Sigorta Terimleri Sözlüğü "Ö" Harfi

 
 

Ö

Özel Şartlar: Özel şartlar, sigortacı ve sigortalının üzerinde anlaştığı ve sigortalının çıkarları dikkate alınarak genel şartlara eklenen koşullardır. Özel şartların, TTK'nun emredici hükümlerine ve sigortalının aleyhine olmaması gerekmektedir. Özel şartlardaki amaç, sigortalının veya sigorta edilen menfaatin durumuna ve risklere göre ihtiyaçlara cevap verebilmektir.

Ödeme Dönemi: Sigorta ettirenin, prim ödeme borcunu hangi dönem aralıklarında yerine getireceğini belirleyen, poliçede hükme bağlanan kısım.(Örneğin: Ayda bir, üç ayda bir, altı ayda bir ve yıllık peşin)

Ödeme Şekli: Sigorta ettirenin belirlenen primleri şirkete hangi yöntem ile aktaracağını belirler. (Örneğin: Nakit, kredi kartı, banka havalesi, otomatik ödeme)

Ödenmiş Sigorta Değeri: Hayat sigortası poliçelerinde, sigortalının birikimlerinden prim ödemeleri devam etmeyecek şekilde yapılan değer düşümü.