Sigorta Terimleri Sözlüğü "N" Harfi

 
 

N

Nakliyat Bütün Rizikolar/Geniş Teminatlar: Nakliyat emtia geniş teminatı (all risks) eğer poliçe üzerinde birtakım kısıtlamalar özellikle konulmamışsa, malların kendi kusuru ve gecikme dışındaki nedenlerden meydana gelecek her türlü hasarı teminat altına alır. Bu esnada poliçe genel şartları ve Bütün Rizikolar klozunun beklemeler, sapmalar vb. konulardaki istisnaları ayrıca geçerlidir.

Nakliyat Dar Teminatlar: Tam ziyaya ilaveten genellikle aracın geçireceği bir olaydan dolayı örneğin kamyonun çarpması, geminin karaya oturması vb. rizikolar dolayısıyla malda meydana gelecek hasarları teminat altına alır. Bu tür teminatlarda yükleme ve boşaltma rizikoları da kapsam dahiline alınabilmektedir.

Nakliye Masrafları, Fazla Mesai ve Tatil Günleri Ücret Zamları: Sigorta kapsamına giren sebepler nedeniyle, meydana gelen ziya ve hasarların gerektirdiği, uçak hariç diğer araçlarla yapılan nakliyenin masrafları, fazla mesai ve tatil günleri ücret ve zamları, bu teminatın kapsamı dahilindedir.

Nem: Elektronik cihazlarda nem nedeniyle oluşabilecek zararları teminat altına alır.

Navlun Sözleşmesi: Deniz hukukunda, taşıyan ile taşıtan arasında yapılan bir sözleşmedir. Bu sözleşme gereğince, taşıyan belirli bir ücret karşılığında gemisini kısmen veya tamamen taşıtana tahsis etmek suretiyle veya tahsis etmeden bir yükün taşınmasını borçlanır.

Nakliye Mükahhitligi (Freight Forwarder): Kendilerine ait herhangi bir nakliye araçları olmamasına karşılık, müşterilerden aldıkları taşıma siparişlerini kendileri ile çalışan deniz, kara, hava ve tren yolu taşıma firmaları üzerinden istenilen noktaya ulaştıran firmaların taşınan yüke sorumluluklarını teminat altına almak amacıyla yaptırmış oldukları bir nakliyat poliçesi çeşididir.