Sigorta Terimleri Sözlüğü "C" Harfi

 
 

C

Coğrafi Sınırlar: Sigorta poliçesinin yürürlükte olduğu coğrafik alandır. Örneğin, bir tekne poliçesindeki "Sefer Sahası" veya "Faaliyet Alanı" gibi terimler, o tekne poliçesinin ancak o alanlarda meydana gelebilecek hasarlar için yürürlükte olduğu anlamına gelmektedir.

Cam Kırılması: Yerlerine takılı vitrin, kapı ve pencere camları ile aynaların kırılması sonucu meydana gelecek zararlar teminat dahilindedir.

C & F Satış: Cost and freight (masraf ve navlun) kelimelerinin baş harflerinden meydana gelen bu alış-veriş şeklinde, fiyatı üzerinde anlaşmaya varılmış olan emteanın alıcıya teslim edilinceye kadar yapılması gereken bütün masrafları ile navlun satıcıya aittir. Ancak, masraflar içinde sigorta yoktur.

CIF Satış: Cost, insurance and freight (masraf, sigorta ve navlun) kelimelerinin baş harflerinden meydana gelen bu ticari mukavele şekli, C & F mukaveleye çok benzemektedir. Tek farkı sigorta yaptırmak mükellefiyetinin satıcıya ait olmasıdır. Navlun satıcıya ait olduğuna göre, satıcının emteanın nakli için bir sözleşme imzalaması ve ücretini tediye etmesi gerekir. Ayrıca satıcının bütün ambalaj ve kontrol masraflarını, emteanın gemiye yükletilmesi ile ilgili formalite ücretlerini, emteanın çıkışında tediye edilecek vergi ve resimleri de ödemesi gerekir. Bunlara ek olarak, satıcının iyi tanınmış bir sigorta şirketi ile mutad rizikoları karşılayan ve alıcıya emteanın varış yerindeki maliyet bedeline eşit tazminat imkanını sağlayan bir sigorta mukavelesi akdetmesi, primini ödeyip bu mukaveleyi alıcıya göndermesi gerekmektedir. Harp ve grev rizikolarının da teminata dahil edilmesi teamüldendir. Alıcı herhangi bir rizikonun teminata dahil edilmesini özellikle istemiş ise bu hususun satış mukavelesinde yer alması gerekmektedir.

CFR - Mal Bedeli ve Navlun: "Mal Bedeli ve Navlun", işleme konu olan malların belirtilen varış yerine kadar taşınması için gerekli olan masrafları ve navlun bedelini satıcının ödemesi anlamına gelir. Ancak, mallara ilişkin kayıp ve hasar riski ile birlikte, malların gemi bordasına aktarılmasından itibaren meydana gelebilecek olaylardan kaynaklanan bütün ek masraflar, mallar yükleme limanında gemi bordasına geçtiği andan itibaren satıcıdan alıcıya devrolur.
CFR terimi, malların ihraç işlemlerinin satıcı tarafından yapılmasını öngörür.
Bu terim yalnızca deniz ya da nehir taşımacılığında kullanılabilir. Eğer taşıma işleminde, örneğin roll-on/roll-off ya da konteyner trafiğinde olduğu gibi "gemi bordası"nın herhangi bir pratik anlamı kalmamışsa, bu durumda CPT teriminin kullanılması daha uygun olacaktır.

CPT - Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim: "Taşıma ücreti ödenmiş olarak..." terimi, malların belirlenen varış yerine taşınmasında navlunun satıcı tarafından ödendiğini anlatır. Malların taşıyıcıya aktarılmasından sonra mallarla ilgili kayıp ve hasar riski, ayrıca bu teslim işleminden sonra meydana gelebilecek olayların yarattığı bütün ek masraflar satıcıdan alıcının üzerine geçer.
"Taşıyıcı", bir taşıma sözleşmesi çerçevesinde malların demiryolu, karayolu, denizyolu, havayolu, nehir ya da bunlardan bazılarının bir arada kullanılmasıyla taşınması işlemini bizzat üzerine alan ya da bunu sağlama taahhüdünde bulunan herhangi bir şahsı tanımlar.
Eğer malların belirlenen varış yerine ulaştırılması için birbiri ardına taşıyıcılar kullanılıyorsa, malların bunlardan ilk taşıyıcıya aktarılmasıyla birlikte risk de devredilmiş olur. CPT terimi, malların gümrük çıkış işlemlerinin satıcı tarafından tamamlanmasını öngörür.
Bu terim, çok vasıtalı olanlar da dahil her tür taşımacılıkta kullanabilir.