Sigorta Terimleri Sözlüğü "G" Harfi

 
 

G

Grup Poliçesi (Hayat/Sağlık): Aralarında kanunun kabul ettiği bir ilişki olan ya da çalışma bağı bulunan bir grup kişi adına, onları teminat altına almak amacıyla hazırlanan sigorta poliçesi. Bu poliçeyle sigortalanan kişilere, bulundukları topluluktaki konumları çerçevesinde bir risk ve teminat değerlendirilmesi yapılmaktadır.

Genel Şartlar: Poliçe üzerinde açıkça ifade edilmiş, teminatın kapsamı, istisna edilen haller, hasar prosedürü, sigortalının görev ve yükümlülükleri, anlaşmazlık halinde uygulanabilecek hükümler, prim ödemesi, rücu durumu gibi sigorta sözleşmesinin esaslarını içeren koşullardır.

Gerçek Tam Ziya: Sigorta konusu olan şeyin, sigorta teminatı kapsamındaki tehlikelerden birinin gerçekleşmesi sonucu tamamen kullanılamaz ve onarılamaz hale gelmesi durumudur. Bu durumda, sigorta şirketinin azami sorumluluğu, sigorta poliçesi üzerinde yazan miktar kadardır. Bir binanın yanması veya depremde yıkılması, bir geminin batması gerçek tam zıya örnekleridir.