borçları ödeyemeyerek mali iflas yaşaması sonucu alacaklarının tehlikeye düşmesinden korkan Avrupa Devletleri, 1880’de Duyûn-ı Umûmiye (Genel borçlar) idaresini kurdurdular. Duyûn-i Umûmiye şubeleri ile devlet gelirlerinin bir kısmını doğrudan topladılar. Memleketin her yerinde olduğu gibi, Balıkesir, Ayvalık ve Bandırma gibi bölgenin yüksek gelirli yerlerinde de yıllarca faaliyet göstermişlerdir.

Balıkesir, Osmanlı Devletinin “93 harbi” diye anılan 1877-1878 yılındaki Osmanlı-Rus Savaşı ve 1912-1913 yıllarında Balkan Harbi’nde yenilmesi sonucu Balkanlardan çok sayıda göç almıştır. Rus ve Bulgarların katliamından kaçabilen pek çok insan Balıkesir ve civarına gelmiş ve yerleşmişlerdir. Ayrıca Rusların eline geçen Kafkasya toprakları ve özellikle Kırım’dan da kitleler halinde gelen insanlar bölgenin muhtelif yerlerinde iskân edilmişlerdir.

1914-1918 yılları arasında cereyan eden I. Dünya Harbine giren Osmanlı Devleti askerlerinin çarpıştığı pek çok cepheden bir tanesi de, bölgedeki Çanakkale Savaşıdır. Bu savaş, ülkenin her tarafında olduğu gibi Balıkesir’i de menfi olarak etkilemiştir. I. Dünya Savaşından yenik çıkan ve oldukça zayıf düşen Türklerin bu durumunu fırsat bilen Yunanlılar, gözlerini Batı Anadolu topraklarına diktiler. Yunanistan’ın buraları işgal etmesini diğer Avrupa devletleri de desteklediler. İtilâf devletlerinin tehditleri altında bulunan ve yeterli askeri, silahı olmayan, devletin de aciz kaldığını gören Türk halkı, müdafaa cemiyetleri kurmaya başladılar. 15 Mayıs 1919’da İzmir’e giren Yunanlar işgallerini Anadolu’nun içlerine doğru yaymaya başladılar. Balıkesir bölgesinde ilk defa 29 Mayıs’ta Ayvalık işgal edildi. Yunanlara karşı ilk silahlı mücadele Ayvalık’ta gerçekleşti. Bu arada Balıkesir’de 18 Mayıs’ta Vehbi (Bolak) Bey’in başkanlığında “Redd-i İlhak” heyeti oluşturuldu. Alaca Mescid’de oluşturulan 41 kişilik bu heyet hemen faaliyetlere başladı. 26-31 Temmuz 1919 ve 16-22 Eylül 1919 tarihlerinde yapılan I. ve II. Balıkesir Kongreleri neticesinde her bölgede Kuva-yi Milliye teşkilatları kuruldu.

Cumhuriyet Döneminde Balıkesir;

1923 yılında bütün sancakların il olmasıyla Karesi ili kurulmuştur. 1926 yılında ilin adı Balıkesir olmuştur. 15 Kasım 1942 tarihinde Balıkesir'de 7 şiddetinde deprem olmuştur. Bu depremin sonucunda büyük can ve mal kaybı yaşanmıştır. 1980 İhtilali sonucu 12 Eylül 1980 günü sabah saatlerinde ilde sıkı yönetim başlamış, 19 Temmuz 1984 günü saat 17.00'de sona ermiştir. İlde yaşanan önemli olaylardan biri de Susurluk Kazası olayıdır. 3 Kasım 1996 tarihinde Susurluk ilçesinin Çatalceviz mevkiinde meydana gelen bu olay Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli skandallarından biridir. 17 Ağustos 1999 depreminden sonra dönemin Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara, 19 Ağustos günü Marmara'da yeni bir depremin olabileceğini söylemesi üzerine aynı gün Balıkesir valisinin talimatı ile Balıkesir'de evler boşaltılmıştır. Balıkesir, 2014 Türkiye yerel seçimlerinin ardından büyükşehir olmuştur.

Balıkesir'in Çoğrafyası

İlin topraklarının büyük bir kısmı Marmara Bölgesi'nde, geri kalan kısmı da Ege Bölgesi'ndedir. Hem Marmara hem de Ege Denizi'ne kıyı bulunmaktadır.

İl, güneydoğusundaki dağlık kesim dışında genellikle az engebeli geniş bir ova görümündedir. Alçak tepeler, yer yer akarsuların açtığı vadiler, az eğimli ağaçlar ve güneye doğru uzanan yayla yüzeyleri ildeki başlıca yer biçimlerini oluşturmaktadır. İlin en yüksek noktası, güneydoğudaki Akdağ, Ulus Dağı, güneyindeki Madra Dağı ve batıda Çanakkale ili sınırındaki Kaz Dağı ilin yüksek noktalarıdır. Vadinin en fazla gelişmiş olduğu yerde Balıkesir Ovası bulunmaktadır. İlin yüzölçümü 14.272 kilometrekaredir.

Balıkesir İklimi

Ege kıyılarında, yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçen Akdeniz iklimi etkilidir.[103] Batıdan doğuya, kuzeyden güneye gidildikçe Karasal iklim etkilidir. Bu yüzden iç kesimlerde kışlar soğuk ve kar yağışlı geçmektedir. Marmara kıyılarında ise Karadeniz ikliminin etkisi görülmektedir.

Balıkesir'ın Ekonomisi

İlin başlıca geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Balıkesir, üç iklim kuşağının tesiri altında kaldığı ve verimli topraklara, zengin akarsu kaynaklarına sahip olduğu için, tarım ürünleri çok çeşitlidir. Balıkesir'in sahil kesimlerinde zeytincilik, bağcılık ve balıkçılık da yapılmaktadır. Buralarda turizm de gelişmiştir.

Balıkesir Turizmi

Balıkesir, irili ufaklı adaları, temiz deniz suyunun kumlu plajlara kavuştuğu denize sahip olduğu için deniz turizmi gelişmiştir. Marmara'da veya Ege'de kıyıya sahip ilçeler ile adalar, başlıca turizm merkezleridir. Buralarda çeşitli plajlar ve oteller mevcuttur. Balıkesir de kaplıca turizmi yapılmaktadır.

Balıkesir Karayolu Ulaşımı:

Merkez Ayşebacı Köyü civarında bulunmakta olup şehre 6,5 km. uzaklıktadır. Otogar ile şehir merkezi arasında devamlı şehiriçi otobüs seferleri yapılmaktadır.

Balıkesir Otogarı Telefon Numarası: 0266 246 57 51

Balıkesir Havayolu Ulaşım:

Balıkesir Koca Seyit Havalimanı Edremit’ e 8 km., Burhaniye’ ye 6 km. uzaklıktadır.

DHMİ Balıkesir Telefon Numaraları: 0266 376 12 97 / 0266 376 13 02

Balıkesir Merkez Havaalanı Telefon Numaras: 0266 294 75

Balıkesir Demiryolu Ulaşım:

Balıkesir Garı il merkezinde olup ulaşım sorunu bulunmamaktadır. Ankara-Balıkesir, İzmir-Balıkesir ve Balıkesir-Bandıma arasında demiryolu ulaşımı mevcuttur.

Balıkesir Gar Telefon Numaraları: 0266 241 03 00 – 0266 713 60 89 – 0266 715 30 50

Balıkesir Denizyolu Ulaşım:

İstanbul’ a Bandırma üzerinden deniz yolu ile 2,5 saatte ulaşmak mümkündür.

İDO - Bandırma Şubesi Bilgi Danışma: 444 4 436

Yine Marmara Adası’ndan Paşalimanı Adası’na belirli günlerde arabalı vapur seferleri bulunmaktadır.

Erdek Liman Başkanlığı Telefon Numarası: 0266 835 10 44

Balıkesir Gezilecek Yerler

Balıkesir’in toprakları Marmara ve Ege arasında ülkemizin en turistik şehirlerinden biri durumundadır. Özellikle yaz ayları, sakin ve huzurlu bir tatil arayışında olanlar için deyim yerindeyse gizli bir cennettir.

Balıkesir Tarihi Mekanlar

Cunda Adası Fahrisin Tepesi: Aadanın en romantik yerlerinden biridir.

Patricia Koyu: Büyük şehirlerin karmaşasında uzak, sakin ve huzurlu bir tatil geçirmek isteyenlerdenseniz eğer Cunda Adası tam aradığınız yer.

Palata Çeşmesi: Palata Çeşmesi’nin tarihi 1704 yılına kadar uzanmaktadır.

Yazören Mağarası: Balıkesir’de bulunan mağara, yeni yeni tanıtılmaya başlanmış olsa da belli bir kesimin dikkatini hemen çekmeyi başarmış bir gezi alanıdır.

Adası Koyu: Ayvalık’ın pek bilinmeyen cennet köşelerinden biridir Mosko Adası Koyu.

Ortunç Koyu: Ayvalık-Cunda Adası’nın en güzel ve en sakin köşelerinden biridir. Plaj, Mavi Bayrak ödülüne sahiptir.

Paflima Koyu: Erdek-Kapıdağ Yarımadası’ın henüz keşfedilmeyen noktalarındandır.

Agios Yannis Kilisesi: Balıkesir’in en sessiz ve en huzurlu bölgelerinden biridir.

Şifalı Su Plajı: Mermeriyle ünlü olan Marmara Adası, birbirinden güzel plajlarında gelenleri ağırlar.

Çınarlı Köyü Plajı: Türkiye’nin en büyük ikinci adası olan Marmara Adası, yaz turizminde çok önemli bir yere sahiptir.

Manastır Plajı: Balıkesir’e bağlı olan Marmara Adası, birbirinden güzel plajlarıyla gelen misafirlerine sakin ve huzurlu bir tatil sunuyor.

Profit İliyas Kilisesi: Yıl içerisinde turistlerin yoğun ilgisini gören Balıkesir-Ayvalık, köklü tarihinin izleri eşliğinde unutulmaz bir keşif noktası oluyor.

Ayvalık Hamidiye Camii: Ayvalık Merkez’de bulunan Hamidiye Camii, şehrin tarihsel değerlerinden biridir. Sakarya Mahallesi’nde yer alır ve 19. yüzyıl eserlerindedir.

Saatli Camii: Ayvalık Merkez’de bulunan Saatli Camii, alışılmışın dışında bir mimariye sahiptir. Çünkü ilk yapıldığı zaman bir kiliseydi.

Hacı Bayram Camii: Balıkesir-Ayvalık’ın tarihi mekanlarından ve aynı zamanda ibadet yerlerinden biridir.

Eşrefoğlu Rumi Camii: Balıkesir’in mistik havasına eşlik eden yapıtlarındandır.

Alacaoluk Kalesi: Ala Dağları’nın arasındaki bir tepede bulunmaktadır. Kale, Gönen’e 15 kilometre uzaklıktadır ve kaleden sadece temel kalıntıları günümüze kadar gelebilmiştir.

Yeşilli Camii: Muazzam mimarisinin yanı sıra iç dekorasyonu da ilgi çekmeye devam etmektedir.

Güre Gelinçamı Piknik Yeri: Balıkesir’in yeşilliklerle dolu alanlarından biridir Güre Gelinçamı Piknik yeridir.

Sındırgı Hisaralan Termal Turizm Merkezi: Termal turizm açısından önemli bir yere sahiptir. Termal sular; romatizmaya, nefrit, nevralji ve kadın hastalıklarına şifa olmaktadır.

Daskyleion Antik Kenti: Antik kente çıkarken doğanın en güzel görüntüsü sizlere eşlik edecektir.

Paşalimanı Adası: Paşalimanı Adası’nın. Balıkçılığa çok elverişli olması sebebiyle yerli halk geçimini balıkçılıktan sağlar.

Susurluk Kaplıcaları: Termal turizm açısından önemli şehirlerimiz arasındadır.

Hisaralan Kaplıcaları: Termal turizmin önemli noktalarından biridir. İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta olup, Hisaralan Köyü sınırları içerisindedir.

Emendere Kaplıcaları: Balıkesir’in 63 kilometre uzaklığında bulunan Emendere Kaplıcaları, Sındırgı ilçesine 8 kilometre mesafede yer alır.

Derman Kaplıcaları: Kaplıcalar bakımından oldukça zengindir.

Pamukçu Kaplıcaları: Bir tatil sizde huzur, keyif ve sağlık beklentisi oluşturuyor.

Güre Kaplıcaları: Balıkesir’in Edremit ilçesinde bulunan Güre Kaplıcaları, yıl içerisinde birçok turiste ev sahipliği yapmaktadır.

Kyzikos Antik Kenti: Erdek-Bandırma karayolu üzerinden Erdek’e sadece 8 kilometre uzaklıktadır.

Gönen Kaplıcaları: Balıkesir- Gönen Çayı kenarındadır . Yerli ve yabancı turistlerin yaz tatili için tercih ettiği kaplıcalarda birçok konaklama tesisi bulunmaktadır.

Bandırma Kuş Cenneti: Balıkesir’in denizine, güneşine, doğal güzelliklerine eklenen yerdir.

Agia Paraskevi Manastırı: Balıkesir-Ayvalık’ın en merak edilen yerleri arasındadır. Türkler tarafından Taşlı Manastır olarak anılmış ve daha sonra buraya Tımarhane Adası denmiştir.

Ayvalık Adaları Tabiat Parkı: 1995 yılında tabiat parkı ilan edilmiştir.

Balıkesir Saat Kulesi: Balıkesir Merkez’de bulunan Saat Kulesi, belediye parkı içinde yer almaktadır.

Zağnos Paşa Camii: 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmış olup; hamamı ve camisi günümüze kadar gelmiştir.

Bandırma Arkeoloji Müzesi: Bir laboratuvar, kütüphane, konferans salonu ve iki adet teşhir salonu bulunmaktadır.

Kozak Yaylası: Yeşil alanın çok olduğu Balıkesir birbirinden değişik ve albenisi olan yerleri içinde saklar.

Türkeli Adası: Diğer adı Avşa Adası olan Türkeli Adası, yaz turizmi açısından büyük bir öneme sahiptir.

İda Dağı: Eski dönemlerde İda olarak adlandırılmıştır ve şimdiki Kaz Dağları’dır.Edremit Körfezi’nin kuzeyinden başlayıp Çanakkale ile Balıkesir arasında uzanan bir dağdır İda Dağı.

Edremit Körfezi: Ege kıyılarının en güneyinde bulunmakla birlikte tatilcilerinin ziyareti için en güzel doğal güzellikleri çevresinde bulundurmaktadır.

Ayvalık Körfezi: Ayvalık Körfezi çevresindeki görülesi yerlerle popülerliğini hala korumaktadır.

Cunda Adası: Tüm gerçekliği ile göz dolduran Cunda Adası en görülesi yerlerden biridir. Balıkesir’in masmavi denizine davet eder güneş eşliğinde. Tertemiz havasında serin sularında ağırlar.

Yedi Şehitler Anıtı: Hakim bir tepeye konumlanmış olan Yedi Şehitler Anıt,Balıkesir’in Gömeç ilçesinde bulunmaktadır.

Sütüven ve Hasanboğuldu Şelaleleri: Tam bir doğa harikası.

Sarıkız Tepesi: Ege ve Marmara bölgesini ayıran Kaz Dağları’nın en yüksek tepesine, Sarıkız Tepesi denilmektedir. Bu tepenin çok güzel bir efsanesi vardır. Efsane kahramanı Sarıkız adında bir genç kızdır. Efsaneye göre babasıyla yaşayan Sarıkız, babası hacca gittikten sonra köyün delikanlılarının konuşma isteği üzerine hepsini reddetmektedir. Babası haçtayken Sarıkız’dan yüz bulamayanlar kötü dedikodular çıkarır. Babasının hac yolculuğu biter ve köye döndüğünde tüm koy halkı sırt çevirir yaşlı adama. Adam köydeki dedikoduları duyar ve kızını istemese de öldürmek zorunda kalır. Alır yanına birkaç kaz ve kızını, çıkar Kaz Dağları’na. Dağların en tepesine çıkınca kızına kıyamaz ve yabani hayvanlar yer diye bırakır kızını Kaz Dağları’nda. Köye indiğinde öldürdüğünü söyler fakat aklı hep kızında kalır.

Bir süre sonra köye gezgin olarak gelenler, Kaz Dağları’nda sarı saçlı bir kızın yardımını gördüklerini söylerler. Kızın ermiş olduğunu da düşündüklerini eklerler. Babanın kulağına bu dedikodu gelince, kendi kızı olabileceğini düşünür ve çok heyecanlanır. Kızının ölmemiş olduğunu görmek için hemen Kaz Dağları’na çıkar sevinçle. Yüksek bir tepeye çıktığında kızını karşısında görür. Baba kız sarılırlar. Sarıkız babasına saygıda kusur etmez. Yaşlı adam kızını karşısında sağlıklı gördüğü için oracıkta şükür namazı kılmak ister ve kızından abdest alması için su getirmesini ister. Sarıkız bir anda uzanarak elindeki ibriği yetişemeyeceği uzaklıktaki Güre Çayı’ndan yetişip su alır. Babası gördükleri karşısında şaşkına döner ve kızının gerçekten ermiş olduğunu anlar. O sırada Sarıkız bir anda kaybolur. Efsane bu şekilde sona ermektedir. Kaz Dağları’nda bulunan tepe bu efsanedeki Sarıkız’dan almıştır.

Kaz Dağları: İlginç bir bitki örtüsüne ve toprak yapısına sahip olan Kaz Dağları, antik çağda İda Dağı olarak anılmaktaydı. Mitolojik hikayeler bakımından zengin olan Kaz Dağları, Alplerden sonra dünyanın en fazla oksijen üreten dağ özelliğine sahiptir. Aynı zamanda mitolojide bilinen, Tanrı Zeus’un Troya savaşını oturduğu yerden izlediği Zeus Altarı bulunmaktadır.

Kapıdağ Yarımadası: Marmara Denizi’ne doğru estetik bir şekilde uzanan Kapıdağ Yarımadası, toplamda 95 kilometredir.

Kaz Dağı Milli Parkı: 1993 yılında milli park ilan edilen Kazdağı, Ayvacık, Bayramiç ve Yenice Orman İşletme Müdürlüklerinin kontrolündedir.

Cennet Ada Koyu: Balıkesir ilinin Ayvalık ilçesine bağlı olan Cennet Ada Koyu, Cunda’nın en güzel yerlerinden biridir.

Manyas Gölü (Kuş Gölü): Manyas Gölü, Balıkesir’de bulunmaktadır. Çok çeşitli kuşların yaşadığı yer olduğu için Kuş Cenneti olarak da anılmaktadır.

Antandros Antik Kenti: Balıkesir’in Edremit ilçesinde bulunan Antandros Antik Kenti, eski adı İda olan Kazdağı’nın yakınlarında eski bir şehirdir. Dünyanın ilk Güzellik Yarışması bu kentte yapılmış.

Sevim ve Necdet Kent Kitaplığı: Balıkesir ilinin Ayvalık ilçesine bağlı olan Sevim ve Necdet Kent Kitaplığı, İstanbul’un fethinden hemen sonra Edremitli iki keşiş tarafından kurulmuştur.

Şahinderesi Kanyonu: Kazdağları’nın batı yamaçlarında yer almaktadır. 27 Kilometre uzunluğu ile Kanyon, Kazdağları’nın oksijeni bol havası için baca görevi görerek gerekli ortamı sağlıyor.

Hasan Boğuldu Göleti: Akçay, Altınoluk yolu üzerinde, Zeytinli beldesinde yer almaktadır. Bir efsaneye göre bu gölette boğulan Hasan adlı aşık gençten ismini alan gölettir.

Ayvalık Ayazma Kilisesi: Ayvalık Merkez’deki Kemalpaşa mahallesinde yer almaktadır. Rivayete göre küçük bir kız çocuğu sürekli rüyasında Meryem Ana’yı görmüştür. Meryem Ana kız çocuğuna kilisenin şu anki yerini işaret edip fışkıran sudan içmiştir. Ardından bu alanda kilise yapılmıştır.

Ayvalık Evleri Taş Binaları: İhtişamları ile dimdik ayakta duran ahşap ve kesme taş ağırlıklı binaların olduğu sokakları vardır.

Ayvalık Adaları:

Ayvalık, coğrafik yapısı ile irili ufaklı bir adaya sahiptir. Ayvalık Adaları içerisinde en büyük ada Cunda Adası’dır. 1966 yılında kara ile bağlantısı yapılan ada artık yarımadadır. Diğer adaların isimleri şöyledir; Çıplak Ada, Yuvarlak Ada, Kamış Adası, Güneş Adası, Yumurta Adası, Kılavuz Adası, Yelken Adası, Yalnız Ada, Küçük Maden Adası, Maden Adası, Alibey(Cunda) Adası, Hasır Adası, Dolap Adası, Kutu Adası, Balık Adası, Kayabaşı Adası, Çiçek Adası, Kız Adası, Poyraz Adası, Tavuk Adası, Güvercin Adası,Yellice Adası.

Deliklitaş: Sarımsaklı tatilinizde görebileceğiniz doğal güzelliklerden biride Deliklitaş’tır.

Tımarhane Adası: Altın sarısı kumlarla kaplı uzun plajı ve masmavi denizinden vakit kalırsa, çevrede görülesi yerleri keşfe çıkarsanız Tımarhane Adası kesinlikle ziyaret etmeniz gereken bir yer.

Sarımsaklı Badavut: Badavut, Sarımsaklı sınırları içerisinde, Sarımsaklı tatilinizde ziyaret edebileceğiniz keyifli bir yerdir.

Şeytan Sofrası: Rivayete göre cennetten kovulan şeytan, yeryüzünde bir cennet ararken burayı bulur ve bastığı yerde ayak izi kalır. Sönmüş bir volkandan meydana gelen lav birikintisiyle oluşmuş tepe, yuvarlak sofra biçimini almıştır. Çam ağaçları arasından çıkacağınız bir tepede yer alan Şeytan Sofrası’nın manzarası harikadır.

Aya Athanasiu Kilisesi: Mübadele öncesi Ayvalık, Sarımsaklı ve çevresinde yaşayan Rumlar’ın, Sarımsaklı civarında inşaa ettikleri 3 Manastır, 3 Kilise’den günümüze en sağlam ulaşanıdır. Kilise’nin restorasyon çalışmaları sürmektedir. Kilise şuan camii olarak kullanılmaktadır.

Cunda Adası Aşıklar Tepesi: Cunda Adası Aşıklar Tapesi, Cunda Adası’nın manzara olarak en güzel konumundadır. Adanın ilk yel değirmeni de burada bulunmaktadır. 2007 yılında Cunda Adası’nın müdavimlerinden Rahmi Koç tarafından restore ettirilen yel değirmeni şu an kütüphane ve cafe olarak hizmet vermektedir.

Cunda Adası, Agia Triyada Kilisesi: Adanın en eski kilisesi olması ile önemlidir. Kilisede mübadeleye kadar ibadet yapılmıştır.

Taksiyarhis Kilisesi: Cunda Adası’nın sembollerinden biridir. Adanın şu en sağlam kilisesi olan Rumların yaşadığı dönemde merkez kilise idi.

Cunda Adası Kız Okulu: Cunda Adası’nda 1873 yılında inşaa edilmiş okul, 49 yıl boyunca eğitime devam etmiştir.

Cunda Adası Despot Evi: Despot Evi, Cunda’nın en görkemli tarihi binalarından birisidir.

Cunda Adası Pateriça Köyleri: Mübadeleden önce Rumların yaşadığı köylerdir. Köy iki kısımdan oluşur, birinci kısımda balıkçılık ile yaşamını sürdüren köylüler, ikinci kısmında zeytincilik ile geçimini sağlayan köylüler yaşamıştır.

Antandros Açık Hava Müzesi: Balıkesir, Edremit,Altınoluk’da arkeolojik eserlerin sergilendiği bir müzedir.

Gönen Mozaik Müzesi: Gönen Termal Tesislerinin yanında yer alan müzede, taban mozaiği, Roma, Bizans, Osmanlı dönemlerine ait taş eserler sergilenmektedir.

Tahta kuşlar Etnografya Müzesi: Bir ilkokul öğretmeni olan Alibey Kudar tarafından kurulan bir galeri olan Tahta kuşlar Etnografya Müzesi, Balıkesir-Edremit’te bulunmaktadır.

Sarımsaklı Kurugöl: Ağustos sıcağında kuruyan sonrasında ise tekrar dolup göl halini almaktadır. Efsaneye sahip, birbirlerine kavuşamayan iki gencin bu efsanesi ve olayın yaşandığı Kurugöl, yıl içerisinde birçok turist tarafından ziyaret edilmekte. Birbirlerine aşık olan bir çoban ve güzeller güzeli sarışın bir kızın efsanesi bu. Derler ki; çoban ve sarışın kız birbirlerine aşık olmuşlar. Fakat o dönemlerde ağanın oğlu da kıza aşık olup, sevdiğine kavuşmak için kızı kaçırıp büyük bir tepe üzerine çıkarır. Sarışın kızı ikna etmek için elinden geleni yapar. Kız kurtulamayacağını anlayınca bir fırsatını bulur ve kendini kayalıklardan atar. Çoban ise sevdiği kızın kaçırıldığını duyunca hemen tepeye çıkar. Fakat artık çok geçtir. Sevdiğinin cesediyle karşılaşır. Çoban öğle ağıtlar yakar, öyle çok ağlar ki bulunduğu toprağın zemini çatlamaya başlar. Sonrasında zemin çobanın gözyaşlarıyla dolup taşar. Çoban ve genç kızın cesedi ise sular altında kalır. Yöre halkı tarafından gölün suyu sürekli aranır fakat bulunamazlar.

Günümüzde Kurugöl olarak adlandırılan nokta ağustos aylarında kurur, sonra tekrar kendiliğinden dolar. Şimdiki yöre halkı bu iki gencin ruhlarının hala Kurugöl’de olduğuna inanır.

Ayvalık Kiliseleri:

Ayvalık kiliseleri ile her yıl birçok yerli yabancı misafirin ilgisini çekmektedir. Ayvalık Kiliseleri; Taksiyarhis Kilisesi, Hagia Triada, Faneromeni, Portaitissa, Profitis İlias, Hagios Nikolaos, Hagios Dimitrios, Messi Panayia’dır.

Ayvalık Plajları:

Sarımsaklı, Ayvalık tatilcileri için harika bir plajları.

Sarımsaklı Plajı: Yaz aylarında Ayvalık’ta olacaklara önerebileceğim en güzel plajların başında geliyor.

Balıkesir Şenlik ve Festivalleri

6 Eylül Kurtuluş Törenleri: Balıkesir
6 Şubat Kutlama Törenleri: Balıkesir
Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri: Balıkesir, Temmuz Ayı
Üzüm Şenliği: Savaştepe-Kalemköy, 9 Eylül
Kültür Sanat ve Şeftali Şenliği: Kepsut, 29-30-31 Temmuz
Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali: Bandırma, Haziran ilk haftası
Zeytin ve Narenciye Festivali: Havran, 7-8-9 Eylül
Ayvalık- Midilli Kültür ve Sanat Günleri: Ayvalık, 15-17 Haziran
Altın Kumsal Kültür ve Turizm Festivali: Ayvalık- Altınova, Temmuz Ayı Son Haftası
Ayvalık Kültür ve Sanat Günleri: Ayvalık, 31 Ağustos-9 Eylül
Milli Mücadelede Düşmana Atılan İlk Kurşun: Ayvalık, 29 Mayıs
Özürlü Çocuklar Şenliği: Ayvalık, Mayıs Son Hafta
Atatürk‘ün Ayvalık’a Teşrifleri: Ayvalık, 13 Nisan
Ulusal Halk Oyunları Şenliği: Ayvalık, 16 Haziran
Edremit Zeytin Festivali: Edremit, Ağustos Ayı Ortası
Akçay-İda Kültür ve Sanat Şenlikleri: Akçay- Edremit, 29-30-31 Ağustos
Sarıkız Etkinlikleri: Güre-Edremit, 22-23-24 Ağustos
Zeytin Şenlikleri: Zeytinli, Edremit, Ağustosun ilk haftası
Rock Müzik Festivali: Zeytinli Edremit, Ağustosun ilk haftası
Uçurtma Şenliği: Zeytinli Edremit, 19-20 Nisan
Antandros Yaşama Saygı Kültür ve Sanat Festivali: Altınoluk, Edremit, Mayıs Ayının İkinci haftası
Yağcıbedir Halı Kültür Sanat Festivali: Sındırgı, Eylül ayının ilk haftası
Burhaniye Ören Kültür Turizm ve Sanat Festivali: Burhaniye, 4-5-6 Temmuz
Uluslararası Triathlon Yarışması: Erdek, 12 Haziran
Ömer Seyfettin Kültür ve Sanat Haftası: Gönen, Mart'ın ilk haftası
Oya ve Çeyiz Fuarı: Gönen, 6 Eylül
Dursunbey Su çıktı Şiir Günleri ve Pilav Günü: Dursunbey, Temmuz ayı
Folklor Şenliği: İvrindi, 30-31 Mayıs

Balıkesir'da Ne Yenir?

Yöre mutfağı sebze ve ot yemekleri yönünden zengin olup yöre mutfağında ünlü birçok yemek vardır. Yörede hayvancılık gelişmiş olup hayvansal ürünler tüm sofralarda yerini almıştır.

Bölgeye has yöresel yiyecekler; Ayvalık tostu, Susurluk ayranı, Höşmerim, koruk suyu, çiğ börek, mürdük aşı, acı filiz kavurması, askalubrus, börülce ekşimesi, mafiş tatlısı, saçaklı mantı, Bigadiç helvası, kalamar dolması, sarmaşık sayılabilir.

Balıkesir de Alışveriş?

Ametist Taşlarıyla Süslü Takılar ve Yatık, Balıkesir Kolonyası, Çömlek Ürünleri, Desti, Küp, Sigara Tablası, Saksı Güveçlikler, İğne Oyası, Kaşık, Oklava, Kirkit, Ağızlık Baston, Yağcıbedir Halıları ve Zili Dokumaları hediyelik eşya olarak alınabilir.

Balıkesir Devlet Daireleri İletişim Bilgileri

T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ

Adres: Eski Kuyumcular Mah. Hükümet Cad. No:2 Hükümet Konağı Karesi/BALIKESİR
Telefon: 0(266) 245 13 01
Mail: balikesir@icisleri.gov.tr
Belge Geçer: 0(266) 249 26 13

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI

Adres: Eski Kuyumcular, Mekik Sk. No:25, 10010 Karesi/Balıkesir
Telefon Numarası: 444 40 10 – 153

BALIKESİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Adres: Atatürk Mah.Bandırma Cad.No:104 Karesi/Balıkesir
Telefon: 0 266 243 81 00-01-02 / 0505 318 10 00-01-02
E-Posta: balikesir155@egm.gov.tr
Belgegeçer: 0266 243 81 08

BALIKESİR DEVLET HASTANESİ

Adres: Atatürk Mahallesi 10000 / BALIKESİR
Tel: 0 266 245 90 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27
Fax: 0 266 244 41 09
E-Mail: balikesirdhs15@saglik.gov.tr

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Adres: Çağış Yerleşkesi.10145 Bigadiç yolu üzeri 17 km./ Balıkesir.
Telefon: 0266 612 10 10
Fax: 0266 612 10 23
Satin Alma Fax: 0266 612 12 94

BALIKESİR DEFTERDARLIĞI

Adres: Gümüşçeşme Mahallesi Atatürk Caddesi Defterdarlık Hizmet Binası Altıeylül/BALIKESİR
Telefon: (0266) 244 19 60 – (0266) 244 68 60 Belgegeçer : (0266) 244 29 70
Posta: balikesirdef@maliye.gov.tr

BALIKESİR KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ

Adres: Hükümet Konağı Kat:2 Balıkesir
Telefon: 0266 280 11 12
Faks: 0266 239 44 34
Email: balikesir-km@tkgm.gov.tr

BALIKESİR İL NÜFUS ve VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Adres: Eski Kuyumcular Mahallesi Hükümet Caddesi No:2 Hükümet Konağı
Telefon: Merkez: 0 266 241 58 39
Faks: 0 266 249 72 53

 

Balıkesir Haritası